Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka līdz 2015.gada 22.maijam (bez atbalsta apjoma samazinājuma), izmantojot LAD Elektronisko pieteikšanās sistēmu (EPS - https://eps.lad.gov.lv/login), ir iespējams pieteikties Platību maksājumiem, iesniedzot Vienoto iesniegumu 2015.gadā.
Vienotajiem iesniegumiem, kas iesniegti pēc 2015.gada 22.maija, bet ne vēlāk kā 15.jūnijā (ieskaitot), atbalstu samazina 1% apmērā par katru nokavēto darbdienu. Iesniegumi, kas iesniegti pēc 15.jūnija un vēlāk, tiks noraidīti, izņemot gadījumu, ja iesniegumu līdz 2015.gada 15.jūnijam nebija iespējams iesniegt ārkārtas apstākļu dēļ.

Plašāka informācija