ngo networkingTukuma novada Dome aicina Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrētas biedrības vai nodibinājumus, kuras juridiski reģistrētas un/vai īsteno iniciatīvu pašvaldības administratīvajā teritorijā (turpmāk – NVO), pieteikties nevalstisko organizāciju iniciatīvu konkursam, lai saņemtu pašvaldības atbalstu iniciatīvu īstenošanai 2021. gadā.


Vienlaikus vēršam uzmanību, ka ar 2020. gada 1. septembri spēku zaudēja Tukuma novada Domes 2015. gada 30. jūlija noteikumi Nr. 12 “Tukuma novada Domes atbalsts nevalstisko organizāciju iniciatīvām” (prot Nr. 9, 3.§) un spēkā stājās jauni noteikumi – Tukuma novada Domes noteikumi “Kārtība, kādā piešķir Tukuma novada Domes finansējumu nevalstisko organizāciju iniciatīvām”. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā Tukuma novada Dome organizē nevalstisko organizāciju iniciatīvu konkursu, izvērtē un finansiāli atbalsta Konkursā iesniegtos iniciatīvu pieteikumus.
Konkurss tiek izsludināts vienu reizi gadā saskaņā ar pašvaldības vidēja termiņa plānošanas dokumentā “Tukuma novada attīstības programma 2015.–2021. gadam” noteiktajiem mērķiem. Konkursā var piedalīties iniciatīvas, kuru īstenošana notiek Tukuma novada administratīvajā teritorijā un kuru sasniedzamie rezultāti ir nozīmīgs ieguvums Tukuma novada iedzīvotājiem.
Pašvaldības finansējums tiek piešķirts ar mērķi atbalstīt NVO aktivitātes, sabiedriski nozīmīgu projektu un pasākumu īstenošanu Tukuma novada teritorijā; veicināt NVO savstarpējo sadarbību un sadarbību ar pašvaldību; sekmēt iedzīvotāju aktivitātes attīstību novadā; stiprināt iedzīvotājos vēlmi darboties sabiedrības labā un caur NVO iniciatīvām apliecināt piederību Tukuma novadam, kā arī veicināt Tukuma novada atpazīstamību ārpus Tukuma novada administratīvās teritorijas.
Konkursam iesniegtos pieteikumus atbilstīgi Pieteikumu vērtēšanas tabulai vērtēs Domes Komisija darbam ar nevalstiskajām organizācijām. Savukārt sporta klubu vai sporta federāciju, ja tām ir biedrības vai nodibinājuma statuss, pieteikumus izskatīs Domes Sporta komisijā.
Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2020. gada 30. septembris (pasta zīmogs vai e-pasta izsūtīšanas datums).
Pieteikumus papīra formātā var iesniegt personiski Domes klientu apkalpošanas centrā vai nosūtot pa pastu uz adresi Talsu ielā 4, Tukumā, Tukuma novadā, LV-3101. Elektroniski pieteikumu, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, jānosūta uz Domes e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..
Noteikumi un Pieteikuma veidlapas pieejamas www.tukums.lv sadaļā “Sabiedrība” > “Biedrības” > “Dokumenti”.