Veja projektsOktobra sākumā, 8. oktobrī, notika Tukuma novada Domes vadības tikšanās ar SIA “Eolus Vind” padomes locekļiem un SIA “Eolus” valdes locekli Gati Galviņu. Sanāksmē tika diskutēts par pušu tālāko rīcību vēja elektrostacijas parka “Pienava” projekta virzībai.

No Tukuma novada Domes puses tika izvirzīti 10 nosacījumi, bez kuru apspriešanas un abu pušu savstarpējiem kompromisiem, nebūtu iespējams runāt par projekta tālāku virzību. Nosacījumi tika veidoti ņemot vērā izskanējušās iedzīvotāju bažas, apskatot labās prakses piemērus citviet pasaulē, kā arī pamatojoties uz līdz šim iegūto informāciju par projektu.

Diskusiju laikā tika apskatīti punkti par administratīvā līguma slēgšanu ar pušu saistību nostiprināšanu, projekta realizācijas sabiedriskās pārraudzības komisijas izveidi, Džūkstes-Pienavas kopienas fonda izveidi, vietējo uzņēmēju un speciālistu iesaisti būvniecības procesā un apsaimniekošanā, rekultivācijas apdrošināšanu, riska fonda izveidi, iespēju nodrošināt novada fizisko un juridisko personu iesaisti projektu realizācijā, zemes kopfonda iznomāšanas modeļa piemērošanu, VES ietekmes zonā esošo pašvaldības ceļu uzturēšanu, kā arī par visu Vides pārraudzības valsts biroja nosacījumu izpildi projektēšanas un būvniecības posmā. Apspriežot nosacījumus, SIA “Eolus Vind” un Tukuma novada Domes vadība nonāca pie kopsaucēja, taču neviens lēmums tikšanās laikā netika pieņemts. Nosacījumi, par kuriem tika panākta mutiska vienošanās, tiks formulēti rakstiski un iekļauti attiecīgajos dokumentos, par kuru apstiprināšanu tāpat kā par atļauju projektu īstenot lems Tukuma novada Domes deputāti, kad būs saņemts iesniegums no ierosinātāja.

Savukārt 21. oktobrī Džūkstes Kultūras namā notika informatīva tikšanās “Vēja parki – labās prakses piemēri un iniciatīvas” projekta “WinWind” ietvaros. Tikšanās laikā Fizikālās Enerģētikas institūta pētnieki, projekta “WinWind” eksperti Juris Ozoliņš un Ivars Kudreņickis interesentiem pastāstīja par projekta “WinWind” projekta norises aktualitātēm un prakses piemēriem Vācijā un citviet Eiropā. Klātesošajiem bija iespēja arī uzzināt par to, cik laba ir Latvijas enerģijas apgāde un vai tā varētu būt labāka. Sapulci noslēdza tikšanās ar Tukuma novada Domes vadību, kur priekšsēdētājs Ēriks Lukmans interesentiem centās izskaidrot kādēļ pašlaik ar uzņēmēju tiek diskutēts par papildus nosacījumiem un kā uz šo projektu raugās Tukuma pašvaldības vadība.

Vēlreiz jāuzsver, ka uzņēmēja iesniegums par vēja parka būvniecību Tukuma novada Domē nav saņemts un nekādi lēmumi šobrīd netiek pieņemti. Patreiz tiek apkopota visa informācija, ko iespējams iegūt, lai brīdī, kad deputātiem būs jāpieņem lēmums, viņi šajā jautājumā būtu iedziļinājušies un izpratuši situāciju.