BIS

IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI!

Pilnīga būvniecības procesa dokumentācijas elektroniska aprite Būvniecības informācijas sistēmā būs obligāta ar 2020. gada 1. janvāri.

Būvniecības procesa dokumentācijas elektronisku apriti Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) paredzēts ieviest kā obligātu ar 2020. gada 1. janvāri, kā to paredz Būvniecības likums. No tā izriet, ka visa būvniecības procesā nepieciešamā dokumentācija tiks kārtota elektroniski – dokumentācijas iesniegšana, lēmumu pieņemšana un saskaņojumu veikšana notiks BIS – www.bis.gov.lv.

Izņēmums saglabāsies uz tiem būvniecības procesiem, kuri jau ir iesākti papīra veidā- šos procesus varēs pabeigt gan elektroniskā, gan papīra veidā.

Lai veicinātu BIS lietojamību un sniegtu atbalstu sistēmas lietošanā, Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB) līdz gada beigām organizēs bezmaksas informatīvus reģionālos seminārus un vebinārus projektētājiem, tehnisko noteikumu izdevējiem un būvniekiem par BIS funkcionalitāti, darbības iespējām un sistēmas lietošanas ieguvumiem.

Piesakies reģionālajiem informatīvajiem semināriem un vebināriem par BIS!

Lūdzam sekot līdz BVKB tīmekļa vietnes kalendāram un pieteikties apmācībām sev pieejamā datumā un formātā.

Aicinām pieteikties uz BIS reģionālajiem semināriem un vebināriem būvspeciālistiem, tehnisko noteikumu izdevējiem un projektētājiem, izmantojot saiti: bis.gov.lv/bisp/news/piesakies-regionalajiem-informativajiem-seminariem-un-vebinariem-par-bis

Vebināri

Vebināri būvspeciālistiem, projektētājiem un tehnisko noteikumu izdevējiem tiks organizēti katru pirmdienu, trešdienu un piektdienu no 2019. gada 4. oktobra līdz 20. decembrim. To laikā notiks detalizēta BIS darbības demonstrācija atbilstoši lietotāju lomām, kā arī būs iespējams uzdot konkrētus jautājumus par darbu sistēmā. Dalībai vebinārā nav ierobežojumu, tos var skatīt atkārtoti. Jautājumi tiks apkopoti un publicēti BIS portālā sadaļā "Biežāk uzdotie jautājumi".

Katram vebināram paredzēts sekojošs satura dalījums:

  • 1000–1040 – tēmas tehnisko noteikumu izdevējiem;
  • 1100–1210 – tēmas projektētājiem un ieceres iesniedzējiem;
  • 1230–1340 – tēmas būvdarbu veicējiem.

Lai vieglāk un ātrāk apgūtu BIS sistēmu Būvvalde aicina izmantot iespēju un pieteikties vebināriem, jo:

  • tos var skatīties savā darba vietā vai mājās;
  • tos var skatīties atkārtoti (vairākkmos, kad tie tiek organizēti;
  • tiks demonstrētas praktiskas darbības BIS sistēmā.

Piesakies tiešsaistes apmācībām (vebināram): ej.uz/BISvebinars