Nacionālās att.plans ES logoĀrkārtas situācija valstī ir ietekmējusi arī sociālo pakalpojumu nodrošināšanu personām ar garīga rakstura traucējumiem Individuālā budžeta modeļa izmēģinājumprojektā, kuru īsteno Labklājības ministrija sadarbībā ar pašvaldībām ar Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējumu.

Tās laikā izmēģinājumprojekta dalībniekiem Tukuma novada pašvaldībā nebija iespējams saņemt tādus pakalpojumus kā fizioterapeita, ergoterapeita, mūzikas terapeita, pedagogu nodarbības, uztura speciālista konsultācijas un Dienas aprūpes centra “Saime” pakalpojumu. Savukārt atbalsta personas, asistenta un ģimenes asistenta pakalpojumi tika nodrošināti, tikai mazākā apjomā. Tika rasts labs risinājums psihologa pakalpojuma saņemšanai, kuru nodrošināja attālināti. Visu šo laiku bija iespējama saziņa un konsultēšanās gan klātienē, gan attālināti ar izmēģinājumprojekta sociālo darbinieku. Kopumā var secināt, ka šis periods “pārdzīvots” veiksmīgi, jo neviens dalībnieks nav nonācis krīzes situācijā sociālo pakalpojumu trūkuma dēļ. Gadījumos, kad tie bija vitāli nepieciešami, tika rasts risinājums to nodrošināšanai. Lai arī 10.jūnijā beidzās izsludinātā ārkārtējā situācija valstī, jāturpina ievērot noteiktus ierobežojumus un piesardzības pasākumus. Zināma piesardzība vēl ir jūtama arī no pašu dalībnieku puses. Pašvaldībā izmēģinājumprojekta ietvaros jūnijā atsāka nodrošināt fizioterapeita, mūzikas terapeita un pedagoga nodarbības. Savukārt Dienas aprūpes centra “Saime” pakalpojumu sniedz, ierobežojot pakalpojuma saņēmēju skaitu - līdz 6 personām, un pakalpojuma sniegšanas laiku - līdz 3 stundām dienā. Vienlaikus plānots atsākt ergoterapeita nodarbības un uztura speciālista konsultācijas, pamazām atgriežoties pie ierastā ritma un nodrošinot pakalpojumus, kuri nepieciešami dalībniekiem izvirzīto mērķu sasniegšanai.