ikonas PIEJURASIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” astoņām pašvaldībām, kapitāldaļu turētājām, 2019. gada pirmajā pusē iesniedza aprēķinātu nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu (savākšana, pārvadāšana, pirmsapstrāde).

 

27. jūnijā tika pieņemts lēmums, mainīt nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu, kas stājas  spēkā 2019. gada 1. augustā.

Tabulā “Nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa” ir norādītas pozīcijas, kas veido nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu. Šobrīd tilpuma/masas attiecība ir šāda – 1m3 = 0,158 t. No 1. augusta tilpuma/masas attiecība būs – 1m3 = 0,105 t. Pateicoties izmaiņām tilpuma/masas attiecībā, vairāk nekā uz pusi tiks samazināta maksa par – dabas resursu nodokli, samazināsies arī nešķirotu sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma komponente (par 0,22 EUR).

Ir arī pozīcijas nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksā, kas no 1. augusta palielināsies. Pozīcija – nešķirotu sadzīves atkritumu savākšanas pakalpojuma maksa palielināsies no 1,70 EUR (bez PVN) uz 6,76 EUR (bez PVN). Šīs pozīcijas izmaiņas pamatojamas ar:

  • izdevumiem par šķiroto atkritumu apsaimniekošanu (savākšana, pāršķirošana);
  • izdevumiem par transporta pakalpojumiem;
  • degvielas izmaksām.

Nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa

 

Esošā maksa

Plānotā maksa

Izmaiņas
EUR

Pozīcijas

1m3=0,158 t

1m3=0,105 t

NSA* apglabāšanas pakalpojuma komponente, EUR/m3

4,49

4,27

-0,22

Dabas resursu nodoklis, EUR/m3

4,42

2,11

-2,31

NSA* savākšanas pakalpojuma maksa, EUR/m3

1,70

6,76

5,06

NSA* apsaimniekošanas maksa bez PVN, EUR/m3

10,61

13,14

2,53

Pievienotās vērtības nodoklis 21%, EUR/m3

2,23

2,76

0,53

NSA* apsaimniekošanas maksa ar PVN, EUR/m3

12,84

15,90

3,06

* NSA – nešķiroti sadzīves atkritumi

Konteineru izvesanaEsošā atkritumu apsaimniekošanas maksa ir 12,84 EUR/m3 (ar PVN), bet, no 1. augusta – 15,90 EUR/m3 (ar PVN).

Apsaimniekošanas maksas palielināšanās neietekmēs iepriekš noslēgto līgumu darbību.

SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra””
sabiedrisko attiecību speciāliste
Justīne Ilmane