2022. gada janvāris

Datums Nosaukums Darba kārtība
12.01.

Sociālo un veselības jautājumu komiteja

Izglītības, kultūras un sporta komiteja

Izglītības, kultūras un sporta komiteja

Vides un komunālo jautājumu komiteja

19.01 Finanšu komiteja