IMG 5731Tukuma novada Dome piedalās kustībā “Latvijas zaļākais darba kolektīvs”, kur no 40 darba kolektīviem, esam iekļuvuši jau desmitniekā.
Kustības mērķis ir iedvesmot uzņēmumu darbiniekus un vadītājus kļūt par zaļu uzņēmumu un pozicionēt savās vērtībās arī zaļu domāšanu. Zaļāk nozīmē arī lētāk un efektīvāk ilgtermiņā, samazinot dabas resursu patēriņu un saražoto atkritumu apjomu.
Vakar, 1.septembrī Tukuma novada Domē viesojās Rīga TV24, lai uzņemtu sižetu, par tēmu, ko esam ieviesuši savā darba vietā un ko plānojam vēl paveikt.


Tukuma novada Domes kolektīvs jau šobrīd mērķtiecīgi strādā zaļās domāšanas virzienā un ir izpildījis šādus pasākumus:
1) modernizēts datortehnikas parks, nomainot vecos stacionāros datorus pret jauniem, kas patērē ievērojami mazāk elektroenerģijas. Tāpat veikti modernizēšanas pasākumi servertehnikai, nomainot vecos barošanas blokus pret jauniem - energoefektīvākiem;
2) biroja telpās notiek pakāpeniska apgaismes ķermeņu nomaiņa pret pašlaik pieejamo energoefektīvāko apgaismes veidu – LED spuldžu apgaismojumu;
3) biroja telpās izvietotas dažādas informatīvas norādes ar aicinājumu neatstāt neizslēgtu apgaismojumu, kad telpās neuzturas cilvēki, bez vajadzības neatstāt ieslēgtas dažādas elektroiekārtas un agregātus vai izslēgt tos gaidīšanas režīmā, lai optimizētu elektroenerģijas patēriņu;
4) telpas papildinātas ar jauniem telpaugiem, lai uzlabotu telpu mikroklimatu;
5) darbinieki korespondencē ar valsts un pašvaldības institūcijām aktīvi izmanto e-parakstu;
6) radītie atkritumi tiek šķiroti. Telpās papildus izvietots izlietoto bateriju un biroja papīra konteiners. Ārpus telpām pie ēkas atrodas arī plastmasas, kartona un stikla dalīto atkritumu šķirošanas konteineri;
7) apdrukātais biroja papīrs netiek izmests laukā, bet tiek apdrukāts arī no otras puses dažādu ikdienas darba materiālu drukāšanai. No vienas puses apdrukātās papīra lapas tiek izmantotas arī kā piezīmju papīrs;
8) atsevišķos iepirkumos tiek pielietoti vides kritēriji, lai samazinātu negatīvo ietekmi uz vidi, t. sk. preču vai pakalpojumu galapatērētāju, pēc iespējas vairāk izmantotu vietējos resursus;
9) Tukuma novada Domes darbinieku pienākumu izpildei ir iegādāts viens elektromobilis un viens velosipēds ar papildus elektropiedziņu.
10) Tukuma pilsētā ir izveidota labi attīstīta veloinfrastruktūra – plašs veloceliņu tīkls, augstā tipa veloturētāji, viens velo apkopes punkts.
11) Tukuma novada Domei ir sava Energokomanda, kuras darbības mērķis ir samazināt domes darbinieku patērēto resursu (t. sk. elektroenerģijas, siltumenerģijas u. c.) apjomu.
12) pašvaldībai ir izstrādāts vidēja termiņa rīcības plāns, lai tuvākā nākotnē vēl vairāk minimizētu patērēto resursu (t. sk. elektroenerģijas, siltumenerģijas u. c.) apjomu.
Sižets būs redzams Rīga TV24 septembra vidū. Sekot līdzi informācijai.

zalaiskolektivs