ielu remonta konusiUzsākti būvniecības darbi Progresa ielā Tukumā, kuru ietvaros tiks asfaltēta iela, izbūvēts trotuārs un nobrauktuves uz katru īpašumu, izbūvēta lietus ūdens kanalizācija. Plānoti darbi visā ielas garumā. Informējam, ka būvniecības zona nebūs apbraucama. Lūgums, Progresa ielas iedzīvotājiem izvēlēties, no kuras puses piebraukt savai dzīves vietai, ņemot vērā būvniecības zonu.

Būvniecības darbu rezultātā tiks nomainīts esošais grants segums uz asfaltbetona segumu, sakārtota lietus ūdens kanalizācija, uzlabojot kopējo pilsētas mobilitāti, panākot satiksmes braukšanas komfortu, uzlabojot drošības līmeni un sekmējot pilsētvides un dzīves vides kvalitātes paaugstināšanu.
Šī gada ietvaros plānots ielā izbūvēt komunikācijas un uzbērt šķembu virskārtu. Atsākot darbus pēc tehnoloģiskā pārtraukuma, 2021.gada pavasarī, plānots ielu asfaltēt un izbūvēt trotuāru un nobrauktuves uz katru īpašumu.
Būvdarbus veic SIA “Strabag”, būvuzraudzību – SIA “BaltLine Globe”, autoruzraudzība – SIA “3C”. Darbus plānots pabeigt 2021.gadā.
Progresa ielas pārbūves kopējās izmaksas 361 564,30 EUR (iekļaujot būvprojekta izstrādes, autoruzraudzības un būvuzraudzības izmaksas), kas tiek finansētas no pašvaldības budžeta līdzekļiem un aizņēmuma Valsts kasē.
Progresa iela ir tranzītielas Kurzemes ielas pieslēguma iela pilsētas centrā individuālo dzīvojamo māju rajonā ar grants segumu. Iedzīvotāji jau izsenis ikgadējās iedzīvotāju sapulcēs un rakstiski ir lūguši pašvaldību noasfaltēt ielu. Ielai ir problēmas ar lietusūdens noteci, tiek appludināti blakus esošie īpašumi un uz ielas nokrišņu laikā ir dubļi un peļķes, veidojas bedres, jo ūdenim nav kur aizplūst. Tāpat liela problēma ir autotransporta nemitīgi saceltie putekļi sausā laikā, apgrūtinot dzīves vides un veselības kvalitāti.