Festivals IrlavaŠogad festivāls "Dziesmu un deju lietus Irlavā" notika jau deviņpadsmito gadu, šoreiz gan mainīgo laika apstākļu dēļ pasākums notika Irlavas sporta namā, nevis kā ierasts skanīgajā Studentkalna estrādē. Neskatoties uz to, ka pasākums notika iekštelpās, tik un tā koncerts izskanēja ar daudzu dziedātāju, dejotāju un solistu priekšnesumiem.

Festivals Irlava2Jāsaka liels paldies visiem kolektīviem, kuri piedalījās šajā ikgadējā pasākumā: Zantes pamatskolas deju kolektīviem (vadītāja Marita Jekuma), Tukuma 2. pamatskolas deju kolektīvam (vadītājs Juris Poga), deju kolektīvam “Pilskundziņi” no Jaunpils (vadītāja Agita Trokša), deju kolektīvam “Rotaļnieki” no Viesatām (vadītāja Ilze Buka), deju kolektīviem “Pasaciņa” no Džūkstes un deju kolektīviem “Abaviņa” no Irlavas (vadītāja Evita Skavronska), popgrupai “Tautstiņi” no Kandavas (vadītāja Andra Vilkauša), popgrupai “Bimini” no Tukuma (vadītāja Dace Perševica), ansamblim “Mazulīši” no Irlavas (vadītāja Agita Holšteina), Irlavas pamatskolas ansamblim (vadītāja Antra Evarsone). Paldies solistiem Enijai Lobodinskai, Melisai Ērenfrīdei un Martai Jansonei.

Jābilst, ka šogad pirmo reizi festivāla dalībnieki tika īpaši sumināti, jo pasākumu atbalstīja A/S “Tukuma Piens”. Liels paldies mārketinga daļas vadītājam Armandam Artihovičam par sadarbību un atbalstu!

Nākamgad festivāls atzīmēs savu 20 gadu jubileju. Uz tikšanos Irlavā!

Informāciju sagatavoja:
Irlavas kultūras nama vadītāja
Antra Erzama