Šā gada 14. maijā plkst.10:00 Tukuma bibliotēkas konferenču zālē pašvaldība sadarbībā ar Rīgas plānošanas reģionu rīko semināru jaunajiem uzņēmējiem, izklāstot informāciju par uzņēmējdarbības veidiem, par uzņēmējdarbības uzsākšanai nepieciešamiem soļiem, par grāmatvedības niansēm, kā arī iespējamo atbalstu no pašvaldības puses.
Darba kārtība