ML Tukums.1. Large Medium  No 31. augusta līdz 7. septembrim
Pirmdiena, 31.augusts
8.15 Domes administrācijas darbinieku sanāksme
10.15 Preses konference
16.00 Izglītības iestāžu vadītāju pieņemšana, stipendiātu sveikšana
14.00 – 18.00 Iedzīvotāju pieņemšana


Otrdiena, 1.septembris
14.00 Zemes īpašumu pārvaldīšanas komisija
15.00 Īpašumu apsaimniekošanas un privatizācijas komisija

Trešdiena, 2.septembris
9.30 Pārvalžu vadītāju tikšanās Tumē
18.00 Konsultatīvā padome par partnerības jautājumiem Laukiem un jūrai Džūkstē


Ceturtdiena, 3.septembris
9.00 Pirmsskolas bērnu uzņemšanas komisijas sēde
15.00 Administratīvās komisijas sēde
18.00 Konsultatīvā padome par partnerības jautājumiem Laukiem un jūrai Pūrē


Piektdiena, 5.septembris
10.00 Darījumi ar lauksaimniecības zemi, izvērtēšanas komisija

Sestdiena, 6.septembris

Pirmdiena, 7.septembris
8.15 Domes administrācijas darbinieku sanāksme
9.30 Uzņēmumu un iestāžu vadītāju sanāksme
10.15 Preses konference
14.00 – 18.00 Iedzīvotāju pieņemšana