2016.gada 15.janvārī Tukuma pilsētas Kultūras namā norisināsies Tukuma novada Domes priekšsēdētāja Gadu mijas pieņemšanas pasākums, kurā tradicionāli, pasniedzot apbalvojumu „Tukuma novada Domes Pateicības raksts”, tiks izteikta pateicība tiem, kas aizvadītajā gadā ar aktīvu un pašaizliedzīgu darbu veicinājuši novada attīstību, atpazīstamību un iedzīvotāju labklājību. Apbalvojums „Tukuma novada Domes Pateicības raksts” tiks pasniegts: 
AS „Tukuma Piens” par īpašu atbalstu skolēnu pasākumu norisēm Tukuma novadā 2015.gadā;
VAS „Latvijas dzelzceļš” par atbalstu un veiksmīgu sadarbību ar Tukuma novada pašvaldību 2015.gadā;
SIA „LDz Cargo” par atbalstu un sadarbību ar pašvaldību 2015.gada Tukuma Pilsētas svētku rīkošanā;
Ilzei Liepiņai par ilggadēju un veiksmīgu sadarbību ar pašvaldību vadot AS „Swedbank” Tukuma filiāli;
Andrejam Mežmalim par atbalstu Lestenes Brāļu kapiem;
Rihardam Krastiņam par izcilu darbu lauksaimniecības attīstībā un nesavtīgu sabiedrisko devumu Slampes pagastam;
Andrejam Rozītim par sekmīgu un kvalitatīvu SIA „Meliorceltnieks” sadarbību ar pašvaldību 2015.gadā;
Dzintaram Darkevicam par dzīvojamās ēkas Tukumā, Lielajā ielā 35, fasādes remontu un darbu Tukuma vecpilsētas teritorijas sakārtošanā;
IU „Saflora” par atsaucību un teicamu kvalitāti pildot pašvaldības pasūtījumus.
SIA „Kukšu muiža” par Jaunsātu pagasta un Tukuma novada popularizēšanu un atpazīstamības veicināšanu;
Klubam „Mojito” par Tukuma Rožu kokteiļa radīšanu un novada popularizēšanu;
Aijai Rudovskai par tukumnieku ēdiena „Tukuma veltnītis ķiršu mērcē” radīšanu;
Lijai Liepai par nesavtīgām rūpēm un atbildību pildot audžuģimenes pienākumus;
Aismai un Ivaram Stiureniekiem par īpašu prasmi un rūpīgu attieksmi, pildot audžuģimenes pienākumus;
Aijai Judinskai par ilggadēju darbu un sadarbību ar pašvaldību un novada sociālo dienestu;
Aivaram Šmitenbergam par radošu iniciatīvu un atsaucību, rūpējoties par Tukuma muzeja vērtībām;
Nonai Lielgalvei par atbildīgu attieksmi rūpējoties, par Tukuma muzeja eksponātiem un atraktīvām ekskursijām;
Tālivaldim Krūmiņam par ilggadēju, nesavtīgu un aktīvu devumu sporta attīstībā Tumes un Degoles pagastos;
Olgai Dobumai par ilggadēju, radošu un nozīmīgu devumu Džūkstes pagastam visa mūža garumā.

Aicinām skatīties Pateicības rakstu pasniegšanas ceremonijas tiešraidi