Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs 
T
ālr. +371 66954854, +371 29288876 
E-pasts: tukums@pakalpojumucentri.lv

Darbinieki

Kaspars Paupe

Pārvaldes vadītājs
kaspars.paupe [at] tukums.lv

Ritma Patmalniece

Vietniece administratīvajos jautājumos
ritma.patmalniece [at] tukums.lv

Lelde Bičuša

Vietniece juridiskajos jautājumos
lelde.bicusa [at] tukums.lv

Daina Vilmane

Klientu apkalpošanas centra vadītāja
daina.vilmane [at] tukums.lv

Liene Zērvēna

Personāla speciāliste, nodarbinātības pasākuma “Algoti pagaidu darbi” darbu koordinatore
liene.zervena [at] tukums.lv

Krista Bērziņa

Personāla lietvede
krista.berzina [at] tukums.lv

Elīna Jaunzeme

Sabiedrisko attiecību koordinatore
elina.jaunzeme [at] tukums.lv

Ilze Blanka

Juriste
ilze.blanka [at] tukums.lv

Agnese Vembre

Juriste
agnese.vembre [at] tukums.lv

Gita Brencsone

Juriste
gita.brencsone [at] tukums.lv

Māra Zeipiņa

Iepirkumu speciāliste
mara.zeipina [at] tukums.lv

Ieva Jēgere

Iepirkumu speciāliste
ieva.jegere [at] tukums.lv

Anita Belousa

Lietvedības sekretāre
anita.belousa [at] tukums.lv

Tamāra Vaļuka

Lietvedības sekretāre
tamara.valuka [at] tukums.lv

Līga Siliņa

Lietvedības sekretāre
liga.silina [at] tukums.lv

Sanita Bļodniece

Lietvedības sekretāre
sanita.blodniece [at] tukums.lv

Inta Kaminska

Vecākā arhivāre
inta.kaminska [at] tukums.lv

Ginta Bērzāja

Arhivāre
ginta.berzaja [at] tukums.lv

Arturs Vinbergs

Galvenais datorsistēmu un datortīklu administrators
arturs.vinbergs [at] tukums.lv

Viktors Rūsa

Datorsistēmu administrators
viktors.rusa [at] tukums.lv

Anrijs Daile

Datortehniķis
anrijs.daile [at] tukums.lv