NometnesLīdz 15. septembrim ikviens vecāks par pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarēta bērna dalību nometnē var saņemt pašvaldības līdzfinansējumu. Ja nometne tikusi organizēta pašvaldības administratīvajā teritorijā vai nometnes organizētājs ir persona, kas reģistrēta vai deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā, atbilstoši pašvaldības piešķirtajam līdzfinansējumam tiek samazināta vecāku vai bērna likumīgā pārstāvja maksa par bērna dalību nometnē.

Pašvaldība līdzfinansējumu piešķir vecākiem, ja bērns apmeklējis nometni, kas darbojas citas pašvaldības administratīvajā teritorijā Latvijā vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstīs. Pašvaldības līdzfinansējums tiek piešķirts par bērna piedalīšanos vienā diennakts nometnē kalendārā gada laikā. Līdzfinansējuma apmērs ir 5,00 EUR par bērnu diennaktī:
- ja dalības maksa nometnē par diennakti ir mazāka nekā 5,00 EUR, līdzfinansējums tiek piešķirts atbilstoši faktiskajai diennakts maksai par nometni;
- ja dalības maksā ir lielāka nekā 5,00 EUR, līdzfinansējuma apmērs ir 5,00 EUR par bērnu diennaktī;
- ja nometnes organizēšanā nav paredzēta vecāku maksa par bērna piedalīšanos nometnē, vecāki uz līdzfinansējumu nevar pretendēt.

Kārtību, kādā iespējams saņemt līdzfinansējumu, nosaka noteikumi “Par bērnu vasaras brīvdienu nometņu līdzfinansēšanu Tukuma novada pašvaldībā”. Noteikumu pilns teksts ar pielikumiem pieejams ŠEIT.