• Par energopārvaldības jautājumiem: būvinženieris Ruslans Prihodko (ruslans.prihodko@tukums.lv vai zvanot pa tālr. +371 22477889);
 • Par māju pārņemšanas jautājumiem: galvenais speciālists mājokļu jautājumos Ligita Proņina (ligita.pronina@tukums.lv);
 • Konsultācija māju vecākajiem: izpilddirektora vietniece Baiba Pļaviņa (baiba.plavina@tukums.lv);
 • Informācija par kopsapulces telpu nodrošinājumu: izpilddirektora vietnieks Egīls Dude (egils.dude@tukums.lv)

Diskusijas plāns:

- Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšana un apsaimniekošana

- Par iespēja izpirkt mājai funkcionāli nepieciešamo zemi privatizēto DDzM dzīvokļu īpašniekiem

Pašvaldības atbalsts dzīvojamo māju pārvaldīšanā

Komunālo pakalpojumu sniegšanas izmaiņas

 • Aptaujas protokols par  daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu un pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai
 • Dzīvokļu īpašnieku lēmums par mājas pārņemšanu un pārvaldīšanas tiesību nodošanu

 

Informāciju par pārvaldniekam nepieciešamo kvalifikāciju atkarībā no apsaimniekošanas formas, aicinām skatīt būvniecības informācijas sistēmā:  https://bis.gov.lv/registri/dzivojamo-maju-parvaldnieku-registrs--2/personas-kuram-jaregistrejas-parvaldnieku-registra-un-parvaldniekam-nepieciesama-kvalifikacija

Tāpat būvniecības informācijas sistēmas sadaļā Dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistrs ir izveidota meklēšanas funkcija, kas ļauj atrast informāciju par konkrētās mājas pārvaldnieku, ja tas ir reģistrēts dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistrā. Lai sameklētu informāciju par interesējošās mājas pārvaldnieku, dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistra meklēšanas kritērijā „pārvaldāmā dzīvojamā māja” jāievada dzīvojamās mājas adrese.

Aktuālo informāciju skatīt Būbniecības informācijas sistēmā

Tikšanās ar dzīvokļu īpašniekiem par iespēju izdevīgāk apsaimniekot savu īpašumu

 

Tukuma novada pašvaldība 2023. gadā turpinās uzsākto informatīvo tikšanās ciklu ar daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem, lai informētu par dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas jautājumiem, īpašumu apsaimniekošanas tiesībām un pienākumiem un to, kā izdevīgāk apsaimniekot savu īpašumu.

Pašvaldība uz tikšanos aicina:

 • 17. janvārī plkst. 19.00 Spartaka ielas 26, Krasta ielas 1, Baložu ielas 9, 10 un 11, Dārzniecības ielas 20, Valguma ielas 2, 4 un 6, Meža ielas 20, 23 un 25 un Kurzemes ielas 3 daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekus vai personas, kuras pilnvarotas pārstāvēt dzīvokļa īpašnieku;
 • 24. janvārī plkst. 19.00 Parādes ielas 3, 13, 15 un 17, Aviācijas ielas 1, 6, 7, 10 un 14, Telegrāfa ielas 4, 6, 13 un 15, Alīnes ielas 2 un 4, Jelgavas ielas 17, 19, 21 un 23 daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekus vai personas, kuras pilnvarotas pārstāvēt dzīvokļa īpašnieku;
 • 7. februārī plkst. 19.00 Meža ielas 11, 13 un 15, Ed.Veidenbauma ielas 1, 4, 5, 7 un 8, Kalēju ielas 1, 4 un Dārzniecības ielas 4 daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekus vai personas, kuras pilnvarotas pārstāvēt dzīvokļa īpašnieku;
 • 21. februārī plkst. 19.00 Dārzniecības ielas 3, Pasta ielas 21 un Meža ielas 2, 4,  5, 7, 9, 10 un 18 daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekus vai personas, kuras pilnvarotas pārstāvēt dzīvokļa īpašnieku.

Tikšanās vieta: Tukuma 2. vidusskolas aktu zāle (ieeja no Kurzemes un Raudas ielu krustojuma puses). Tā kā Tukuma pilsētā ne visos mikrorajonos pašvaldībai ir atbilstošas telpas, visas sapulces nolemts organizēt vienā vietā, lūgums daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem būt saprotošiem, kooperēties savā starpā ar nokļūšanu, lai katra māja tiktu pēc iespējas plašāk pārstāvēta.

Tikšanās laikā iedzīvotāji tiks informēti par Tukuma novada pašvaldības sniegto atbalstu daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem, būs iespēja uzzināt, kā efektīvāk apsaimniekot savu īpašumu, un ikviens klātesošais varēs uzklausīt namu apsaimniekotāju pieredzi, uzdot jautājumus u.c.

Tikšanās cikls ar daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem tika uzsākts 2022. gada nogalē, kad uz sanāksmēm tika aicināti Kurzemes un Spartaka ielu iedzīvotāji. Līdz pat 2023. gada vasarai informatīvās tikšanās tiks rīkotas ar visu Tukuma novada dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem, iedzīvotājus laikus informējot pašvaldības tīmekļvietnē, sociālajos tīklos un pirms sanāksmes paziņojumus izvietojot arī pie attiecīgo māju kāpņu telpu durvīm.

Nāc un pievienojies!

 

 

Tikšanās ar dzīvokļu īpašniekiem par iespēju izdevīgāk apsaimniekot savu īpašumu

2023. gada martā un aprīlī Tukuma novada pašvaldība turpinās uzsākto informatīvo tikšanās ciklu ar daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem, lai informētu par dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas jautājumiem, īpašumu apsaimniekošanas tiesībām un pienākumiem un to, kā izdevīgāk apsaimniekot savu īpašumu.

Pašvaldība uz tikšanos aicina:

 • 21. martā plkst. 19.00 Celtnieku ielas 2, 4, 6, 8 un 10, Raudas ielas 5, 7, 23, 28 un 32 un Spartaka ielas 16 un 16a daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekus vai personas, kuras pilnvarotas pārstāvēt dzīvokļa īpašnieku;
 • 28. martā plkst. 19.00 Kurzemes ielas 26,  Smilšu ielas 38, 42 un 44, Lauku ielas 2, 4 un 8, Pils ielas 1a un 6 un Smārdes ielas 1 un 2c daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekus vai personas, kuras pilnvarotas pārstāvēt dzīvokļa īpašnieku;
 • 4. aprīlī plkst.19.00 Kuldīgas ielas 15, 55, 65, 70 un 72, Strēlnieku ielas 37, 39 un 41, Kandavas ielas 22 un 24 un Zemītes ielas 10 k-1 un k-2 daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekus vai personas, kuras pilnvarotas pārstāvēt dzīvokļa īpašnieku.

Tikšanās vieta: Tukuma 2. vidusskolas aktu zāle (ieeja no Kurzemes un Raudas ielu krustojuma puses). Tā kā Tukuma pilsētā ne visos mikrorajonos pašvaldībai ir atbilstošas telpas, visas sapulces nolemts organizēt vienā vietā, lūgums daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem būt saprotošiem, kooperēties savā starpā ar nokļūšanu, lai katra māja tiktu pēc iespējas plašāk pārstāvēta.

Tikšanās laikā iedzīvotāji tiks informēti par Tukuma novada pašvaldības sniegto atbalstu daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem, būs iespēja uzzināt, kā efektīvāk apsaimniekot savu īpašumu, un ikviens klātesošais varēs uzklausīt namu apsaimniekotāju pieredzi, uzdot jautājumus u.c.

Tikšanās cikls ar daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem tika uzsākts 2022. gada nogalē un līdz pat 2023. gada vasarai informatīvās tikšanās tiks rīkotas ar visu Tukuma novada dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem, iedzīvotājus laikus informējot pašvaldības tīmekļvietnē, sociālajos tīklos un pirms sanāksmes paziņojumus izvietojot arī pie attiecīgo māju kāpņu telpu durvīm.

Nāc un pievienojies!