Datums Nosaukums Darba kārtība
14.09.

Sociālo un veselības jautājumu komiteja

Izglītības, kultūras un sporta komiteja

Izglītības, kultūras un sporta komiteja

Vides un komunālo jautājumu komiteja

15.09. Domes ārkārtas sēde
21.09. Finanšu komiteja
28.09. Domes sēde

 

  

Datums Nosaukums Darba kārtība
15.08. Domes ārkārtas sēde
17.08.

Sociālo un veselības jautājumu komiteja

Izglītības, kultūras un sporta komiteja

Izglītības, kultūras un sporta komiteja

Vides un komunālo jautājumu komiteja

24.08. Finanšu komiteja
31.08. Domes sēde

 

Datums Nosaukums Darba kārtība
13.07.

Sociālo un veselības jautājumu komiteja

Izglītības, kultūras un sporta komiteja

Tautsaimniecības un teritoriālās attīstības komiteja

Vides un komunālo jautājumu komiteja

14.07. Domes ārkārtas sēde
20.07. Finanšu komiteja
27.07. Domes sēde
Datums Nosaukums Darba kārtība
15.06.

Sociālo un veselības jautājumu komiteja

Izglītības, kultūras un sporta komiteja

Izglītības, kultūras un sporta komiteja

Vides un komunālo jautājumu komiteja

22.06. Finanšu komiteja
29.06. Domes sēde


 

 Datums Nosaukums Darba kārtība
11.05.

Sociālo un veselības jautājumu komiteja

Izglītības, kultūras un sporta komiteja

Izglītības, kultūras un sporta komiteja

Vides un komunālo jautājumu komiteja

11.05. Domes ārkārtas sēde
18.05. Finanšu komiteja
25.05. Domes sēde 

2022. gada aprīlis

 Datums Nosaukums Darba kārtība
13.04.

Sociālo un veselības jautājumu komiteja

Izglītības, kultūras un sporta komiteja

Izglītības, kultūras un sporta komiteja

Vides un komunālo jautājumu komiteja

21.04. Finanšu komiteja
27.04. Domes sēde

  2022. gada marts

Datums Nosaukums Darba kārtība
16.03.

Sociālo un veselības jautājumu komiteja

Izglītības, kultūras un sporta komiteja

Izglītības, kultūras un sporta komiteja

Vides un komunālo jautājumu komiteja

17.03. Domes ārkārtas sēde
23.03. Finanšu komiteja
30.03. Domes sēde

 2022. gada februāris

Datums Nosaukums Darba kārtība
02.02. Ārkārtas Domes sēde
09.02.

Sociālo un veselības jautājumu komiteja

Izglītības, kultūras un sporta komiteja

Izglītības, kultūras un sporta komiteja

Vides un komunālo jautājumu komiteja

16.02. Finanšu komiteja
23.02. Domes sēde
28.02. Ārkārtas Domes sēde

 

2022. gada janvāris

Datums Nosaukums Darba kārtība
12.01.

Sociālo un veselības jautājumu komiteja

Izglītības, kultūras un sporta komiteja

Izglītības, kultūras un sporta komiteja

Vides un komunālo jautājumu komiteja

19.01 Finanšu komiteja
26.01. Domes sēde
31.01. Ārkārtas Finanšu komiteja