Radosa stipendijaLīdz 20. februārim iespējams pieteikt pretendentus radošās stipendijas saņemšanai.

Stipendijas mērķis ir veicināt Tukuma novada mākslas vai kultūras darbinieka radošu un profesionālu, sabiedrībai nozīmīgu jaunradi.

Tiesības pieteikt pretendentus stipendijas saņemšanai ir Tukuma novada pašvaldības kultūras, mākslas vai izglītības iestādei, kā arī nevalstiskajai organizācijai, kura darbojas Tukuma novadā mākslas vai kultūras jomā un fiziskai personai, kura sasniegusi 18 gadu vecumu.

Plašāku informāciju skatīt nolikumā “Par radošās stipendijas piešķiršanu Tukuma novada mākslas un kultūras darbiniekiem”, kas pieejams ŠEIT.