Atbalsta programmas
„Kandavas Partnerība” konkurss

Projektu konkurss  izsludināts aktivitātē "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" un aktivitātē "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas".

Projektu iesniegumu pieņemšanas termiņš: 26.03.2019. – 26.04.2019. Projektu īstenošanas vieta – Kandavas Partnerības teritorija: Kandavas novads, Jaunpils novads, Pūres, Sēmes un Irlavas pagasti Tukuma novadā.

Projektu iesniegumu iesniegšana: TIKAI ELEKTRONISKI: - Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS), https://eps.lad.gov.lv/login.
Kontaktinformācija: Administratīvā vadītāja: Inta Haferberga, tālr. +37128390394, e-pasts: intaha@inbox.lv

Vairāk par projektu konkursu.