sniegs ielas  Tukuma novada Dome informē, ka pilsētā ielu braucamās daļas tiek tīrītas atbilstoši uzturēšanas klasei, ievērojot satiksmes intensitāti un sabiedriskā transporta kustību ielās. Tukuma pilsētā ielu uzturēšanā ir piesaistītas četras traktortehnikas vienības un viena sniega tīrāmā un kaisāmā automašīna. Ielas tiek iedalītas 4 uzturēšanas klasēs (tranzīta ielas, maģistrālās ielas, pārējās asfaltētās ielas, grantētās ielas) un atbilstīgi to nozīmīgumam tiek tīrītas.
Pirmās, vismaz trīs stundu laikā pēc snigšanas beigām no sniega tiek attīrītas tranzīta ielas (Jelgavas, Zemītes, Raudas, Kurzemes, Meža, Talsu, Revolūcījas, Stacijas). Tukuma pilsētā kopējais tranzīta ielu garums ~10km.
Secīgi pēc tranzīta ielām tiek tīrītas maģistrālās ielas (savieno mikrorajonus ar tranzīta ielām) un ielas, kurās kursē sabiedriskais transports, to kopējai garums pilsētā ~29 km.


Trešajā kārtā tiek tīrītas pārējās mikrorajonu asfalta seguma ielas – aptuveni 18 km.
Ceturtajā kārtā tiek tīrītas grantētās ielas. Grantēto ielu kopējais apjoms pilsētā ~45km.
Tukuma novada Dome aicina ēku un zemesgabalu īpašniekus ziemas periodā atbilstīgi Tukuma novada Domes 2010.gada 23.septembra saistošajiem noteikumiem Nr. 35 “Par Tukuma novada teritorijas un tajā esošo ēku un būvju uzturēšanu un izmantošanu” nodrošināt gājēju ietvju, kā arī īpašumu teritorijā celiņu attīrīšanu no sniega un ledus un nodrošināt smilšu kaisīšanu.
Neskaidrību gadījumos par ielu tīrīšanu un uzturēšanu iedzīvotāji var zvanīt Tukuma novada Domes Komunālās nodaļas speciālistiem pa tālr.63107233; 29132807.