Pašvaldība
Tukuma novada Dome neakceptē vēja elektrostaciju parka būvniecību Tukuma novadā

Veja parks1
2020.gada 25.marta Domes sēdē Tukuma novada Domes deputāti nolēma neakceptēt SIA “Pienava Wind” paredzēto darbību – vēja elektrostaciju parka “Pienava” būvniecību.


Deputātu vērtējumam bija piedāvāti divi savstarpēji izslēdzoši lēmumprojekti – viens, kas atbalstīja vēja parku būvniecību, bet otrs, kas to neatbalstīja. No klātesošajiem 16 deputātiem 9 deputāti (Normunds Rečs, Agris Zvaigzneskalns, Jānis Eisaks, Daiga Reča, Guna Roze, Reinis Duksītis, Edmunds Grīnbergs, Ilvars Ozoliņš, Agnese Ritene) nobalsoja par lēmumu neakceptēt vēja parka būvniecību, 3 deputāti (Artis Jomerts, Mārtiņš Limanskis, Ludmila Reimate) balsoja pret būvniecības neakceptēšanu, bet 4 deputāti šajā balsojumā atturējās (Kaspars Liepa, Liene Bēniņa, Sergejs Kovaļovs, Modris Liepiņš).
Lēmumprojekts par vēja parku būvniecības neakceptēšanu bija balstīts apjomīgā atzinumā, kura secinājumi izrietēja no Satversmes normām, starptautisko tiesību normām, vides tiesību aktiem, Satversmes tiesas spriedumiem un no administratīvo tiesu judikatūras.
Šajā atzinumā tika norādīti tādi riski, kā vēja parka iespējamais kaitējums videi, izjaucot sugu bioloģisko daudzveidību, īpaši ciešot putniem un aizsargājamām sikspārņu sugām, kā arī ainavas neatgriezeniska sabojāšana, jo vēja ģeneratoru torņi paredzēti divreiz augstāki, nekā jebkur Latvijā šobrīd ir uzstādīti. Tāpat atzinumā ir uzsvērti riski iedzīvotāju veselībai un viņu dzīves kvalitātei vispār, un paustas bažas, ka no vēja parku uzbūvēšanas var ciest daļa pašreizējās novada uzņēmējdarbības. Bez tam norādīts nekustamā īpašuma vērtības samazināšanās risks, un ka vēja parks negatīvi ietekmēs apkārtnē esošos kultūrvēsturiskos un tūrisma objektus. Atzinumā paustas arī bažas par vēja ģeneratoru drošību avāriju un ugunsnelaimju gadījumos, kā arī vēl citi aspekti.
Neviena būvniecības iecere Tukuma novadā līdz šim vēl nebija izsaukusi tik izteiktus sabiedrības protestus. Pret vēja elektrostaciju parka “Pienava” būvniecību bija saņemti 10326 iedzīvotāju parakstīti iebildumi (8210 klātienē parakstīti, bet 2116 bija elektroniski parakstīti portālā manabalss.lv).

Informāciju sagatavoja:
Tukuma novada Domes
Sabiedrisko attiecību speciālists
Jānis Tomels
Tel. 29565568
janis.tomels@tukums.lv