Biedrības “Patvērums „Drošā māja”” kopš šā gada 1. jūlija īstenotā projekta “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām” ietvaros organizē mācību kursus par Latviju. Projekta ietvaros, mācību kursos par Latviju jūlijā un augustā piedalījušās 56 personas, tai skaitā 35 pieaugušie un 21 bērns no Sīrijas, Afganistānas, Irākas un Eritrejas.

Kopumā tika organizētas 5 nodarbības, kurās bija iespējams iegūt zināšanas par Latvijas valsti, valsts iekārtu, vēsturi, kultūru un tradīcijām, praktisku informāciju par Latviju un pakalpojumiem, informāciju par iekļaušanos sabiedrībā, nediskriminācijas principiem, komunikācijas un reliģiskajām atšķirībām, lēmumu pieņemšanu, laika izjūtu, dzīvokļu tirgu, nodarbinātības iespējām, izglītības sistēmu un izglītības apgūšanas iespējām, brīvā laika pavadīšanas iespējām, veselības aprūpes sistēmu, sociālās drošības tīklu un sociālās palīdzības sistēmu Latvijā.
Visa mācību kursa ietvaros biedrības lektori kopā ar nodarbību dalībniekiem analizēja arī dažādas konkrētas situācijas un meklēja tām praktiskus risinājumus. Informāciju kursantiem sniedza arī Tiesībsarga biroja pārstāvis. Lai mērķa grupas pārstāvju izglītošana par mācību programmas tēmām būtu mērķtiecīga, nodarbībās tika nodrošināta gan teorētiskā zināšanu apguve, gan praktiska iegūto zināšanu pielietošana praksē, izmantojot dažādas formālās un neformālās izglītības metodes.


Nodarbību laikā tika organizēta bērnu iekļaušana apmācībās atsevišķās grupās.
Visu mācību laiku kvalitatīvu saziņu ar mācību kursa dalībniekiem nodrošināja arābu, tigriņu, kurdu, dari valodu zinātāji.
1.jūlijā uzsāktā projekta “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām” mērķis ir nodrošināt starptautiskās aizsardzības personu vajadzībām pielāgotus mācību kursus un informatīvos pasākumus, veicinot viņu iekļaušanos Latvijas sabiedrībā. Projekts ilgs līdz 2017.gada 31.decembrim.

Informācijas avots: Biedrības “Patvērums “Drošā māja”” interneta vietne www.patverums-dm.lv