Biedrība "Pozitīvā Doma" sadarbībā ar partnerorganizācijām no Tukuma un ārzemēm 4. janvārī uzsāk īstenot "Erasmus+: Jaunatne darbībā" finansēto un Tukuma novada Domes līdzfinansēto Eiropas brīvprātīgā darba projektu "Brīvprātīgais darbs Tukuma novadam", kura ietvaros no februāra līdz pat vasaras beigām Tukuma tūrisma informācijas centrā , biedrībā "Radošo personību klubs "Ligzda" un Tukuma novada Sociālajā dienestā - Invalīdu dienas centrā "Saime" un Jauniešu sociālajā centrā darbosies brīvprātīgie no Francijas, Vācijas, Čehijas Republikas, Lielbritānijas un Itālijas.


Projekta ietvaros notiks dažādas aktivitātes un iniciatīvas, tai skaitā valodu un starpkultūru mācīšanās, ko vadīs brīvprātīgie. Sekojiet līdzi projekta jaunumiem www.facebook.com/Pozitivadoma, brīvprātīgo uzņēmējorganizāciju mājas lapās un sociālajos tīklos.

JAUNIEŠIEM: Ja vēlaties iesaistīties projektā un iespēju robežās darboties kopā ar ārzemju brīvprātīgajiem, interesanti un lietderīgi pavadīt laiku, praktizēt savas svešvalodas zināšanas un veikt sabiedrībai nozīmīgu darbu Tukumā, sazinies ar mums pozitivadoma@pozitivadoma vai raksti www.facebook.com/Pozitivadoma