20090529195209 dziesm9Vispārējie latviešu Dziesmu un deju svētki ir kļuvuši par Latvijas nacionālās kultūras un nācijas identitātes svinībām. šo svētku laikā gan katrs Latvijas novads, gan katrs mākslas žanrs demonstrē savus sasniegumus. Pēc savas misijas Dziesmu un deju svētki ir kļuvuši par sava veida Latvijas nācijas svētceļojumu, kurā dodas ne tikai Latvijas iedzīvotāji, bet arī viesi no ārvalstīm. Lai simboliski atzīmētu šo Svētku atvēršanas dienu kā Svētku tradīcijai nozīmīgu un sabiedrību vienojošu dienu, aicinām 1. jūlijā visus ēku īpašniekus un apsaimniekotājus Tukuma novadā pie ēkām izlikt Latvijas valsts karogu.