Novada pašvaldība
Kapu svētki

Kapu svētki Tukuma pilsētas kapsētās

Tukuma evaņģēliski luteriskās draudzes rīkotie kapu svētku dievkalpojumi

2021. gada 31. jūlijā

plkst. 12.00 – Meža kapsētā

plkst. 13.00 – Ozoliņu kapsētā

plkst. 14.00 – Brīvkapos

plkst. 15.00 – Veļķu kapsētā

plkst. 15.30 – Vilkājas kapsētā

Aizlūgumus lūgums savlaicīgi pieteikt Tukuma evaņģēliski luteriskajā draudzē.


Tukuma katoļu draudzes rīkotie kapu svētki ar sv.Misi

1.augustā

plkst. 14.00 -  Lejas kapos

29.augustā

plkst. 14.00 – Veļķu, Vilkājas kapos


Slampes un Džūkstes pagastu kapsētās

Džūkstes pagasta kapos, kā katru gadu, augusta pirmajā svētdienā –

2021. gada 1. augustā

plkst. 13.00 – Džūkstes kapi
plkst. 14.30 – Pluģu kapi
plkst. 15.30 – Ķunduru kapi
plkst. 16.30 – Kliģu kapi
Mācītājs – Jānis Saulītis

Slampes pagasta kapos, kā katru gadu, pirmajā augusta sestdienā –

2021. gada 7. augustā

plkst. 11.00 – Spirgus kapi
plkst. 12.00 – Slampes kapi
plkst. 13.00 – Vīkseles kapi
plkst. 14.00 – Andreja kapi
plkst. 15.00 – Sprostu kapi
Mācītājs – Kaspars Kovaļovs


Tumes un Degoles pagastu kapsētās

2021. gada 8. augustā

plkst. 10.00 Ķīļu kapos

plkst. 11.00 Zibens kapos

plkst. 12.00  Gailīšu kapos

plkst. 13.00 Čomu kapos

plkst. 14.00 Luiku kapos

plkst. 15.00  Viksu kapos

plkst. 16.00 Praviņu kapos

Piemiņas brīdi vadīs Oskars Laugalis un Dace Pētersone.


Pūres un Jaunsātu pagastu kapsētās

Pūres pagasta kapos

2021. gada 29. augustā

plkst. 13.00 - Pūres kapi

plkst. 14.00 - Luntes kapi

plkst. 15.00 - Ķīšu kapi

plkst. 16.00 - Krātiņu kapi

plkst. 17.00 - Cērnieku kapi


Jaunsātu pagasta kapos

2021. gada 1.augustā

plkst. 14.00 - Kukšu kapos

plkst. 15.00 - Priedulas kapos

plkst. 16.00 - Vērīšu kapos


Sēmes un Zentenes pagastu kapsētās

Sēmes pagasta kapos

2021. gada 21.augustā

plkst. 10.00 - Raudas kapos

plkst. 11.00 - Plieņu kapos

plkst. 12.00 - Rideļu kapos

plkst. 13.00 - Mazbrizules kapos

plkst. 14.00 - Kaives kapos

plkst. 15.00 - Druvu kapos

 plkst. 16.00 - Biržvēveru kapos

plkst. 17.00 - Sēmes kapos


Zentenes pagasta kapos

2021. gada 14.augustā

plkst. 10.00 - Skuju kapos

plkst. 10.40 - Bazānu kapos

plkst. 11.30 - Rindzeles kapos

plkst. 12.20 - Zentenes kapos

plkst. 13.30 - Dāmnieku kapos

plkst. 14.20 - Dreimaņu kapos

plkst. 15.10 - Kaziņu kapos


Irlavas un Lestenes pagastu kapsētās

Irlavas pagasta kapos

2021. gada 7. augustā

plkst. 12.00 - Zīļu kapi      

plkst. 13.00 - Tiļļu kapi     

plkst. 14.00 - Sātu kapi      

2021. gada 14. augustā

plkst. 13.00 - Meža kapi    

plkst. 15.00 - Šķiltu kapi   


Lestenes pagasta kapos

2021. gada 22.augustā

plkst.13.00 - Pūpju kapos

plkst.15.30 - Dziedzeru  kapos


Kapu svētki Kandavas pusē

2021. gada 21. augustā 

plkst. 11.00 – Andziņu kapi

plkst. 12.00 – Vecciema kapi

plkst. 13.00 – Korģeļciema kapi

plkst. 14.00 – Raibāju kapi

2021. gada 28. augustā


plkst. 11.00 – Ķikuļu kapi

plkst. 12.00 – Kreiļu kapi

plkst. 13.00 – Elku kapi

plkst. 14.00 – Vimbužu kapi

plkst. 15.00 – Cikundes kapi
plkst. 16.00 – Kalnmuižas kapi

 

2021. gada 29. augustā

plkst. 11.30 – Kandavas ev. lut. baznīcas kapi

plkst. 12.30 – Jaunkandavas kapi (pie kapličas)

plkst. 14.00 – Matkules kapi

plkst. 15.00 – Sviluma kapi


Jaunpils un Viesatu pagastu kapsētās

2021. gada 14. augustā

Viesatu pagasta kapos

plkst. 11.00 - Rāvu kapi                          

plkst. 12.00 - Vēžu kapi                    

Jaunpils pagasta kapos

plkst. 14.00 - Rubuļu kapi            

 

2021. gada 21. augustā

Jaunpils pagasta kapos

plkst. 10.00 - Vītiņu kapi                       

plkst. 11.00 - Spriņģu kapi    

plkst. 12.30 - Lauku kapi                      

plkst. 14.00 - Sveikuļu kapi           

plkst. 15.00 - Meža kapi        


Smārdes pagasta kapos

2021. gada 7. augustā ar mācītāju Jāni Saulīti

plkst.12.00 Lielā ciema kapsētā

plkst.13.00 Cērkstes kapsētā

plkst.14.30 Milzkalnes kapsētā

plkst.15.10 Mārtiņa kapsētā

plkst.16.00 Kārniņu kapsētā


Lapmežciema pagasta kapos

2021. gada 1. augustā 

plkst. 15.00 - Ragaciema kapos


Engures pagasta kapsētās

2021. gada  1.augustā

plkst. 10.00 - Bērzciema kapsētā

plkst. 11.00 -  Engures jaunajos kapos

plkst. 12.00 - Ķesterciema kapsētā

plkst. 13.00 - Engures vecajos kapos

plkst. 10.00 - Klapkalnciema kapsētā

plkst. 11.00 - Apšuciema kapsētā

plkst. 12.00 - Plieņciema kapsētā