Komisijas nosaukums

Komisijas sastāvs

Komisijas nolikums

Vēlēšanu komisija

Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja: Agnese Ozola

Locekļi:

1. Sandra Skļepoviča

2. Viorika Brakmane

3. Liene Zērvēna

4. Daina Vilmane

5. Aija Lūse

6. Ilze Rasa

7. Liene Kozlovska

8. Daiga Pelīte

 

Apbalvojumu izvērtēšanas un piešķiršanas komisija

 • Gundars Važa – Tukuma novada domes priekšsēdētājs
 • Inga Priede – Tukuma novada domes priekšsēdētāja vietniece sociālās politikas jautājumos
 • Imants Valers - Tukuma novada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības politikas jautājumos
 • Dace Lebeda – deputāte, partija “Vienotība”
 • Mārtiņš Limanskis – deputāts, partija “Tukuma pilsētai un novadam”
 • Ligita Gintere – deputāte, partija “Latvijas Zemnieku savienība”
 • Normunds Rečs – deputāts, partija “Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK””,

Vēsturisko ēku atjaunošanas izvērtēšanas komisija

 • Ivars Liepiņš – pašvaldības izpilddirektors – komisijas priekšsēdētājs
 • Artis Magers – būvinženieris
 • Vineta Salmane – galvenā zemes ierīkotāja
 • Jānis Jefremovs – arhitekts
 • Gita Brencsone – juriste
 • Intars Miķelsons – partija “Tukuma pilsētai un novadam"
 • Leons Čivlis – partija “Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK””
 • Baiba Jirgena – Kandavas māksliniece/dizainere

Koku vērtēšanas komisija

 • Pašvaldības administrācijas ainavu arhitekts
 • Pašvaldības administrācijas teritorijas plānotājs
 • Pašvaldības administrācijas vides speciālists

Fasāžu atjaunošanas izvērtēšanas komisija

 • Inese Valtere – pašvaldības izpilddirektore – komisijas priekšsēdētāja
 • Artis Magers – būvinženieris
 • Vineta Salmane – zemes lietu speciāliste
 • Jānis Jefremovs – arhitekts
 • Gita Brencsone – juriste

Administratīvā komisija

 • Līga SiliņaTukuma novada pašvaldības lietvedības sekretāre
 • Armands Hohfelds – Tukuma novada pašvaldības policijas priekšnieks
 • Māris TrēdeValsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Tukuma iecirkņa Kārtības policijas nodaļas priekšnieks
 • Jeļena Šnikvalde Kandavas Izglītības pārvaldes vadītāja
 • Rolande Bebere – juriste
 • Agnese Vembre - Tukuma novada pašvaldības Administratīvās pārvaldes juriste
 • Andris SaveļjevsTukuma novada pašvaldības policijas pārstāvis, kurš veic likumpārkāpumu profilakses darbu ar bērniem

 

 

 

Administratīvo aktu strīdu komisija

Komisija darbojas saskaņā ar Tukuma novada Domes 2021.gada 28.jūlija lēmumu “Par Administratīvo aktu strīdu komisijas nolikuma apstiprināšanu” (prot. Nr. 14, 5.§.)

 

Medību koordinācijas komisija

 

 • Egīls Dude  - Tukuma novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks attīstības plānošanas un nekustamā īpašuma jautājumos – komisijas priekšsēdētājs
 • Jānis Rosickis - Valsts meža dienesta pārstāvis – komisijas loceklis
 • Uģis Kalps (viņa prombūtnē aizvieto Aldis Millers) - Lauku atbalsta dienesta pārstāvis – komisijas loceklis
 • Sandris Upenieks -  Latvijas Meža īpašnieku biedrības pārstāvis – komisijas loceklis
 • Linards Selivanovičs - biedrības “Zemnieku saeima” pārstāvis – komisijas loceklis
 • Ivars Šneiders - Latvijas Mednieku asociācijas pārstāvis – komisijas loceklis

Tukuma novada bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupa

 

 • Sanita Konuševska - Tukuma novada pašvaldības iestādes “Tukuma novada sociālais dienests” sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm ar bērniem
 • Inga Eizengrauda - Tukuma novada pašvaldības iestādes “Tukuma novada sociālais dienests” Ģimenes atbalsta nodaļas vadītāja
 • Antra Dzelme - Tukuma novada bāriņtiesas priekšsēdētāja
 • Evija Dravniece -  Tukuma novada bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece
 • Kristīne Logina - Tukuma novada Izglītības pārvaldes juriste
 • Liene Stepiņa - Tukuma novada Izglītības pārvaldes Izglītības atbalsta centra speciālā pedagoģe
 • Sandis Ozoliņš - Tukuma novada Izglītības pārvaldes Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra jaunatnes lietu speciālists
 • Ilze Gotfrīda - Tukuma novada Izglītības pārvaldes Kandavas Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra "Nagla" vadītāja
 • Airita Skadmane - Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Tukuma iecirkņa Kārtības policijas nodaļas inspektore
 • Sandija Balande-Balode - Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Tukuma iecirkņa Kārtības policijas nodaļas inspektore
 • Andris Saveļjevs - Tukuma novada pašvaldības policijas vecākais inspektors
 • Inga Valdmane - Tukuma novada pašvaldības policijas vecākā inspektore

Komisija darbam ar sabiedriskajām organizācijām

 • Gundega Rugāja - Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļas vadītāja
 • Baiba Latve - uzņēmējdarbības un NVO konsultante
 • Gunta Kalviņa - partija “Tukuma pilsētai un novadam”, Tukuma Nevalstisko Organizāciju Apvienības vadītāja
 • Raimonda Ertnere - biedrības “Ligzda” valdes priekšsēdētāja
 • Iveta Pāža Latvijas Zaļā partija
 • Signe Ezeriņa - Kandavas novada iespēju fonds
 • Iveta Piese - Abavas Ielejas attīstības centrs valdes priekšsēdētāja
 • Guntis Zariņš - Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"
 • Inta Haferberga - biedrības “Kandavas Partnerība” valdes priekšsēdētāja
 •  Agita Kalvāne - biedrības “Cidonya” vadītāja
 • Mārīte Zaļuma - biedrība “Piekrastes Konvents”
 • Laima Daira Zaķe - Tukuma rajona Neredzīgo biedrība
 • Inese Kurzemniece - biedrība “Pūres Dzirnas”
 • Arnis Logins - Tukuma invalīdu biedrības vadītājs
 • Lita Lukša - Tukuma pilsētas pensionāru biedrības valdes priekšsēdētāja
 • Lauris Strautmanis - Tukuma šaušanas sporta kluba priekšsēdētājs
 • Vija Zīverte - biedrības "RATS“ valdes locekle
 • Līva Ābele - politiskā partija “Par cilvēcīgu Latviju”

Sporta komisija

 

 • Sandis Čilipāns – Smārdes pagasta sporta dzīves organizators
 • Normunds Velps – Lapmežciema sporta kompleksa vadītājs
 • Roberts Rozentāls – Kandavas Kultūras un sporta centra vadītājas vietnieks sporta jautājumos
 • Inga Priede – Tukuma novada Domes priekšsēdētāja vietniece sociālās politikas jautājumos
 • Kristaps Gotfrīds - biedrības “Kandavas attīstībai” valdes priekšsēdētājs
 • Ainārs Plezers – Jaunpils sporta nama direktors
 • Andis Švāns – Irlavas sporta nama direktors
 • Ilvars Auseklis – partija “Vienotība”
 • Jānis Bambis – politiskā partija “Latvijas Reģionu Apvienība”
 • Mārtiņš Tīss nacionālā apvienība “Visu Latvijai!” – “Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
 • Normunds Šērs - nacionālā apvienība “Visu Latvijai!” – “Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
 • Jānis Eisaks – “Latvijas Zemnieku savienība”
 • Kaspars Valdmanis – “Tukuma pilsētai un novadam”
 • Juris Kožeurovs - Kultūras, sporta un tūrisma pārvaldes sporta speciālists
 • Sergejs Kovaļovs - Tukuma Sporta skolas direktors
 • Modris Liepiņš - SIA “Tukuma ledus halle” valdes loceklis
 • Santa Laurinoviča - Kultūras, sporta un tūrisma pārvaldes vadītāja
 • Dace Liepiņa-Zusāne - Tukuma novada pašvaldības Kultūras, sporta un tūrisma pārvaldes vadītāja vietniece kultūras un sporta jautājumos
 • Mārīte Zaļuma - Engures Korsāri florbola komandas pārstāve
 • Līva Ābele - SIA “Sporta klubs “Centrs””, Veselības sporta speciāliste, fitnesa trenere
 • Edijs Zanders - Tukuma novada iedzīvotājs no Engures
 • Verners Akimovs - FK Tukums 2000 prezidents
 • Varis Krūmiņš - Kandavas Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktors
 • Lauris Strautmanis - Tukuma šaušanas sporta kluba priekšsēdētājs
 • Haralds Lučkovskis - Latvijas invalīdu peldēšanas federācijas prezidents
 • Reinis Duksītis - Slampes un Džūkstes pagastu sporta pasākumu organizators
 • Uldis Ersts - Pūres un Jaunsātu pagastu pārvaldes sporta organizators

Kultūras komisija

 • Inga Priede – Tukuma novada domes priekšsēdētāja vietniece sociālās politikas jautājumos
 • Iveta Grunte – Kandavas kultūras un sporta centra vadītāja
 • Dace Lebeda – partija “Vienotība”
 • Kristīne Liepiņa – Jaunpils Pils vadītāja
 • Guna Roze-Tamule – Nacionālā apvienība “Visu Latvijai! - “Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
 • Ingemāra Treija-Čivle - Nacionālā apvienība “Visu Latvijai! - “Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
 • Ainārs Plezers – Jaunpils sporta nama direktors
 • Linda Zemīte – Tukuma novada bāriņtiesas juriste
 • Santa Laurinoviča - Kultūras, sporta un tūrisma pārvaldes vadītāja
 • Ingrīda Smuškova - Kultūras, sporta un tūrisma pārvaldes vadītājas vietniece tūrisma un zīmolvedības jautājumos
 • Anete Pitena – Tukuma pilsētas kultūras nama direktore
 • Santa Silava - Tukuma muzeja direktores vietniece zinātniskajā darbā
 • Vija Ratniece - Tukuma bibliotēkas metodiskās un bibliogrāfijas nodaļas vadītāja
 • Dace Liepiņa-Zusāne Tukuma novada pašvaldības Kultūras, sporta un tūrisma pārvaldes vadītāja vietniece
 • Ieviņa Vītiņa – Tumes kultūras nama mākslinieciskā vadītāja
 • Zane Siliņa – brīvprātīgā Tukku Magi, projektu vadītāja
 • Anita Sproģe - Lapmežciema pagasta muzeja krājuma glabātāja
 • Jolanta Kraukle - Engures saieta nama izstāžu kuratore, tūrisma speciāliste
 • Inguna Grīnvalde - Tukuma Mūzikas skolas pedagoģe
 • Nora Kukuvasa - Engures pagasta kultūras nama vadītāja
 • Viorika Brakmane - Tukuma pilsētas kultūras nama jauktā kora “Gavile” dalībniece
 • Dace Ernšteine - Tukuma pilsētas kultūras nama projektu vadītāja
 • Daiga Osīte – pašvaldības SIA “Šlokenbekas pils” valdes locekle.

Vides komisija

 • Mārtiņš Limanskis – partija „Tukuma pilsētai un novadam”
 • Ilvars Auseklis – partija „Vienotība”
 • Ēvalds Rundāns – partija „Latvijas Zemnieku savienība”
 • Aija Balandiņa – partija „Latvijas Zaļā partija”
 • Iveta Čivčiša – partija „No sirds Latvijai”
 • Leons Čivlis – Nacionālā apvienība „VL/TB-LNNK”
 • Maija Fogele – Domes Ainavu arhitekte
 • Rudīte Martišauska – mežsaimniecības inženiere
 • Gita Lāce – Teritorijas apsaimniekotāja pārstāve

Izglītības komisija

 • Inese Šīmane – partija „Tukuma pilsētai un novadam”
 • Kristīne Gereiša – partija „Vienotība”
 • Sanita Baumane – partija „Latvijas Zemnieku savienība”
 • Ilvars Ruņģis – partija „Latvijas Zaļā partija”
 • Silva Freimane – partija „No sirds Latvijai”
 • Inese Smirnova – Nacionālā apvienība „VL/TB-LNNK”
 • Guna Roze – Tukuma novada Domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja
 • Dace Strazdiņa – Tukuma novada Izglītības pārvaldes vadītāja
 • Marita Bērziņa – Tukuma novada Izglītības pārvaldes vadītāja vietniece
 • Anita Locāne – Tukuma 2.vidusskolas direktore, Tukuma, Engures un Jaunpils novadu skolu direktoru metodiskās apvienības vadītāja
 • Aiva Ābola– Tukuma pirmsskolas izglītības iestādes “Pepija” vadītāja
 • Ligita Zemniece – Tukuma Mūzikas skolas direktore
 • Inga Jonuša – Latvijas Universitātes Tukuma filiāles pārstāve
 • Nodarbinātības valsts aģentūras Tukuma filiāles pārstāvis

Jaunatnes lietu komisija

 

 • Marita Bērziņa – Tukuma novada Izglītības pārvaldes vadītājas vietniece
 • Līga Bierande - Jaunpils mazpulku vadītāja
 • Sanita Briede - Lapmežciema pamatskolas un Smārdes pamatskolas sociālā darbiniece
 • Margita Dižbite - Tukuma novada sociālā dienesta sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem
 • Ilze Gasiņa - Jauniešu kora ”Savējie” prezidente
 • Ilze Gotfrīda - Kandavas Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra “Nagla” vadītāja
 • Laura Grenevica - Valsts probācijas dienesta Tukuma nodaļas vecākā probācijas speciāliste
 • Ilze Jansone-Peipiņa - Tukuma novada Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra jaunatnes darbiniece
 • Gundega Jēkabsone - Mazpulku padomes priekšsēdētāja un Zemgales reģiona mazpulku koordinatore
 • Sergejs Kovaļovs - Biedrības “Futbola klubs “TUKUMS 2000”” pārstāvis
 • Anete Katrīna Logina - Biedrības “Tukuma ielu vingrošanas sporta biedrība” valdes locekle
 • Sandis Ozoliņš - Tukuma novada Izglītības pārvaldes Jaunatnes lietu speciālists
 • Inese Šīmane - Tukuma muzeja Durbes pils vadītāja
 • Ieva Zāgmane - Jaunpils jauniešu iniciatīvu centra “Jaunieši Jaunpilij” vadītāja
 • Iveta Ziemele - Biedrības “Bērnu Draugi” vadītāja

Licencēšanas komisija

 • Egīls Dude - Tukuma novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks attīstības plānošanas un nekustamā īpašuma jautājumos
 • Ilze Blanka Tukuma novada pašvaldības juriste
 • Ēvalds RundānsTukuma novada pašvaldības vides speciālists
 • Ģirts Šneiders - partija „Tukuma pilsētai un novadam”
 • Artūrs Doveiks – Tukuma novada pašvaldības projektu vadītājs (komisijas sekretārs)
 • Ilze Kļava

Dzīvokļu komisija

 

 • Liene Akmens – partijas “Tukuma pilsētai un novadam” pārstāve
 • Jānis Mazitāns – Kandavas un pagastu apvienības vadītājs
 • Sandra Bērziņa – Kandavas un pagastu apvienības Nekustamo īpašumu nodaļas vadītāja
 • Zinta Mielava – Jaunpils un Viesatu pagastu pārvaldes Nekustamo īpašumu nodaļas vadītāja
 • Ligita Proņina - Tukuma novada pašvaldības Īpašumu pārvaldes speciāliste mājokļu jautājumos
 • Ina BalgalveTukuma novada pašvaldības iestādes “Tukuma novada sociālais dienests” direktore
 • Inita Lapiņa – Tukuma novada pašvaldības iestādes “Tukuma novada sociālais dienests” Atbalsta nodaļas darbam ar pilngadīgām personām vadītāja
 • Antra Dzelme – Tukuma novada bāriņtiesas priekšsēdētāja
 • Baiba Pļaviņa – Tukuma novada pašvaldības izpilddirektora vietniece administratīvajos un kapitālsabiedrību jautājumos
 • Egīls Dude – Tukuma novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks attīstības plānošanas un nekustamā īpašuma jautājumos
 • Māris Kalniņš – partijas “Latvijas Zemnieku savienība” pārstāvis
 • Guntars Indriksons – Domes deputāts
 • Pēteris Jurēvics – partijas “VIENOTĪBA” pārstāvis
 • Maija Salmiņa – Nacionālās Savienības TAISNĪGUMS pārstāve

Satiksmes organizācijas
un kustības drošības komisija

 • Leonarda Koršunova – Tukuma novada pašvaldības ceļu inženiere
 • Sanita Limanska – Tukuma novada pašvaldības juriste
 • Armands Jēgers – Ceļu satiksmes drošības direkcijas pārstāvis
 • Janeks Bahs – Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Tukuma iecirkņa priekšnieks
 • Armands Hohfelds – Tukuma novada Pašvaldības policijas priekšnieks
 • Vladslavs Krūmiņš – SIA “Clean R” pārstāvi
 • Roberts Lagzdiņš - VAS „Latvijas Valsts ceļi” pārstāvis
 • Egīls Dude – Tukuma novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks attīstības plānošanas un nekustamā īpašuma jautājumos
 • Ivars Liepiņš – Tukuma novada pašvaldības izpilddirektors
 • Kaspars Kārkliņš – Latvijas Zaļās partijas pārstāvis
 • Guntis Zariņš – partijas “Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”” pārstāvis
 • Māris Kalniņš – partijas “Latvijas Zemnieku savienība” pārstāvis
 • Juris Vitauskis – iedzīvotāju pārstāvis
 • Aldis Siliņš – partijas “Tukuma pilsētai un novadam” pārstāvis
 • Andris Lazarevs – partijas “Vienotība” pārstāvis
 • Rolands Melderis – Nacionālās Savienības TAISNĪGUMS pārstāvis

Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisija

 • Imants Valers – Domes priekšsēdētāja vietnieks, komisijas priekšsēdētājs
 • Zinta Mielava - komisijas priekšsēdētāja vietniece
 • Gunta Sīmane – komisijas locekle
 • Evija Liepiņa – komisijas locekle
 • Sigrija Kairiša – komisijas locekle

Īpašumu apsaimniekošanas un privatizācijas komisija

 

 • Egīls Dude – komisijas priekšsēdētājs
 • Silvija Rabkēviča – komisijas priekšsēdētāja vietniece (“Tukuma pilsētai un novadam”)
 • Inga Priede – komisijas loceklis;
 • Nikolajs Iškovs – komisijas loceklis (“Zaļā partija”)
 • Aija Lūse – komisijas locekle (“Vienotība”)
 • Solvita Korna-Rēķe – komisijas locekle (“Latvijas Zemnieku savienība”)
 • Gita Brencsone – komisijas locekle
 • Dzintra Šmite – komisijas locekle
 • Kaspars Valdmanis – komisijas loceklis (“Tukuma pilsētai un novadam”)
 •  Ilvars Ozoliņš – komisijas loceklis (Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”)

 

Tukuma novada Sabiedrības labklājības veicināšanas komisija

 • Dace Lebeda - Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētāja
 • Ina Balgalve -Tukuma novada pašvaldības iestādes “Tukuma novada sociālais dienests” direktore
 • Antra Dzelme -Tukuma novada bāriņtiesas priekšsēdētāja
 • Dace Strazdiņa -Tukuma novada Izglītības pārvaldes vadītāja
 • Armands Hohfelds -Tukuma novada pašvaldības policijas priekšnieks
 • Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas vadītājs
 • Monta Vavilova - Pašvaldības veselības veicināšanas speciāliste
 • Dzintra Rabkeviča -SIA “Tukuma slimnīca” valdes locekle
 • Gunta Kalviņa - Tukuma novada Nevalstisko Organizāciju Apvienības valdes priekšsēdētāja
 • Kaspars Kārkliņš - SIA “Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca” valdes loceklis
 • Dace Randoha - sociālā aprūpes centra “Rauda” direktore
 • Ilze Gotfrīda - deputāte, Sociālo un veselības jautājumu komitejas locekle
 • Laila Dembovska - Latvijas Zaļā partija; organizācijas “Palīdzēsim viens otram” koordinatore
 • Ilze Gasiņa - partija “Vienotība”
 • Marita Kauliņa - Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"
 • Linda Zemīte – partija "Tukuma pilsētai un novadam"
 • Iveta Ziemele - partija KPV/LV
 • Iveta Čivčiša – sabiedrības pārstāve

Zemes īpašumu pārvaldīšanas komisija

 • Imants Valers – Tukuma novada pašvaldības priekšsēdētāja vietnieks
 • Zinta Mielava - komisijas locekle
 • Vineta Salmane –  īpašumu pārvaldes zemes lietu speciāliste
 • Sandra Bērziņa - komisijas locekle
 • Rudīte Kripa - komisijas locekle
 • Inga Tramdaha - teritorijas plānotāja
 • Zita Dižbite - komisijas locekle
 • Evija Liepiņa - komisijas locekle
 • Iveta Vistapole – būvvaldes vadītāja
 • Gita Brencsone - juriste
 • Anita Skudra - komisijas locekle
 • Ilvars Ozoliņš - partija “Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”” 
 • Jānis Rosickis - partija „Tukuma pilsētai un novadam”

Zvejniecības komisija

 • Roberts Šiliņš – Engures ezera dabas parka fonda valdes priekšsēdētājs;
 • Edijs Zanders – LLKC centra Zivsaimniecības nodaļas zivsaimniecības konsultants;
 • Baiba Pļaviņa – Tukuma novada pašvaldības izpilddirektora vietniece administratīvajos un kapitālsabiedrību jautājumos;
 •  Kristīne Raginska – Engures pagasta pārvaldes vadītāja;
 • Ieva Artmane-Urstiņa – Engures pagasta pārvaldes grāmatvedības uzskaitvede;
 • Agrita Blūma – Lapmežciema pagasta pārvaldes grāmatvede;
 • Daiga Ozoliņa – Engures pagasta pārvaldes sekretāre;
 • Jurijs Semeneņa – Engures pagasta pārvaldes komunālās daļas vadītājs;

 

Tukuma novada civilās aizsardzības komisija

 • Gundars Važa - Tukuma novada domes priekšsēdētājs
 • Inga Priede - Tukuma novada domes priekšsēdētāja vietniece 
 • Imants Valers - Tukuma novada domes priekšsēdētāja vietnieks
 • Viesturs Driķis - Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
 • Gatis Celms - Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
 • Janeks Bahs - Valsts policija
 • Armands Hohfelds - Tukuma novada pašvaldības policijas priekšnieks
 • Aivis Vācers - 51.Zemessardzes bataljons
 • Ivars Liepiņš - Tukuma novada pašvaldības izpilddirektors