Komisijas nosaukums

Komisijas sastāvs

Komisijas nolikums

Vēlēšanu komisija

Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja: Agnese Ozola

Locekļi:

1. Sandra Skļepoviča

2. Viorika Brakmane

3. Liene Zērvēna

4. Daina Vilmane

5. Aija Lūse

6. Ilze Rasa

7. Liene Kozlovska

8. Daiga Pelīte

 

 

Komisija

Komisijas sastāvs

Komisijas nolikums

 Ārvalstu sadarbības komisija

 • Inga Priede – komisijas priekšsēdētāja
 • Ligita Gintere – komisijas priekšsēdētāja vietniece
 • Dace Lebeda – komisijas locekle
 • Gundega Rugāja – komisijas loceke
 • Iveta Grunte – komisijas locekle
 • Līga Šupstika – komisijas locekle
 • Baiba Rasa – komisijas locekle
 • Santa Laurinoviča – komisijas locekle
 • Artūrs Doveiks – komisijas loceklis
 • Sandis Ozoliņš – komisijas loceklis
 • Kristaps Zaļkalns – komisijas loceklis
 • Sintija Berkolde – komisijas locekle
 • Starptautisko attiecību un mārketinga speciālists – protokolists/sekretārs.

 

Komisijas nosaukums

Komisijas sastāvs

Komisijas nolikums

Apbalvojumu izvērtēšanas un piešķiršanas komisija

 • Gundars Važa – Tukuma novada domes priekšsēdētājs
 • Inga Priede – Tukuma novada domes priekšsēdētāja vietniece sociālās politikas jautājumos
 • Imants Valers - Tukuma novada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības politikas jautājumos
 • Dace Lebeda – deputāte, partija “Vienotība”
 • Mārtiņš Limanskis – deputāts, partija “Tukuma pilsētai un novadam”
 • Ligita Gintere – deputāte, partija “Latvijas Zemnieku savienība”
 • Normunds Rečs – deputāts, partija “Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK””,

 

Komisijas nosaukums

Komisijas sastāvs

Komisijas nolikums

Vēsturisko ēku atjaunošanas izvērtēšanas komisija

 • Ivars Liepiņš – pašvaldības izpilddirektors – komisijas priekšsēdētājs
 • Artis Magers – būvinženieris
 • Vineta Salmane – galvenā zemes ierīkotāja
 • Jānis Jefremovs – arhitekts
 • Gita Brencsone – juriste
 • Ingrīda Smuškova – Tūrisma un mantojuma attīstības nodaļas vadītāja
 • Intars Miķelsons – partija “Tukuma pilsētai un novadam"
 • Leons Čivlis – partija “Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK””

 

Komisijas nosaukums

Komisijas sastāvs

Komisijas nolikums

Koku vērtēšanas komisija

 • Maija Fogele - pašvaldības administrācijas ainavu arhitekts
 • Inga Tramdaha - pašvaldības administrācijas teritorijas plānotājs
 • Ēvalds Rundāns - pašvaldības administrācijas vides speciālists

 

Komisijas nosaukums

Komisijas sastāvs

Komisijas nolikums

 Administratīvā komisija

 • Līga SiliņaTukuma novada pašvaldības lietvedības sekretāre
 • Armands Hohfelds – Tukuma novada pašvaldības policijas priekšnieks
 • Māris TrēdeValsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Tukuma iecirkņa Kārtības policijas nodaļas priekšnieks
 • Jeļena Šnikvalde Tukuma novada Izglītības pārvaldes vadītājas vietniece
 • Rolande Bebere – juriste
 • Agnese Vembre - Tukuma novada pašvaldības Administratīvās pārvaldes juriste
 • Andris SaveļjevsTukuma novada pašvaldības policijas pārstāvis, kurš veic likumpārkāpumu profilakses darbu ar bērniem

 

 

  

Komisijas nosaukums

Komisijas sastāvs

Komisijas nolikums

Administratīvo aktu strīdu komisija

Komisija darbojas saskaņā ar Tukuma novada Domes 2021.gada 28.jūlija lēmumu “Par Administratīvo aktu strīdu komisijas nolikuma apstiprināšanu” (prot. Nr. 14, 5.§.)

 • Inga PriedeTukuma novada domes priekšsēdētāja vietniece sociālās politikas jautājumos
 • Imants Valers - Tukuma novada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības politikas jautājumos
 • Baiba PļaviņaTukuma novada pašvaldības izpilddirektora vietniece administratīvajos un kapitālsabiedrību jautājumos
 • Ina Balgalve - Tukuma novada sociālā dienesta vadītāja
 • Ieva Liepiņa - Tukuma novada sociālā dienesta juriste
 • Maira Zonenberga - pašvaldības administrācijas īpašumu nodaļas vadītāja
 • Lelde Bičuša - pašvaldības administrācijas juridiskās un personāla nodaļas vadītājs

 

 

Komisijas nosaukums

Komisijas sastāvs

Komisijas nolikums

 Medību koordinācijas komisija

 • Egīls Dude  - Tukuma novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks attīstības plānošanas un nekustamā īpašuma jautājumos – komisijas priekšsēdētājs
 • Jānis Rosickis - Valsts meža dienesta pārstāvis – komisijas loceklis
 • Uģis Kalps (viņa prombūtnē aizvieto Aldis Millers) - Lauku atbalsta dienesta pārstāvis – komisijas loceklis
 • Sandris Upenieks -  Latvijas Meža īpašnieku biedrības pārstāvis – komisijas loceklis
 • Linards Selivanovičs - biedrības “Zemnieku saeima” pārstāvis – komisijas loceklis
 • Ivars Šneiders - Latvijas Mednieku asociācijas pārstāvis – komisijas loceklis

 

Komisijas nosaukums

Komisijas sastāvs

Komisijas nolikums

 Tukuma novada bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupa

 • Sanita Konuševska - Tukuma novada pašvaldības iestādes “Tukuma novada sociālais dienests” sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm ar bērniem
 • Inga Eizengrauda - Tukuma novada pašvaldības iestādes “Tukuma novada sociālais dienests” Ģimenes atbalsta nodaļas vadītāja
 • Antra Dzelme - Tukuma novada bāriņtiesas priekšsēdētāja
 • Evija Dravniece -  Tukuma novada bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece
 • Kristīne Logina - Tukuma novada Izglītības pārvaldes juriste
 • Liene Stepiņa - Tukuma novada Izglītības pārvaldes Izglītības atbalsta centra speciālā pedagoģe
 • Sandis Ozoliņš - Tukuma novada Izglītības pārvaldes Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra jaunatnes lietu speciālists
 • Ilze Gotfrīda - Tukuma novada Izglītības pārvaldes Kandavas Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra "Nagla" vadītāja
 • Airita Skadmane - Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Tukuma iecirkņa Kārtības policijas nodaļas inspektore
 • Sandija Balande-Balode - Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Tukuma iecirkņa Kārtības policijas nodaļas inspektore
 • Andris Saveļjevs - Tukuma novada pašvaldības policijas vecākais inspektors
 • Inga Valdmane - Tukuma novada pašvaldības policijas vecākā inspektore

  

Komisijas nosaukums

Komisijas sastāvs

Komisijas nolikums

Komisija darbam ar sabiedriskajām organizācijām

 • Gundega Rugāja - Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļas vadītāja
 • Baiba Latve - uzņēmējdarbības un NVO konsultante
 • Gunta Kalviņa - partija “Tukuma pilsētai un novadam”, Tukuma Nevalstisko Organizāciju Apvienības vadītāja
 • Raimonda Ertnere - biedrības “Ligzda” valdes priekšsēdētāja
 • Iveta Pāža Latvijas Zaļā partija
 • Signe Ezeriņa - Kandavas novada iespēju fonds
 • Iveta Piese - Abavas Ielejas attīstības centrs valdes priekšsēdētāja
 • Guntis Zariņš - Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"
 • Inta Haferberga - biedrības “Kandavas Partnerība” valdes priekšsēdētāja
 •  Agita Kalvāne - biedrības “Cidonya” vadītāja
 • Mārīte Zaļuma - biedrība “Piekrastes Konvents”
 • Laima Daira Zaķe - Tukuma rajona Neredzīgo biedrība
 • Inese Kurzemniece - biedrība “Pūres Dzirnas”
 • Arnis Logins - Tukuma invalīdu biedrības vadītājs
 • Lita Lukša - Tukuma pilsētas pensionāru biedrības valdes priekšsēdētāja
 • Vija Zīverte - biedrības "RATS“ valdes locekle
 • Līva Ābele - politiskā partija “Par cilvēcīgu Latviju”

 

 

Komisijas nosaukums

Komisijas sastāvs

Komisijas nolikums

 Sporta komisija

 • Sandis Čilipāns – Smārdes pagasta sporta dzīves organizators
 • Normunds Velps – Lapmežciema sporta kompleksa vadītājs
 • Roberts Rozentāls – Kandavas Kultūras un sporta centra vadītājas vietnieks sporta jautājumos
 • Inga Priede – Tukuma novada Domes priekšsēdētāja vietniece sociālās politikas jautājumos
 • Kristaps Gotfrīds - biedrības “Kandavas attīstībai” valdes priekšsēdētājs
 • Ainārs Plezers – Jaunpils sporta nama direktors
 • Andis Švāns – Irlavas sporta nama direktors
 • Ilvars Auseklis – partija “Vienotība”
 • Jānis Bambis – politiskā partija “Latvijas Reģionu Apvienība”
 • Mārtiņš Tīss nacionālā apvienība “Visu Latvijai!” – “Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
 • Normunds Šērs - nacionālā apvienība “Visu Latvijai!” – “Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
 • Jānis Eisaks – “Latvijas Zemnieku savienība”
 • Kaspars Valdmanis – “Tukuma pilsētai un novadam”
 • Juris Kožeurovs - Kultūras, sporta un tūrisma pārvaldes sporta speciālists
 • Sergejs Kovaļovs - Tukuma Sporta skolas direktors
 • Modris Liepiņš - SIA “Tukuma ledus halle” valdes loceklis
 • Santa Laurinoviča - Kultūras, sporta un tūrisma pārvaldes vadītāja
 • Dace Liepiņa-Zusāne - Tukuma novada pašvaldības Kultūras, sporta un tūrisma pārvaldes vadītāja vietniece kultūras un sporta jautājumos
 • Mārīte Zaļuma - Engures Korsāri florbola komandas pārstāve
 • Līva Ābele - SIA “Sporta klubs “Centrs””, Veselības sporta speciāliste, fitnesa trenere
 • Edijs Zanders - Tukuma novada iedzīvotājs no Engures
 • Verners Akimovs - FK Tukums 2000 prezidents
 • Varis Krūmiņš - Kandavas Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktors
 • Lauris Strautmanis - Tukuma šaušanas sporta kluba priekšsēdētājs
 • Haralds Lučkovskis - Latvijas invalīdu peldēšanas federācijas prezidents
 • Reinis Duksītis - Slampes un Džūkstes pagastu sporta pasākumu organizators
 • Uldis Ersts - Pūres un Jaunsātu pagastu pārvaldes sporta organizators

 

Komisijas nosaukums

Komisijas sastāvs

Komisijas nolikums

Kultūras komisija

 • Inga Priede – Tukuma novada domes priekšsēdētāja vietniece sociālās politikas jautājumos
 • Iveta Grunte – Kandavas kultūras un sporta centra vadītāja
 • Dace Lebeda – partija “Vienotība”
 • Kristīne Liepiņa – Jaunpils Pils vadītāja
 • Guna Roze-Tamule – Nacionālā apvienība “Visu Latvijai! - “Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
 • Ingemāra Treija-Čivle - Nacionālā apvienība “Visu Latvijai! - “Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
 • Ainārs Plezers – Jaunpils sporta nama direktors
 • Linda Zemīte – Tukuma novada bāriņtiesas juriste
 • Santa Laurinoviča - Kultūras, sporta un tūrisma pārvaldes vadītāja
 • Ingrīda Smuškova - Kultūras, sporta un tūrisma pārvaldes vadītājas vietniece tūrisma un zīmolvedības jautājumos
 • Anete Pitena – Tukuma pilsētas kultūras nama direktore
 • Santa Silava - Tukuma muzeja direktores vietniece zinātniskajā darbā
 • Vija Ratniece - Tukuma bibliotēkas metodiskās un bibliogrāfijas nodaļas vadītāja
 • Dace Liepiņa-Zusāne Tukuma novada pašvaldības Kultūras, sporta un tūrisma pārvaldes vadītāja vietniece
 • Ieviņa Vītiņa – Tumes kultūras nama mākslinieciskā vadītāja
 • Zane Siliņa – brīvprātīgā Tukku Magi, projektu vadītāja
 • Anita Sproģe - Lapmežciema pagasta muzeja krājuma glabātāja
 • Jolanta Kraukle - Engures saieta nama izstāžu kuratore, tūrisma speciāliste
 • Inguna Grīnvalde - Tukuma Mūzikas skolas pedagoģe
 • Nora Kukuvasa - Engures pagasta kultūras nama vadītāja
 • Viorika Brakmane - Tukuma pilsētas kultūras nama jauktā kora “Gavile” dalībniece
 • Dace Ernšteine - Tukuma pilsētas kultūras nama projektu vadītāja
 • Daiga Osīte – pašvaldības SIA “Šlokenbekas pils” valdes locekle.

 

Komisijas nosaukums

Komisijas sastāvs

Komisijas nolikums

Jaunatnes lietu komisija

 

 • Marita Bērziņa – Tukuma novada Izglītības pārvaldes vadītājas vietniece
 • Līga Bierande - Jaunpils mazpulku vadītāja
 • Sanita Briede - Lapmežciema pamatskolas un Smārdes pamatskolas sociālā darbiniece
 • Margita Dižbite - Tukuma novada sociālā dienesta sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem
 • Ilze Gasiņa - Jauniešu kora ”Savējie” prezidente
 • Ilze Gotfrīda - Kandavas Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra “Nagla” vadītāja
 • Laura Grenevica - Valsts probācijas dienesta Tukuma nodaļas vecākā probācijas speciāliste
 • Ilze Jansone-Peipiņa - Tukuma novada Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra jaunatnes darbiniece
 • Gundega Jēkabsone - Mazpulku padomes priekšsēdētāja un Zemgales reģiona mazpulku koordinatore
 • Sergejs Kovaļovs - Biedrības “Futbola klubs “TUKUMS 2000”” pārstāvis
 • Anete Katrīna Logina - Biedrības “Bez robežām” valdes locekle
 • Sandis Ozoliņš - Tukuma novada Izglītības pārvaldes Jaunatnes lietu speciālists
 • Inese Šīmane - Tukuma muzeja Durbes pils vadītāja
 • Baiba Rasa - Jaunpils un Viesatu pagastu pārvaldes vadītāja
 • Maira Vimba - Tukuma novada skolēnu parlamentāriešu tīkla “TEJK” konsultante

 

Komisijas nosaukums

Komisijas sastāvs

Komisijas nolikums

Licencēšanas komisija

 • Egīls Dude - Tukuma novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks attīstības plānošanas un nekustamā īpašuma jautājumos
 • Ilze Blanka Tukuma novada pašvaldības juriste
 • Ēvalds RundānsTukuma novada pašvaldības vides speciālists
 • Ģirts Šneiders - partija „Tukuma pilsētai un novadam”
 • Inga Helmane – Attīstības nodaļas vadītājas vietniece
 • Ilze Kļava

 

Komisijas nosaukums

Komisijas sastāvs

Komisijas nolikums

 Dzīvokļu komisija

 

 • Liene Akmens – partijas “Tukuma pilsētai un novadam” pārstāve
 • Jānis Mazitāns – Kandavas un pagastu apvienības vadītājs
 • Evita Freimane Kandavas un pagastu apvienības Nekustamo īpašumu pārvaldniece
 • Zinta Mielava – Jaunpils un Viesatu pagastu pārvaldes Nekustamo īpašumu nodaļas vadītāja
 • Ligita Proņina - Tukuma novada pašvaldības Komunālās nodaļas galvenā speciāliste mājokļu jautājumos
 • Ina BalgalveTukuma novada pašvaldības iestādes “Tukuma novada sociālais dienests” direktore
 • Inita Lapiņa – Tukuma novada pašvaldības iestādes “Tukuma novada sociālais dienests” Atbalsta nodaļas darbam ar pilngadīgām personām vadītāja
 • Antra Dzelme – Tukuma novada bāriņtiesas priekšsēdētāja
 • Baiba Pļaviņa – Tukuma novada pašvaldības izpilddirektora vietniece 
 • Egīls Dude – Tukuma novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks 
 • Māris Kalniņš – partijas “Latvijas Zemnieku savienība” pārstāvis
 • Dace Grenevica –  Tukuma novada pašvaldības speciāliste mājokļu jautājumos
 • Pēteris Jurēvics – partijas “VIENOTĪBA” pārstāvis
 • Maija Salmiņa – Nacionālās Savienības TAISNĪGUMS pārstāve

 

Komisijas nosaukums

Komisijas sastāvs

Komisijas nolikums

Satiksmes organizācijas
un kustības drošības komisija

 • Leonarda Koršunova – Tukuma novada pašvaldības ceļu inženiere
 • Sanita Limanska – Tukuma novada pašvaldības juriste
 • Armands Jēgers – Ceļu satiksmes drošības direkcijas pārstāvis
 • Janeks Bahs – Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Tukuma iecirkņa priekšnieks
 • Armands Hohfelds – Tukuma novada Pašvaldības policijas priekšnieks
 • Vladslavs Krūmiņš – SIA “Clean R” pārstāvi
 • Roberts Lagzdiņš - VAS „Latvijas Valsts ceļi” pārstāvis
 • Egīls Dude – Tukuma novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks attīstības plānošanas un nekustamā īpašuma jautājumos
 • Ivars Liepiņš – Tukuma novada pašvaldības izpilddirektors
 • Kaspars Kārkliņš – Latvijas Zaļās partijas pārstāvis
 • Guntis Zariņš – partijas “Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”” pārstāvis
 • Māris Kalniņš – partijas “Latvijas Zemnieku savienība” pārstāvis
 • Juris Vitauskis – iedzīvotāju pārstāvis
 • Aldis Siliņš – partijas “Tukuma pilsētai un novadam” pārstāvis
 • Andris Lazarevs – partijas “Vienotība” pārstāvis
 • Rolands Melderis – Nacionālās Savienības TAISNĪGUMS pārstāvis

 

Komisijas nosaukums

Komisijas sastāvs

Komisijas nolikums

Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisija

 • Imants Valers – Domes priekšsēdētāja vietnieks, komisijas priekšsēdētājs
 • Zinta Mielava - komisijas priekšsēdētāja vietniece
 • Anita Ausekle – komisijas locekle
 • Evija Liepiņa – komisijas locekle
 • Sigrija Kairiša – komisijas locekle

 

Komisijas nosaukums

Komisijas sastāvs

Komisijas nolikums

Īpašumu apsaimniekošanas un privatizācijas komisija

 

 • Egīls Dude – komisijas priekšsēdētājs
 • Silvija Rabkēviča – komisijas priekšsēdētāja vietniece (“Tukuma pilsētai un novadam”)
 • Inga Priede – komisijas loceklis;
 • Aija Lūse – komisijas locekle (“Vienotība”)
 • Solvita Korna-Rēķe – komisijas locekle (“Latvijas Zemnieku savienība”)
 • Gita Brencsone – komisijas locekle
 • Dzintra Šmite – komisijas locekle
 • Kaspars Valdmanis – komisijas loceklis (“Tukuma pilsētai un novadam”)
 •  Ilvars Ozoliņš – komisijas loceklis (Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”)

 

Komisijas nosaukums

Komisijas sastāvs

Komisijas nolikums

Tukuma novada Sabiedrības labklājības veicināšanas komisija

 • Dace Lebeda - Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētāja
 • Ina Balgalve -Tukuma novada pašvaldības iestādes “Tukuma novada sociālais dienests” direktore
 • Antra Dzelme -Tukuma novada bāriņtiesas priekšsēdētāja
 • Dace Strazdiņa -Tukuma novada Izglītības pārvaldes vadītāja
 • Armands Hohfelds -Tukuma novada pašvaldības policijas priekšnieks
 • Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas vadītājs
 • Monta Vavilova - Pašvaldības veselības veicināšanas speciāliste
 • Dzintra Rabkeviča -SIA “Tukuma slimnīca” valdes locekle
 • Gunta Kalviņa - Tukuma novada Nevalstisko Organizāciju Apvienības valdes priekšsēdētāja
 • Kaspars Kārkliņš - SIA “Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca” valdes loceklis
 • Leons Tiļļa - sociālā aprūpes centra “Rauda” direktore
 • Ilze Gotfrīda - deputāte, Sociālo un veselības jautājumu komitejas locekle
 • Ilze Vanaga - Latvijas Zaļā partija
 • Ilze Gasiņa - partija “Vienotība”
 • Marita Kauliņa - Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"
 • Linda Zemīte – partija "Tukuma pilsētai un novadam"
 • Iveta Ziemele - partija KPV/LV
 • Iveta Čivčiša – sabiedrības pārstāve

 

Komisijas nosaukums

Komisijas sastāvs

Komisijas nolikums

Zemes īpašumu pārvaldīšanas komisija

 • Imants Valers – Tukuma novada pašvaldības priekšsēdētāja vietnieks
 • Zinta Mielava - komisijas locekle
 • Vineta Salmane –  īpašumu pārvaldes zemes lietu speciāliste
 • Sandra Bērziņa - komisijas locekle
 • Rudīte Kripa - komisijas locekle
 • Inga Tramdaha - teritorijas plānotāja
 • Zita Dižbite - komisijas locekle
 • Evija Liepiņa - komisijas locekle
 • Iveta Vistapole – būvvaldes vadītāja
 • Gita Brencsone - juriste
 • Anita Skudra - komisijas locekle
 • Ilvars Ozoliņš - partija “Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”” 
 • Jānis Rosickis - partija „Tukuma pilsētai un novadam”

 

Komisijas nosaukums

Komisijas sastāvs

Komisijas nolikums

Zvejniecības komisija

 • Roberts Šiliņš – Engures ezera dabas parka fonda valdes priekšsēdētājs;
 • Edijs Zanders – LLKC centra Zivsaimniecības nodaļas zivsaimniecības konsultants;
 • Baiba Pļaviņa – Tukuma novada pašvaldības izpilddirektora vietniece administratīvajos un kapitālsabiedrību jautājumos;
 •  Kristīne Raginska – Engures pagasta pārvaldes vadītāja;
 • Ieva Artmane-Urstiņa – Engures pagasta pārvaldes grāmatvedības uzskaitvede;
 • Agrita Blūma – Lapmežciema pagasta pārvaldes grāmatvede;
 • Daiga Ozoliņa – Engures pagasta pārvaldes sekretāre;
 • Jurijs Semeneņa – Engures pagasta pārvaldes komunālās daļas vadītājs;

 

Komisijas nosaukums

Komisijas sastāvs

Komisijas nolikums

Tukuma novada civilās aizsardzības komisija

 • Gundars Važa - Tukuma novada domes priekšsēdētājs
 • Inga Priede - Tukuma novada domes priekšsēdētāja vietniece 
 • Imants Valers - Tukuma novada domes priekšsēdētāja vietnieks
 • Viesturs Driķis - Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
 • Gatis Celms - Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
 • Janeks Bahs - Valsts policija
 • Armands Hohfelds - Tukuma novada pašvaldības policijas priekšnieks
 • Aivis Vācers - 51.Zemessardzes bataljons
 • Ivars Liepiņš - Tukuma novada pašvaldības izpilddirektors

 

Komisijas nosaukums

Komisijas sastāvs

Komisijas nolikums

Mantas nomas maksas atvieglojumu komisija

 • Inga Priede - priekšsēdētāja vietniece sociālās politikas jautājumos
 • Egīls Dude - pašvaldības izpilddirektora vietnieks attīstības plānošanas un nekustamā īpašuma jautājumos
 • Dace Rudēvica - Finanšu nodaļas vadītāja  
 • Jānis Mazitāns - Kandavas un pagastu apvienības vadītājs
 • Maira Zonenberga - Īpašumu nodaļas vadītāja
 • Anita Šimkēviča - Juridiskās un personāla nodaļas juriste

 

 

 

Komisijas nosaukums

Komisijas sastāvs

Komisijas nolikums

Nacionālās pretošanās kustības dalībnieku iesniegumu izskatīšanas komisija

 • Agrita Ozola – Tukuma muzeja direktore
 • Inga Priede – priekšsēdētāja vietniece sociālās politikas jautājumos
 • Madara Latve – Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
 • Baiba Latve – Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļas uzņēmējdarbības un NVO konsultante
 • Ināra Skrube – biedrības "Tukuma politiski represēto klubs "Atauga"" pārstāve

Komisijas nosaukums

Komisijas sastāvs

Komisijas nolikums

Tukuma pilsētas zemes komisija

 • Maira Zonenberga zemes komisijas priekšsēdētāja
 • Vineta Salmane – zemes komisijas priekšsēdētāja vietniece
 • Imants Valers  – zemes komisijas loceklis
 • Iveta Vistapole  – zemes komisijas locekle
 • Sandra Bērziņa  – zemes komisijas locekle