my visual 53539934Aprīļa mēnesī aicinām piedalīties BEZMAKSAS veselību veicinošos pasākumos:

  • Pasākumi atbilstoši tematiskajām veselības dienām pasaulē par tēmu – dzīves gribas kustīgums!

13.aprīlī no plkst. 10:00 līdz 12:00

Lekcija tiks vadīta Zoom platformā, lai pievienotos lūdzam izmantot saiti- https://zoom.us/meeting/register/tJ0vc-mprzksHNGtrpd8qC3dqsAcpPOpqg--

  • Fizisko aktivitāšu nodarbībās – Apļa treniņš!

6., 13., 20., 27. aprīlī no plkst. 16:00 līdz 17:00

Fizisko aktivitāšu nodarbībās – Pilates!

1., 8., 15., 22., 29. aprīlī no plkst. 14:00 līdz 15:00 un

6., 13., 20., 27.aprīli no plkst. 17:30 līdz 18:30

Visas fizisko aktivitāšu nodarbības tiks vadītas Zoom platformā, lai pievienotos lūdzam izmantot saiti

https://zoom.us/j/9377274222?pwd=aGpGeCtMUllrc1o0NytRcm9iQTcrUT09  vai Zoom Meeting ID: 937 727 4222, Parole: 885990

 

  • Garīgās veselības veicināšanas nodarbības
  1. aprīlī – Tēma “Emocijas un ķermenis”
  2. aprīlī – Tēma “Prasme vadīt emocijas”
  3. aprīlī – Tēma “Emociju izlādes paņēmieni”

no plkst. 17:00 līdz 18:00

Nodarbības tiks vadītas Zoom platformā, lai pievienotos lūdzam izmantot saiti - https://zoom.us/j/9377274222?pwd=aGpGeCtMUllrc1o0NytRcm9iQTcrUT09  vai Zoom Meeting ID: 937 727 4222, Parole: 885990

 

  • Lekcijas par seksuālo un reproduktīvo veselību

8., 15., 22., 29. aprīlī no plkst. 18:00 līdz 20:00

Nodarbības tiks vadītas Zoom platformā, lai pievienotos lūdzam izmantot saiti - https://us02web.zoom.us/j/82229886911?pwd=UmdQUXdNR0NJTmhzellKbCtwMVpUQT09 vai Zoom Meeting ID: 822 2988 6911, Parole: 856394

Plašāka informācija par nodarbībām - https://ej.uz/xsjz

 

Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī, nodarbības šobrīd notiek tiešsaistes režīmā. Lai piedalītos nodarbībās, nodrošinātu kopības sajūtu un komunikāciju vēlams ieslēgt video kameras un tās turēt ieslēgtas visu nodarbību laikā, mikrofonus ieslēgt tikai pēc nepieciešamības. Katrs nodarbību apmeklētājs savā Zoom lietotājvārda ailē norāda pilnu savu vārdu un uzvārdu. Apmeklējot nodarbības, tā dalībnieki piekrīt, ka pasākuma laikā var tikt uzņemtas fotogrāfijas un video, kas var tikt izmantotas projekta atskaitēs.

Nodarbības tiek īstenotas projekta Nr.9.2.4.2/16/I/011 “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamība Tukuma novadā, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus” ietvaros, kura mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem novada iedzīvotājiem, īstenojot vietējā mēroga pasākumus sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajām iedzīvotāju grupām. Projekta mērķa grupa ir visi novada iedzīvotāji, jo īpaši trūcīgie un maznodrošinātie iedzīvotāji, bezdarbnieki, personas ar invaliditāti, iedzīvotāji, kas vecāki par 54 gadiem un bērni.

Lai iegūtu informāciju par plānotajiem pasākumiem to norises vietām un laikiem lūdzam sekot pasākumu plānam Tukuma novada pašvaldības tīmekļa vietnē: https://www.tukums.lv/lv/sabiedribas-lidzdaliba/veselibas-aprupe/veselibas-veicinasanas-projekts un Facebook lapā https://www.facebook.com/Tukumapasvaldiba/.

Aicinām piedalīties ikvienu!