Komisijas nosaukums

Komisijas sastāvs

Komisijas nolikums

Fasāžu atjaunošanas izvērtēšanas komisija

 • Inese Valtere – pašvaldības izpilddirektore – komisijas priekšsēdētāja
 • Artis Magers – būvinženieris
 • Vineta Salmane – zemes lietu speciāliste
 • Jānis Jefremovs – arhitekts
 • Gita Brencsone – juriste

Iepirkumu komisija

Locekļi tiek izvirzīti saskaņā ar Tukuma novada Domes 2017. gada 27. jūlija lēmuma apstiprināto "Tukuma novada pašvaldības iepirkumu komisiju darbības nolikums" 6. punktu

 

Administratīvā komisija

 • Guntis Rībens – jurists
 • Armands Hohfelds – Pašvaldības policijas priekšnieks
 • Māris Trēde – Valsts policijas Tukuma iecirkņa Kārtības policijas nodaļas priekšnieks
 • Antra Dzelme – Tukuma novada bāriņtiesas priekšsēdētāja
 • Inga Eizengrauda – PA „Tukuma novada sociālais dienests” pārstāve
 • Rolande Bebere – juriste
 • Agnese Vembre - Domes Administratīvās pārvaldes juriste
 • Līga Siliņa – Domes Administratīvās pārvaldes lietvedības sekretāre
 • Andris Saveļjevs – Pašvaldības policijas vecākais inspektors

 

Administratīvo aktu strīdu komisija

Komisija darbojas saskaņā ar Tukuma novada Domes 2017.gada 27.jūlija lēmumu “Par Tukuma novada Domes Administratīvo aktu strīdu komisijas nolikuma un komisijas sastāva apstiprināšanu” (prot.Nr.14, 14.#) 6. punktu

Medību koordinācijas komisija

 • Ģirts Ruģelis - Tukuma novada Domes Īpašumu pārvaldes vietnieks komunālajos jautājumos
 • Jānis Rosickis - Valsts meža dienesta pārstāvis
 • Uģis Kalps - Ziemeļkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes pārstāvis
 • Ivars Šneiders - Latvijas mednieku asociācijas pārstāvis
 • Sandris Upenieks - Latvijas meža īpašnieku biedrības pārstāvis
 • Linards Selivanovičs - biedrības "Zemnieku saeima" pārstāvis

Bērnu tiesību aizsardzības komisija

 • Iveta Rezevska - Tukuma novada pašvaldības aģentūras "Tukuma novada sociālais dienests" Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm ar bērniem
 • Anastasija Hjuņinena - Tukuma novada pašvaldības aģentūras „Tukuma novada sociālais dienests” Sociālā darbiniece darbam ar atkarīgām personām
 • Antra Dzelme - Tukuma novada bāriņtiesas priekšsēdētāja
 • Kristīne Logina - Tukuma novada Izglītības pārvaldes juriste
 • Sandis Ozoliņš - Tukuma novada Izglītības pārvaldes jaunatnes lietu speciālists
 • Evija Dravniece - Tukuma novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietniece
 • Airita Skadmane - Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Tukuma iecirkņa Kārtības policijas nodaļas inspektore
 • Marina Rudenko - Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Tukuma iecirkņa Kārtības policijas nodaļas inspektore
 • Andris Saveļjevs - Tukuma novada pašvaldības policijas vecākais inspektors
 • Inga Valdmane - Tukuma novada Pašvaldības policijas vecākā inspektore
 • Olga Filka - Valsts probācijas dienesta Tukuma teritoriālās struktūrvienības vecākā referente
 • Izglītības iestādes pārstāvis - pēc Bērnu tiesību aizsardzības komisijas uzaicinājuma

Komisija darbam ar sabiedriskajām organizācijām

 • Sarmīte Krecere – partija „Tukuma pilsētai un novadam”
 • Lita Lukša – partija „Vienotība”
 • Laima Daira Zaķe – partija „Latvijas Zemnieku savienība”
 • Iveta Grosšteina – partija „Latvijas Zaļā partija”
 • Ina Jackovska – partija „No sirds Latvijai”
 • Kārlis Eklons – Nacionālā apvienība „VL/TB-LNNK”
 • Gundega Rugāja – Domes sabiedrisko un starptautisko attiecību koordinatore (strādā ar biedrībām un nodibinājumiem)
 • Gunta Kalviņa – Tukuma novada Nevalstisko Organizāciju Apvienības (turpmāk – NVOA) valdes priekšsēdētāja
 • Inese Kurzemniece – Tukuma novadā reģistrētas biedrības, kas nav NVOA biedre pārstāve

Sporta komisija

 • Kaspars Valdmanis – partija „Tukuma pilsētai un novadam”
 • Ilvars Auseklis – partija „Vienotība”
 • Jānis Eisaks – partija „Latvijas Zemnieku savienība”
 • Reinis Duksītis – partija „Latvijas Zaļā partija”
 • Haralds Lučkovskis – partija „No sirds Latvijai”
 • Mārtiņš Tīss – Nacionālā apvienība „VL/TB-LNNK”
 • Juris Kožeurovs – Domes Sporta speciālists
 • Sergejs Kovaļovs – Tukuma Sporta skolas direktors
 • Modris Liepiņš – SIA „Tukuma ledus halle” valdes loceklis
 • Andis Švāns – Irlavas Sporta nama vadītājs
 • Uldis Ersts – Pūres un Jaunsātu pagastu pārvaldes sporta organizators
 • Tālivaldis Krūmiņš – Tumes un Degoles pagastu pārvaldes sporta organizators
 • Juris Sakainis – Sēmes un Zentenes pagastu pārvaldes sporta organizators

Kultūras komisija

 • Linda Zemīte – partija „Tukuma pilsētai un novadam”
 • Anita Skudra – partija „Vienotība”
 • Kristiāns Jakubovskis – partija „Latvijas Zemnieku savienība”
 • Aigars Gaigals – partija „Latvijas Zaļā partija”
 • Ieviņa Vītiņa – partija „No sirds Latvijai”
 • Leons Čivlis – Nacionālā apvienība „VL/TB-LNNK”
 • Ingrīda Smuškova – Kultūras, sporta un tūrisma pārvaldes vietniece tūrisma un zīmolvedības jautājumos
 • Aija Ektermane – kultūras namu pārstāve
 • Vija Ratniece - bibliotēku pārstāve
 • Anete Pitena - kultūras organizatoru pārstāve
 • Madara Jumiķe - amatiermākslas kolektīvu pārstāve
 • Santa Silava - Tukuma muzeja pārstāve
 • Dace Liepiņa-Zusāne - Kultūras, sporta un tūrisma pārvaldes vietniece kultūras un sporta jautājumos

Vides komisija

 • Mārtiņš Limanskis – partija „Tukuma pilsētai un novadam”
 • Ilvars Auseklis – partija „Vienotība”
 • Ēvalds Rundāns – partija „Latvijas Zemnieku savienība”
 • Aija Balandiņa – partija „Latvijas Zaļā partija”
 • Iveta Čivčiša – partija „No sirds Latvijai”
 • Leons Čivlis – Nacionālā apvienība „VL/TB-LNNK”
 • Maija Fogele – Domes Ainavu arhitekte
 • Rudīte Martišauska – mežsaimniecības inženiere
 • Gita Lāce – Teritorijas apsaimniekotāja pārstāve

Dzīvojamo māju privatizācijas komisija

Komisija likvidēta no 01.10.2020.

   

Tukuma novada Būvvalde

 • Iveta Vistapole - Tukuma novada Domes būvvaldes vadītāja
 • Sintija Kronberga - Tukuma novada Domes būvvaldes vadītāja vietniece
 • Antra Apine - Tukuma novada Domes būvvaldes arhitekte
 • Antra Siliņa - Tukuma novada Domes būvinspektore,
 • Aļģirts Mikutis - Tukuma novada Domes būvinspektors;
 • Kaspars Šveicers - Tukuma novada Domes būvinspektora palīgs;
 • Jana Riekstiņa - Tukuma novada Domes lietvede.
Nolikums

Izglītības komisija

 • Inese Šīmane – partija „Tukuma pilsētai un novadam”
 • Kristīne Gereiša – partija „Vienotība”
 • Sanita Baumane – partija „Latvijas Zemnieku savienība”
 • Ilvars Ruņģis – partija „Latvijas Zaļā partija”
 • Silva Freimane – partija „No sirds Latvijai”
 • Inese Smirnova – Nacionālā apvienība „VL/TB-LNNK”
 • Guna Roze – Tukuma novada Domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja
 • Dace Strazdiņa – Tukuma novada Izglītības pārvaldes vadītāja
 • Marita Bērziņa – Tukuma novada Izglītības pārvaldes vadītāja vietniece
 • Anita Locāne – Tukuma 2.vidusskolas direktore, Tukuma, Engures un Jaunpils novadu skolu direktoru metodiskās apvienības vadītāja
 • Aiva Ābola– Tukuma pirmsskolas izglītības iestādes “Pepija” vadītāja
 • Ligita Zemniece – Tukuma Mūzikas skolas direktore
 • Inga Jonuša – Latvijas Universitātes Tukuma filiāles pārstāve
 • Nodarbinātības valsts aģentūras Tukuma filiāles pārstāvis

Jaunatnes lietu komisija

 • Inese Šīmane – partija „Tukuma pilsētai un novadam”
 • Kristīne Gereiša – partija „Vienotība”
 • Artis Jaunkļaviņš – partija „Latvijas Zemnieku savienība”
 • Ilvars Ruņģis – partija „Latvijas Zaļā partija”
 • Maija Salmiņa – partija „No sirds Latvijai”
 • Mārtiņš Tīss – Nacionālā apvienība „VL/TB-LNNK”
 • Iveta Rezevska – Tukuma novada pašvaldības aģentūras „Tukuma novada sociālais dienests” Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm ar bērniem
 • Marita Bērziņa – Tukuma novada Izglītības pārvaldes vadītājavietniece
 • Raitis Čebikins – jauniešu neformālās grupas pārstāvis
 • Antra Erzama – biedrības „Irlavas interešu klubiņš” vadītāja
 • Gundega Jēkabsone – Džūkstes mazpulku vadītāja, Zemgales plānošanas reģiona mazpulku koordinatore
 • Evita Korna-Opincāne – Tukuma 2.vidusskolas direktora vietniece, Tukuma, Engures un Jaunpils novadu skolu audzināšanas darba speciālistu metodiskās apvienības vadītāja
 • Andrejs Smirnovs – Tukuma ielu vingrošanas sporta biedrības pārstāvis
 • Ieva Upesleja – Tukuma novada Izglītības pārvaldes jaunatnes lietu speciāliste
 • Juta Blumfelde – Tukuma novada Sēmes Jauniešu centra „Paradīze” vadītāja

Licencēšanas komisija

 • Sandis Ozoliņš - “Latvijas Zemnieku savienība”
 • Ilze Kļava – partija „Vienotība”
 • Ilvars Ruņģis – partija „Latvijas Zaļā partija”
 • Ģirts Šneiders- partija „Tukuma pilsētai un novadam”
 • Igors Degterjonoks – partija „No sirds Latvijai”
 • Arnis Logins – Nacionālā apvienība „VL/TB-LNNK”
 • Artūrs Doveiks – Domes Attīstības nodaļas projektu vadītājs (komisijas sekretārs)

Dzīvokļu komisija

 • Liene Akmens – partija „Tukuma pilsētai un novadam”
 • Pēteris Jurēvics – partija „Vienotība”
 • Artis Jaunkļaviņš – partija „Latvijas Zemnieku savienība”
 • Iveta Grosšteina – partija „Latvijas Zaļā partija”
 • Maija Salmiņa – partija „No sirds Latvijai”
 • Māris Birzulis – Nacionālā apvienība „VL/TB-LNNK”
 • Ligita Proņina – Domes Īpašumu pārvaldes speciāliste mājokļu jautājumos
 • Ina Balgalve – PA „Tukuma novada sociālais dienests” direktore
 • Antra Dzelme – Tukuma novada bāriņtiesas priekšsēdētāja

komisijas sekretāre Domes Īpašumu pārvaldes īpašumu apsaimniekošanas speciāliste Sigrija Kairiša

Satiksmes organizācijas
un kustības drošības komisija

 • Ilgvars Kalniņš – partija „Vienotība”
 • Dzintra Rabkeviča – partija „Latvijas Zemnieku savienība”
 • Pēteris Zustrups – partija „Latvijas Zaļā partija”
 • Iveta Čivčiša – partija „No sirds Latvijai”
 • Māris Birzulis – Nacionālā apvienība „VL/TB-LNNK”
 • Armands Jēgers – Ceļu satiksmes drošības direkcijas pārstāvis
 • Janeks Bahs – Valsts policijas pārstāvis
 • Armands Hohfelds – Pašvaldības policijas priekšnieks
 • Vladimirs Krūmiņš - Satiksmes drošības uzturētāja pārstāvis
 • Roberts Lagzdiņš - VAS „Latvijas Valsts ceļi” pārstāvis
 • Juris Vitauskis - Tukuma novadādzīvesvietu deklarēts iedzīvotājs
 • Inese Valtere – pašvaldības izpilddirektora p.i.
 • Leonarda Koršunova – Domes Īpašumu pārvaldes ceļu inženiere

Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisija

 • Agris Zvaigzneskalns – Domes priekšsēdētāja vietnieks, komisijas priekšsēdētājs
 • Sigrija Kairiša - Īpašumu apsaimniekošanas speciāliste
 • Dzintra Šmite – Domes Īpašumu pārvaldes īpašumu apsaimniekošanas speciāliste
 • Gita Brencsone – Domes Administratīvās pārvaldes iepirkumu speciāliste
 • Vineta Salmane – Domes Īpašumu pārvaldes zemes lietu speciāliste

Īpašumu apsaimniekošanas un privatizācijas komisija

 • Kaspars Valdmanis – partija „Tukuma pilsētai un novadam”
 • Aija Lūse – partija „Vienotība”
 • Rinalds Pluģis - partija „Latvijas Zemnieku savienība”
 • Pēteris Zustrups – partija „Latvijas Zaļā partija”
 • Antra Meņģele – partija „No sirds Latvijai”
 • Mārtiņš Tīss – Nacionālā apvienība „VL/TB-LNNK”
 • Dzintra Šmite – Domes Īpašumu pārvaldes īpašumu apsaimniekošanas speciāliste

Tukuma novada Sabiedrības labklājības veicināšanas komisija

 • Daiga Reča - Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētāja
 • Ina Balgalve - Tukuma novada pašvaldības aģentūras “Tukuma novada sociālais dienests” direktore
 • Antra Dzelme - Tukuma novada bāriņtiesas priekšsēdētāja
 • Kristīne Logina - Tukuma novada Izglītības pārvaldes pārstāve
 • Armands Hohfelds - Tukuma novada pašvaldības policijas pārstāvis
 • Andris Saveļjevs - Bērnu tiesību aizsardzības komisijas priekšsēdētājs
 • Dzintra Rabkeviča - pašvaldības ārstniecības iestādes pārstāve

Nevalstisko organizāciju pārstāvji ne vairāk kā četras personas, kuras pārstāv dažādas sabiedrības grupas:

 • Gunta Kalviņa - Tukuma Nevalstisko Organizāciju Apvienības vadītāja
 • Ieva Upesleja - Biedrības “Pozitīvā Doma” vadītāja
 • Gunta Neilande - Latvijas Sarkanā krusta Tukuma komitejas vadītāja
 • Margita Kanopka - biedrības „Līdzvērtība” pārstāve

Sabiedrības pārstāvji (politisko partiju pārstāvji):

 • Linda Zemīte - partija „Tukuma pilsētai un novadam”
 • Zigrīda Jampole - partija „Latvijas Zemnieku savienība”
 • Ilva Dreimane - nacionālā apvienība „VL/TB-LNNK”
 • Dace Roze - partija „No sirds Latvijai”
 • Olimpija Sebre - partija „Latvijas Zaļā partija”
 • Ilze Gasiņa - partija „Vienotība”
 • Monta Vavilova - Domes Attīstības nodaļas projektu vadītāja
 • Janeks Bahs - Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Tukuma iecirkņa priekšnieks

Zemes īpašumu pārvaldīšanas
komisija

 • Agris Zvaigzneskalns – Domes priekšsēdētāja vietnieks, Komisijas priekšsēdētājs
 • Inese Valtere – pašvaldības izpilddirektora p.i.
 • Gita Brencsone – Juriste
 • Iveta Vistapole – Domes būvvaldes vadītāja
 • Aivita Valdmane – Domes Kultūras sporta un tūrisma pārvaldes vides dizainere
 • Vineta Salmane – Domes Īpašumu pārvaldes zemes lietu speciāliste

Uzņēmēju konsultatīvā padome

 • Agris Zvaigzneskalns - Tukuma novada Domes priekšsēdētāja vietnieks
 • Ingrīda Smuškova - Domes Kultūras, sporta un tūrisma pārvaldes vietniece tūrisma un zīmolvedības jautājumos
 • Artūrs Doveiks - Domes Attīstības nodaļas projektu vadītājs
 • Jānis Lielmanis - partija “Tukuma pilsētai un novadam”
 • Anita Skudra - partija “Vienotība”
 • Māris Kalniņš - partija Latvijas Zemnieku savienība”
 • Liene Dubrovska-Bedrīte - partija “Latvijas Zaļā partija”
 • Igors Degterjonoks - partija “No sirds Latvijai”
 • Māris Birzulis - Nacionālā apvienība “VL/TB-LNNK”

Tukuma sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija

 • Normunds Rečs (Tukuma novads)
 • Inga Priede (Kandavas novads)
 • Imants Valers (Engures novads)
 • Ligita Gintere (Jaunpils novads)
 • Viesturs Driķis (Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests)
 • Gatis Celms (Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests)
 • Inese Valtere (Tukuma novads)
 • Egīls Dude (Kandavas novads)
 • Rihards Zariņš (Kandavas novads)
 • Pēteris Baranovskis (Jaunpils novads)
 • Janeks Bahs (Valsts policija)
 • Armands Hohfelds (Tukuma novada pašvaldības policija)
 • Aivis Vācers (51.Zemessardzes bataljons)
 • Ivo Vereskuns (51.Zemessardzes bataljons)
 • Dzintra Rabkeviča (SIA “Tukuma slimnīca”)

Tukuma pilsētas iedzīvotāju konsultatīvā padome

(ar padomi var sazināties, sūtot e-pastu uz konsultativapadome@gmail.com)

 • Nikolajs Iškovs
 • Guntis Boikmanis
 • Gundega Rugāja
 • Dace Kaminska
 • Arnis Logins
 • Agrita Ozola
 • Diāna Bahmate
 • Ilze Strautmane
 • Anastasija Hjuninena
 • Vija Jurševica
 • Andris Miezītis
 • Kristīne Gereiša
 • Aija Balandiņa
 • Mareks Neimanis
 • Elga Grundšteina
 • Sintija Edelmane
 • Rudīte Martišauska
 • Laima Blite
 • Kristīne Logina

Irlavas pagasta konsultatīvā padome

 • Kaspars Reihmanis
 • Ilze Kola
 • Andis Švāns
 • Elmārs Muižnieks
 • Kaspars Kārkliņš
 • Inita Švāne
 • Jevgenija Potašova

Lestenes pagasta konsultatīvā padome

 • Ivans Savrinovičs
 • Māra Bulaha
 • Dina Ailte
 • Dzintra Mahoņina-Mahina
 • Mudīte Girviča
 • Sarmīte Muceniece
 • Dagnija Grava
 • Mārīte Kalancere
 • Egīls Seņkāns

Tumes pagasta konsultatīvā padome

 • Arvis Bautra
 • Gunta Čerņika
 • Rudīte Martišauska
 • Arnis Kārkliņš
 • Liene Kurka
 • Iveta Petrova
 • Iveta Runce
 • Māris Vītiņš
 • Daiga Elpere

Degoles pagasta konsultatīvā padome

 • Normunds Ābele
 • Aira Bogdānova
 • Igors Degterjonoks
 • Juris Lemps
 • Aivita Morica
 • Jānis Račiņš

Sēmes pagasta konsultatīvā padome

 • Sintija Rundāne
 • Dace Ausekle
 • Gunta Šica
 • Iveta Liepiņa
 • Natālija Liepiņa
 • Zane Beide
 • Dana Gaile
 • Tamāra Videniece

Zentenes pagasta konsultatīvā padome

 • Jānis Rosickis
 • Māris Malvess
 • Lilita Malvesa
 • Ainārs Rēdlihs
 • Līga Valdheima
 • Maija Bārīte
 • Dace Pabērza
 • Evita Lujāne

Slampes pagasta konsultatīvā padome

 • Sandra Ieviņa
 • Mudīte Cīrule
 • Dagnija Ķirse
 • Rihards Krastiņš
 • Vilnis Muzikants
 • Liene Tāsse
 • Linda Zemīte
 • Madara Jumiķe
 • Dace Bičole
 • Ivonna Bredovska

Džūkstes pagasta konsultatīvā padome

 • Gundega Jēkabsone
 • Inga Riežniece
 • Dita Silva
 • Aija Šīmane
 • Jānis Ukše
 • Rihards Sležis
 • Aija Ektermane
 • Sandis Madris
 • Gaisma Mukāne

Pūres pagasta konsultatīvā padome

 • Voldemārs Strods

 • Signe  Liģere

 • Evija Brīvniece

 • Inese Vīnšteine

 • Valda Dzelzkalēja

 • Velga Dektere

 • Dace Strazdiņa

 • Inese Kurzemniece

 • Līga Lepse

 • Jānis Lepsis

 • Jānis Ozoliņš

 • Uldis Ersts

Jaunsātu pagasta konsultatīvā padome

 • Andra Gailīte
 • Guntars Šedlers
 • Ilze Roze-Vītola
 • Sandris Vītols
 • Vineta Baumane
 • Atis Puhaļskis
 • Sigrija Kairiša
 • Ina Jackovska