IMG 9002  Iestājoties siltākam laikam, Tukumā aktīvi notiek pavasara darbi. Pilsētā tiek veikti ielu segumu un ietvju remontdarbi, veidoti koku vainagi, stādītas puķes, pļauta zāle un veikti citi ikdienas darbi, lai pilsēta būtu sakopta un tīkama gan pašiem iedzīvotājiem, gan viesiem.

Paldies visiem aktīvajiem un čaklajiem novada iedzīvotājiem, kuri piedalījās Lielajā Talkā! Talkas laikā Tukuma novadā tika savāktas 258 tonnas atkritumu.
Aicinām tukumniekus arī ikdienā rūpēties par vidi kurā mēs dzīvojam, to kopt un saudzēt, lai Tukums būtu sakopts un tajā vienmēr būtu atrodams smukums.

Foto galerija "Tukums maijā"