mets  2.septembrī noslēdzās Z.A.Meierovica pieminekļa metu iesniegšanas konkurss, kurā tika iesniegti 11 pieteikumi. Konkursam iesniegtos piedāvājumus divos posmos vērtēs Tukuma novada Domes apstiprināta žūrijas komisija, kuras pirmā sanāksme notika 6.septembrī, bet nākamā sanāksme plānota 16.septembrī.

Savu vērtējumu par konkursā iesniegtajiem piedāvājumiem, pēc izstādes atklāšanas, kas notiks 8.septembrī plkst.16.00, būs iespēja sniegt arī iedzīvotājiem, apmeklējot Z.A.Meierovica pieminekļa metu izstādi no 8. līdz 15.septembrim Tukuma novada Domes foajē, Talsu ielā 4, darba dienās Tukuma novada Domes darba laikā (pirmdienās 8.00-18.00; otrdienās, trešdienās, ceturtdienās 8.00-17.00; piektdienās 8.00-16.00) un sestdienā,10.septembrī, no plkst. 9.00-14.00, kā arī pašvaldības mājaslapā www.tukums.lv .

          Aicinām uz Z.A.Meierovica pieminekļa metu izstādes atklāšanu, kas notiks 2016.gada 8.septembrī, pl.16.00 Tukuma novada Domes foajē.