Sēdes datums Sēdē pieņemtie lēmumi
23.12.2010 Tukuma novada Domes sēde Domes sēdes pieņemtie lēmumi
25.11.2010 Tukuma novada Domes sēde Domes sēdes pieņemtie lēmumi
28.01.2010 Tukuma novada Domes sēde Domes sēdes pieņemtie lēmumi
25.02.2010 Tukuma novada Domes sēde Domes sēdes pieņemtie lēmumi
25.03.2010 Tukuma novada Domes sēde Domes sēdes pieņemtie lēmumi
29.04.2010 Tukuma novada Domes sēde Domes sēdes pieņemtie lēmumi
12.05.2010 Ārkārtas Domes sēdē pieņemtie lēmumi Domes sēdes pieņemtie lēmumi
27.05.2010 Tukuma novada Domes sēde Domes sēdes pieņemtie lēmumi
01.07.2010 Tukuma novada Domes sēde Domes sēdes pieņemtie lēmumi
29.07.2010 Domes sēdē pieņemtie lēmumi Domes sēdes pieņemtie lēmumi
26.08.2010 Tukuma novada Domes sēde Domes sēdes pieņemtie lēmumi
23.09.2010 Tukuma novada Domes sēde Domes sēdes pieņemtie lēmumi
21.10.2010 Tukuma novada Domes sēde Domes sēdes pieņemtie lēmumi
04.11.2010 Ārkārtas Domes sēdē pieņemtie lēmumi Domes sēdes pieņemtie lēmumi