No 5. līdz 12. septembrim

ML Tukums.1. Large Medium
Pirmdiena, 5.septembris
8.15 Domes administrācijas darbinieku sanāksme
9.30 Uzņēmumu un iestāžu vadītāju sanāksme
10.15 Preses konference
14.00 – 18.00 Iedzīvotāju pieņemšana


Otrdiena, 6.septembris
8.15 Mājokļu komisija
10.00 Projektu izstrādes,par satiksmes koncepciju, sanāksme
13.00 Dzīvokļu komisija
13.30 Par Meierovica pieminekli darba grupas sanāksme
14.00 Bāriņtiesas ārkārtas sēde


Trešdiena, 7.septembris
8.15 Mājokļu darba grupa
9.30 Būvvalde
13.00 Administratīvo aktu strīdu komisija
16.00 Izglītības, kultūras, sporta komiteja
Ceturtdiena, 8.septembris
8.30 Sociālo un veselības jautājumu komiteja
9.00 Bērnu tiesību aizsardzības komisija
11.00 Teritoriālās attīstības komiteja
15.00 Administratīvā komisija
16.00 Meierovica pieminekļa metu atklāšana TND foajē
Piektdiena, 9.septembris
10.30 Bāriņtiesas ārkārtas sēde
Sestdiena, 10.septembris
11.00 Tukuma Sporta un Veselības svētki 2016, Tukuma Sporta skolas stadionā, Kuldīgas ielā 74, Tukumā
No plkst. 12:00 ikviens tiks aicināts piedalīties dažādās sportiskās aktivitātēs

Vairāk lasīt šeit

Pirmdiena, 12.septembris
8.15 Domes administrācijas darbinieku sanāksme
10.15 Preses konference
11.00 Komitejas materiālu apspriešana
14.00 – 18.00 Iedzīvotāju pieņemšana

Tukuma novada Dzimtsarakstu nodaļā no 26.augusta līdz 2.septembrim reģistrētas 7 dzimšanas, 5 miršanas un 5 laulības.