Mamografija 201912. un 16. augustā pie Tukuma slimnīcas būs “Veselības centrs 4” mobilais mamogrāfs.

Uz mamogrāfa pārbaudi izbrauc tikai pēc iepriekšēja pieraksta, tālr. 27866655.

  • Sievietēm, kuras ir saņēmušas uzaicinājuma vēstuli no Nacionālā veselības dienesta Valsts skrīninga programmas ietvaros izmeklējums ir bez maksas (uzaicinājuma vēstule ir derīga 2 gadus kopš iesūtīšanas datuma).
  • Ar ģimenes ārsta vai ārstējoša ārsta norīkojumu, kuram nav līgumattiecību ar Nacionālo veselības dienestu – par maksu.