2020. gads

 Saistošie noteikumi Nr.3„Par Tukuma novada pašvaldības 2020.gada budžetu”

Pielikumi:
Saistības
Mērķdotācijas

 

 2019.gads

Saistošie noteikumi Nr.1 "Par Tukuma novada pašvaldības 2019. gada budžetu

Pielikumi:
Saistības
Prioritātes
Plānotie aizņēmumi
Mērķmaksājumi
Mērķdotācijas


2018. gads

Saistošie noteikumi Nr.1„Par Tukuma novada pašvaldības 2018.gada budžetu”

Pielikumi:
Saistības
Prioritātes
Plānotie aizņēmumi

Mērķmaksājumi

Mērķdotācijas

Mērķdotācijas pašvaldības pasākumiem


 2017. gads

Saistošie noteikumi Nr.3 „Par Tukuma novada pašvaldības 2017.gada budžetu”

2017.gada 27.aprīļa saistoši noteikumi Nr.7 "Par grozījumiem Tukuma novada Domes 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3
„Par Tukuma novada pašvaldības 2017.gada budžetu”"

  • Informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām (pielikums)
  • Informācija par piemaksām, prēmijām, naudas balvām, sociālajām garantijām un to noteikšanas kritērijiem institūcijā (pielikums)
  • Tukuma novada Domes 2017.gada 1.februāra noteikumi Nr.4 “Par Tukuma novada Domes un Tukuma novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku materiālās motivēšanas un sociālo garantiju nodrošināšanas kārtību” (pielikums)

 2016. gads

 

Saistošie noteikumi Nr.5 "Par Tukuma novada pašvaldības 2016.gada budžetu"

Tukuma novada pašvaldības 2016.gada budžets Excel formātā

28.04.2016. Saistošie noteikumi Nr.14 Par grozījumiem Tukuma novada Domes 28.01.2016. saistošajos noteikumos Nr.5 „Par Tukuma novada pašvaldības 2016.gada budžetu”

26.05.2016.Saistošie noteikumi Nr.17 Par grozījumiem Tukuma novada Domes 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.5 „Par Tukuma novada pašvaldības 2016.gada budžetu”

28.07.2016. Saistošie noteikumi Nr.22 Par grozījumiem Tukuma novada Domes 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.5 „Par Tukuma novada pašvaldības 2016.gada budžetu”

27.10.2016. Saistošie noteikumi Nr.27 Par grozījumiem Tukuma novada Domes 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.5 „Par Tukuma novada pašvaldības 2016.gada budžetu”

22.12.2016. Saistošie noteikumi Nr.27 Par grozījumiem Tukuma novada Domes 28.01.2016. saistošajos noteikumos Nr.5 „Par Tukuma novada pašvaldības 2016.gada budžetu”


 2015. gads

Saistošie noteikumi Nr.32 Par grozījumiem Tukuma novada Domes 29.01.2015. saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Tukuma novada pašvaldības 2015.gada pamatbudžetu un speciālo budžetu”

28 Par grozījumiem Tukuma novada Domes 29.01.2015. saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Tukuma novada pašvaldības 2015.gada
pamatbudžetu un speciālo budžetu”

Tukuma novada Domes saistošie noteikumi Nr.25 „Par grozījumiem Tukuma novada Domes 29.01.2015. saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Tukuma novada pašvaldības 2015.gada pamatbudžetu un speciālo budžetu”

Saistošie noteikumi NR.21 Par grozījumiem Tukuma novada Domes saistošajos noteikumos Nr.1„Par Tukuma novada pašvaldības 2015.gada pamatbudžetu un speciālo budžetu"saistošajos noteikumos Nr.1„Par Tukuma novada pašvaldības 2015.gada pamatbudžetu un speciālo budžetu"

Saistošie noteikumi Nr.1 „Par Tukuma novada pašvaldības 2015.gada pamatbudžetu un speciālo budžetu"

2015.gada Tukuma novada pašvaldības budžeta prezentācija


 2014.gads

Saistošie noteikumi Nr.1 „Tukuma novada pašvaldības 2014.gada pamatbudžets un speciālais budžets"

Tukuma novada Domes saistošie noteikumi Nr.12 „Par grozījumiem Tukuma novada Domes 30.01.2014. saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Tukuma novada pašvaldības 2014.gada pamatbudžetu un speciālo budžetu""

Tukuma novada Domes saistošie noteikumi Nr.16 „Par grozījumiem Tukuma novada Domes 30.01.2014. saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Tukuma novada pašvaldības 2014.gada pamatbudžetu un speciālo budžetu""

Tukuma novada saistošie noteikumi Nr.18 "Par grozījumiem Tukuma novada Domes 30.01.2014. saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Tukuma novada pašvaldības 2014.gada pamatbudžetu un speciālo budžetu"

Tukuma novada saistošie noteikumi Nr. 22 "Par grozījumiem Tukuma novada Domes saistošajos noteikumos Nr.1 "Par Tukuma novada pašvaldības 2014.gada pamatbudžetu un speciālo budžetu"


 2013.gads

Par grozījumiem Tukuma novada Domes saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Tukuma novada 2013.gada pamatbudžetu un speciālo budžetu"

Par grozījumiem Tukuma novada Domes saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Tukuma novada 2013.gada pamatbudžetu un speciālo budžetu"

Par grozījumiem Tukuma novada Domes saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Tukuma novada 2013.gada pamatbudžetu un speciālo budžetu"

Par grozījumiem Tukuma novada Domes saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Tukuma novada 2013.gada pamatbudžetu
un speciālo budžetu"

Saistošie noteikumi Nr.3 "Par Tukuma novada 2013.gada pamatbudžetu un speciālo budžetu"

Pielikumi Tukuma novada 2013.gada budžetam

Par finansējumu pašvaldības institūciju prioritāšu realizācijai

 

 2012.gads

Par grozījumiem Tukuma novada Domes saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Tukuma novada 2012.gada pamatbudžetu un speciālo budžetu"(20.12.2012)

Par grozījumiem Tukuma novada Domes saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Tukuma novada 2012.gada pamatbudžetu un speciālo budžetu"(22.11.2012)

Par grozījumiem Tukuma novada Domes saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Tukuma novada 2012.gada pamatbudžetu un speciālo budžetu"(25.10.2012.)

Par saistošo noteikumu „Par grozījumiem Tukuma novada Domes 26.01.2012. saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Tukuma novada 2012.gada pamatbudžetu un speciālo budžetu" apstiprināšanu (26.07.2012)

Par grozījumiem Tukuma novada Domes saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Tukuma novada 2012.gada pamatbudžetu
un speciālo budžetu"

Saistošie noteikumi Nr.3 - Tukuma novada pašvaldības 2012.gada budžets


 2011.gads

Par Tukuma novada pašvaldības 2011.gada budžetu

2011.gada budžeta prezentācija 

Par grozījumiem Tukuma novada Domes saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Tukuma novada 2012.gada pamatbudžetu un speciālo budžetu"

Par grozījumiem Tukuma novada Domes saistošajos noteikumos Nr.3 (27.09.2012.)


Nr.3 Par Tukuma novada 2011.gada pamatbudžetu un speciālo budžetu

Par grozījumiem Tukuma novada Domes 27.01.2011.saistošajos noteikumos Nr.3 "Par Tukuma novada 2011.gada pamatbudžetu un speciālo budžetu"