Tumes fligelisTukuma novada Dome 2019. gada 28. maijā saņēma Lauku atbalsta dienesta lēmumu par projekta "Koncertflīģeļa iegāde Tumes kultūras namam" (Nr. 19-08-AL01-A019.2201-000002) iesnieguma apstiprināšanu.

Tukuma novada attīstības programmā 2015.-2021.gadam, norādīti pašvaldības rīcības virzieni un prioritātes, kā viena no tām – saistoša kultūrvide un aktīva kultūras dzīve. Tā kā Tumes kultūras nams ir tuvu Tukumam, šeit uz pasākumiem ierodas arī pilsētas un apkārtējo pagastu iedzīvotāji. Ikdienā kultūras namu apmeklē vairāk kā 50 pašdarbības kolektīvu dalībnieki. Kultūras namam bija ļoti nepieciešamas jauns, kvalitatīvs, ilgtermiņā noderīgs mūzikas instruments – koncertflīģelis.

Pagastā dzīvo vairāki talantīgi pianisti, kuri labprāt sniegs koncertus. Pēc projekta ieviešanas, kultūras nams plāno rīkot klasiskās mūzikas koncertus, kā arī uzsācis sarunas ar Baha Mūzikas fonda prezidenti, pianisti Ainu Kalnciemu, kura ir ieinteresēta rīkot klasiskās mūzikas koncertus reizi gadā.

Kopējās izmaksas, kas ir arī projekta attiecināmās izmaksas ir 31449,60 EUR, no kurām Lauku atbalsts dienesta finansējums – 28304,64 EUR .

logo nap