2022. gada janvāris

Datums Nosaukums Darba kārtība
12.01.

Sociālo un veselības jautājumu komiteja

Izglītības, kultūras un sporta komiteja

Izglītības, kultūras un sporta komiteja

Vides un komunālo jautājumu komiteja

19.01 Finanšu komiteja
26.01. Domes sēde