ML Tukums.1. Large Medium

No 11.janvāra līdz 18.janvārim

Pirmdiena 11.janvāris
8.15 Domes administrācijas darbinieku sanāksme
10.00 Tikšanās ar ministriju par teritorijas plānojumu
14.00 Sporta komisija

14.00 – 18.00 Iedzīvotāju pieņemšana

Otrdiena 12.janvāris
9.00 Bērnu tiesību aizsardzības komisija
10.00 Satiksmes komisija
11.00 Bāriņtiesas ārkārtas sēde
13.00 Dzīvokļu komisija
13.00 Darba grupa par mājokļu attīstību
14.00 Būvvaldes sēde

Trešdiena 13.janvāris
8.15 Strīdus komisija
13.30 Saimniecības un uzņēmējdarbības veicināšanas jautājumu komiteja
14.00 Ārkārtas Domes sēde
15.30 Izglītības, kultūras un sporta komiteja
18.00 Sabiedriskā apspriešana par „Jurmala Airport”

Ceturtdiena 14.janvāris

8.00 – 12.00 Iedzīvotāju pieņemšana
8.30 Sociālā un veselības jautājumu komiteja
13.30 Bāriņtiesas sēde
15.30 Teritoriālās attīstības komiteja

Piektdiena 15.janvāris

Pirmdiena, 18.janvāris
8.15 Domes administrācijas darbinieku sanāksme
9.30 Uzņēmumu un iestāžu vadītāju sanāksme
10.15 Preses konference
14.00 – 18.00 Iedzīvotāju pieņemšana

No 2.janvāra līdz 8.janvārim Tukuma Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas 8 dzimšanas, 17 miršanas.