RPIVA 2015 133  Sestdien, 23.maijā Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas Tukuma filiāles profesionālā bakalaura „Komercdarbība un uzņēmuma vadība" studiju programmas 5.kursa studentiem - Guntim Bērziņam, Līgai Kulakovai, Andai Jašukai, Jānim Mūrmanim, Mārtiņam Raļkevičam, Ditai Šteinbergai, Andai Vēverei un Santai Voronovai bija svarīga diena, jo absolventi pēc sekmīgi izpildītas studiju programmas ieguva profesionālā bakalaura grādu uzņēmējdarbībā ar kvalifikāciju-„Uzņēmuma un iestāžu vadītājs". Jaunie speciālisti pārstāvēja dažādas Latvijas pilsētas un novadus: Tukumu, Rīgu, Iecavu, Kandavu, Pūri un Dobeli.


Pēc diploma saņemšanas savas darba gaitas absolventi turpinās - AS „Spodrība", SIA „Puratos Latvia", SIA „Lattelecom Technology", AS „Tukuma straume" un citos uzņēmumos.
Pasākumā ar siltiem vārdiem un laba vēlējumiem neapstāties pie pašlaik sasniegtā absolventus sveica Tukuma novada domes priekšsēdētājs Ēriks Lukmans .un RPIVA Tukuma filiāles vadītāja Jolanta Batina.
Par veiksmīgu 5 gadu sadarbību absolventiem pateicās RPIVA lektors Jānis Bisenieks un RPIVA Tukuma filiāles lektore Dzintra Rabkeviča.
Veldzējumam ar skaistu akadēmiskās mūzikas skanējumu absolventus un visus klātesošos priecēja Tukuma mūzikas skolas skolotājas Dace Šplīte-Lisova un Mārīte Zute.
Vēlam jaunajiem speciālistiem veiksmi, ticību un izturību turpmākajos dzīves posmos.