31a1874c 41c0 4e0e b74c 6c44f047b408Piektdien, 8.janvārī,  Slampes pirmsskolas izglītības iestādē „Pienenīte” notika jaunās grupiņas „Mazie pumpuriņi” atklāšanas svētki. Grupiņas atklāšana notika ar svinīgu lentas griešanu, vadītājas uzrunu un ”Pienenītes” himnu. Jaunā grupiņa nodrošinās 12 bērnu uzņemšanu vecumā no 1,5 - 2 gadiem. 


Ideja tapa 2020.gada februārī. Tā kā Slampes pagasts ir bagāts ar jaunām ģimenēm, kurās ir mazi bērni, bērnudārzs „Pienenīte” bija kļuvis par mazu un vajadzēja rast risinājumu, lai varētu uzņemt pēc iespējas vairāk bērnu. Tika meklēti varianti un viens no tiem bija izveidot grupiņu Zemgales vidusskolas telpās. Pēc aprēķiniem šis projekts izmaksātu dārgi, jo būtu jāveic kapitālais remonts divām telpām, jumta remonts un āra laukumu izveide.

Tad radās ideja, ka, apvienojot divas telpas pirmsskolas izglītības iestādē "Pienenīte", taptu grupiņa 1,5 - 2 gadus veciem bērniem. Apskatot un izvērtējot telpas, Tukuma novada Dome un Tukuma Izglītības pārvalde atbalstīja radušos ieceri. Tālāk sekoja dokomentu kārtošana, kas prasīja lielu pacietību un sadarbību ar būvvaldi. Būvdarbus sāka 2020.gada oktobrī un tika pabeigti 18.decembrī. Jaunās pirmsskolas grupiņas projektu, remontu, inventāru un mācību līdzekļus finansēja Tukuma novada Dome. 

Lai izvēlētos grupiņas nosaukumu, tika organizēts konkurss iestādes bērnu vecākiem. Rezultātā grupiņa ieguva skanīgu nosaukumu „Mazie pumpuriņi”, kuru ierosināja Linda Dreimane.


Atklāšanas svētkos piedalījās pirmsskolas izglītības iestādes skolotāji, darbinieki un bērni. Ņemot vērā Ministru kabineta noteikumos Nr.360 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid -19 infekcijas izplatības ierobežošanai” Tukuma novada Domes un Tukuma Izglītības pārvaldes pārstāvji nevarēja piedalīties jaunās grupiņas atklāšanas pasākumā.


Šodien, 11.janvārī, jaunās grupiņas košajās, gaišajās un dzīvespriecīgajās telpās savus pirmos „Mazos pumpuriņus" sagaidīja skolotājas -  Biruta Akmane un Julana Grase. Skolotājas atbalstīs un bērnus samīļos skolotāju palīgs - Līga Meldere.

 

Informāciju sagatavoja: iestādes vadītāja Baiba Zunde