Pelnas dalas paaugstinasanasAtgādinām, ka sākot no 2020. gada 1. janvāra Tukuma novada pašvaldībai piederošajās telpām Tukuma pilsētā (neattiecas uz teritorijām ārpus pilsētas), kuras apsaimnieko SIA "Tukuma nami" un SIA "Jauntukums" tiks noteikta paaugstināta īres maksas peļņas daļa. Uzsveram, ka īres maksas peļņas daļas paaugstināšanās attiecināma tikai uz personām, kuras īrē Tukuma novada Domei piederošo dzīvojamo telpu – izmaiņas neskar privāto īpašumu.

Pašvaldība no budžeta līdzekļiem ir veikusi lielus ieguldījusi dzīvojamā fonda uzturēšanai un labiekārtošanai: 2017. gadā 179000,00 EUR, bet 2018. gadā – 121000,00 EUR. Ieņēmumi 2018. gadā, iekasējot īres peļņas daļu, bija 18559,00 EUR SIA "Tukuma nami" apsaimniekotajās dzīvojamās telpās un 6330,00 EUR SIA "Jauntukums" apsaimniekotajās dzīvojamās telpās. Iekasēto īres maksas peļņu ir paredzēts izlietot pašvaldības dzīvojamo telpu uzturēšanai un mājokļu attīstībai.

Aprīļa Domes sēdē tika nolemts, ka tiks piemērota īres maksas peļņa pašvaldībai piederošajās dzīvojamās telpās Tukuma pilsētā, kuras apsaimnieko SIA "Tukuma nami" un SIA "Jauntukums":

  • 0,80 EUR/m2 (bez PVN) par labiekārtotu dzīvojamo telpu (ūdensvads, kanalizācija, centrālā apkure);
  • 0,60 EUR/m2 (bez PVN) par daļēji labiekārtotu dzīvojamo telpu (ūdensvads un/vai kanalizācija, malkas apkure);
  • 0,40 EUR/m2 (bez PVN) par dzīvojamo telpu bez ērtībām.

Papildus noteiktajai īres maksas peļņai, dzīvojamās telpas īrnieks veic apsaimniekošanas maksu, maksu par pakalpojumiem un nekustamā īpašuma nodokli.

Uz motivēta iesnieguma pamata Tukuma novada Domes Dzīvokļu komisija var pieņemt lēmumu un noteikt zemāku peļņas daļu, piemēram, 50%, taču iesniedzējam ir jāatbilst kādam no zemāk minētajiem kritērijiem:

  • bez vecāku gādības palicis bērns (līdz 24 gadu vecumam);
  • no ieslodzījuma vietas atbrīvota persona, ja tā atzīta par maznodrošinātu vai trūcīgu, šo atlaidi saglabā uz īres līguma termiņa laiku;
  • politiski represēta persona, ja tā atzīta par maznodrošinātu vai trūcīgu, un to saglabā uz īres līguma termina laiku;
  • daudzbērnu ģimene vai ģimene, kura audzina bērnu ar invaliditāti, ja tā atzīta par maznodrošinātu vai trūcīgu, un to saglabā uz īres līguma termiņa laiku;
  • pensijas vecuma persona, vai persona ar 1. vai 2. grupas invaliditāti, ja tā atzīta par maznodrošinātu vai trūcīgu, un to saglabā uz īres līguma termiņa laiku;
  • persona, ar kuru noslēgts beztermiņa īres līgums un viņa atbilst kādam no iepriekšminētajiem punktiem (spēkā uz vienu gadu, ik pēc gada uz iesnieguma pamata iespējams pārskatīt un atkārtoti noteikti zemāku peļņas daļu).

Lai piemērotu atlaidi (samazinātu īres peļņas daļu), Tukuma novada Domē jāiesniedz motivēts iesniegums, kuram klāt pievienota maznodrošinātas vai trūcīgas personas statusa izziņa. Personai ir jāatbilst kādam no iepriekš minētajiem kritērijiem, kā arī uz Dzīvokļu komisijas sēdes laiku jāatrodas norādītajā statusā.

Lai persona tiktu atzīta par maznodrošinātu vai trūcīgu, tai ir jāvēršas Tukuma novada pašvaldības aģentūrā "Tukuma novada sociālais dienests". Persona, kurai ir iepriekš minētais statuss, uz iesnieguma pamata var saņemt dzīvokļa pabalstu.

Kas attiecas uz SIA "Amatnieks" apsaimniekoto dzīvojamo māju Dārzniecības ielā 2A, 2015. gada 26. decembra Domes sēdē tika pieņemts lēmums apstiprināt dzīvojamo telpu īres maksu – 3,54 EUR/m2, kur apsaimniekošanas izdevumu daļu sastāda 0,28 EUR/m2, bet pašvaldības peļņas daļa – 3,54 EUR/m2. Lai atbalstītu speciālistu nodrošinājumu attiecīgajās valsts un pašvaldības, kā arī novada tautsaimniecības jomās, pašvaldība atbilstoši Tukuma novada Domes saistošajos noteikumiem joprojām pēc šā lēmuma stāšanās spēkā turpinās nodrošināt minētās dzīvojamās mājas plānotās īres maksas 65% peļņas daļas samaksu, kas paredzēta kredīta pamatsummas dzēšanai (2,30 EUR/m2 mēnesī). Šī gada 27. jūnija Domes sēdē tika pieņemts lēmums personām, kam dzīvojamās telpas izīrētas, sniedzot palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, noteikt īres maksu par izīrēto dzīvojamo telpu Dārzniecības ielā 2A (35% apmērā – 1,24 EUR/m2).

Arī Dārzniecības ielas 2A īrniekiem papildus noteiktajai īres maksai jāsedz apsaimniekošanas maksa, maksa par pakalpojumiem un nekustamā īpašuma nodokli.

Neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar Tukuma novada Domes dzīvojamo māju (īpašumu) apsaimniekošanas speciālisti Kristīni Gravu pa tālr. 63107242, 29602755 vai rakstot uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..