INFORMĒJAM, KA Sakarā ar ATVAĻINĀJUMIEM, no šī gada 20.jūlija līdz 3.augustam nenotiks būvvaldes sēdes, netiks izsniegtas būvatļaujas un akcepti par iecerēm.

Iesniegt IESNIEGUMUS, saņemt KONSULTĀCIJAS UN SAGATAVOTOS DOKUMENTUS varat iedzīvotāju pieņemšanas laikā - pirmdienās no plkst.14.00-18.00 un

ceturtdienās no plkst.8.00-12.00, IEPRIEKŠ PIERAKSTOTIES Tukuma novada domes Klientu apkalpošanas centrā- t. 63122707, 29288876, interesējoties 309.kabinetā,

pie arhitektes ANTRAS APINES, t.29419211, 63132741, vai 307.kabinetā, t.63107218.

Atvainojamies, ja kādam sagādājām neērtības!

Būvvalde pēc atvaļinājuma pilnvērtīgi darbu atsāks šī gada 3.augustā.