2.vsk.parbuveTukuma 2.vidusskolas pārbūve tiek veikta Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” projekta “Tukuma vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana” Nr.8.1.2.0/17/I/015 ietvaros. Projekta ietvaros ir paredzēts uzlabot mācību vidi arī vēl trīs Tukuma skolās – Tukuma Raiņa ģimnāzijā, Tukuma 2.pamatskolā un Tukuma E.Birznieka-Upīša 1.pamatskolā. Projekta kopējās izmaksas ir 9 327 495,61 EUR, no tām ERAF finansējums ir 4 511 313,80 EUR, Valsts budžeta dotācija 199 028,55 EUR. Projekta īstenošanas termiņš ir 2022.gada augusts.

Tukuma 2.vidusskolas ēkas Raudas ielā 16, Tukumā, pārbūve tika uzsākta 2020.gada februārī. Darbus veic SIA "BILDBERG". Pārbūves izmaksas saskaņā ar noslēgto līgumu ir 7 495 721,52EUR ar PVN 21%. Būvdarbu pabeigšanas termiņš ir 2021.gada 11.jūnijs.

Šobrīd norit “Tukuma 2. vidusskolas pārbūves” būvniecības piektais mēnesis, ēkas pārbūvējamā, gan jaunbūves daļā aktīvi norit būvdarbu process, būvizstrādājumu piegādes transportu plūsma pieaug ar katru mēnesi, kā arī vairāki darbu procesi kalendārajā grafikā, gan faktiski objektā sāk pārklāties.

Par šobrīd veiktajiem būvdarbiem:

- Ēkas stāvos ir izveidota betona klona “Estrich” grīdas klājums;

- Uzsākta iekšējo sienas virsmu attīrīšana no eļļas krāsām, virsmas izlīdzināšana un sagatavošana apdarei;

- Ēka tiek pielāgota jaunajam plānojumam, veidotas iekšējās starpsienas, esošo un jaunizveidotu durvju ailu un logaiļu pielāgošana, kā arī apmešana;

- Pārbūvējamās ēkas Kurzemes ielas pusē ir veikta juma seguma apakškārtas demontāža, šobrīd tiek veikta jumta konstrukcija un klājuma izveide;

- Jaunbūves daļā noris sienu, kolonnu un pārseguma stiegrošana un betonēšana, ir sienas, kuras būs paredzētas eksponētas, līdz ar to Būvuzņēmējam darbi jāveic ar lielu precizitāti, un stingri vadoties pēc tehnoloģijas;

- Aktīvi norit inženierkomunikāciju izbūves darbi, kā arī tām paredzēto šahtu mūrēšana;

- Ēkas 4.stāvā uzsākta ventilācijas sistēmas montāža.

Vadoties pēc Būvdarbu grafika, kavējumu darbu izpildē nav.

Katru nedēļu tiek organizētas būvsapulces, lai apspriestu iecerei atbilstošākos, racionālākos risinājumus un būvdarbu gaitu, lai neradītu kavējumus būvdarbu procesam un spētu realizēt ilgtspējīgu un kvalitatīvu rezultātu.

24.07.2020.

Nacionālās att.plans ES logo