OlasLatvijas medijos izskanējusi sabiedrību maldinoša informācija par to, ka Tukuma novada Dome ir lauzusi nodomu līgumu ar SIA “Gallusman” par olu ražotnes izveidi.

25. jūlija Domes sēdē tika skatīts jautājums “Par Tukuma novada Domes 2018. gada 5. jūlija lēmuma “Par Nodomu vienošanos noslēgšanu ar SIA “Gallusman”” atcelšanu”. Sēdē piedalījās 12 deputāti no 17. Pēc garām diskusijām 5 balsojot “par”, 5 “pret” un 2 atturoties, lēmums netika pieņemts, un vienošanās vēl joprojām ir spēkā.

Tukuma novada Dome ir lūgusi nacionālajai informācijas aģentūrai “LETA” atsaukt nepatieso informāciju, par citos medijos publicētās informācijas saturu nevaram atbildēt.