Tukuma_gerbonis.majas_lapai_Large

 

Tukums ir novada centrs. Pilsēta atrodas Slocenes upes krastos un aizņem 13,35 km2 lielu teritoriju. Tukumā dzīvo 18 447 (dati uz 01.07.2018.) iedzīvotāju.Pilsētu šķēršo dzelzceļa līnijas, kas savieno Tukumu ar Jelgavu, Rīgu un Ventspili. Pilsētā atrodas divas dzelzceļa stacijas - Tukums I un Tukums II un autoosta.
Pilsētā ir sešas vispārizglītojošās mācību iestādes - Tukuma Raiņa ģimnāzija, Tukuma 2.vidusskola, Tukuma vakara un neklātienes vidusskola, Tukuma E.Birznieka-Upīša 1.pamatskola, Tukuma 2.pamatskola, Tukuma 3.pamatskola un Tukuma novada internātpamatskola un sešas pirmsskolas izglītības iestādes. Profesionālās ievirzes un interešu izglītību var iegūt Tukuma Mūzikas skolā, Tukuma Mākslas skolā un Tukuma Sporta skolā.
Tukums – tā ir pilsēta ar senatnes elpu un skaļo mūsdienīgo dzīves ritumu. Svarīgākā vieta pilsētā – tās centrs: Brīvības laukums, iemīļota atpūtas vieta, kur var klausīties strūklakas ūdens šalkoņā. Katru gadu 1. maijā strūklaku modina pilsētas iedzīvotāji.

Tukuma novada pašvaldības darbība galvenokārt ir vērsta uz iedzīvotāju labklājības veicināšanu. Diemžēl, tāpat kā Latvijā kopumā, Tukuma novadā iedzīvotāju skaits pamazām sarūk. Tomēr pēdējos gados novadā pieaug bērnu skaits, kas ļauj cerēt uz pozitīvākiem demogrāfijas rādītājiem nākotnē. Turklāt pašvaldība aktīvi strādā, lai rastu risinājumu mājokļu attīstības un pirmsskolas izglītības iestāžu jautājumam, kā rezultātā novadam tiktu piesaistītas jaunas ģimenes, speciālisti, kā arī uzņēmēji un investori.

Lai arī 2015.gadā ievērojami mazāk tika apgūti Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļi, Tukumā ir īstenoti daudzi darbi no pašvaldības budžeta finansējuma. Piemēram, gada sākumā tika pabeigta Durbes pils saimniecības ēkas rekonstrukcija, uzbūvējot jaunu katlu māju. Iekārtotas un pielāgotas jaunas telpas invalīdu Dienas centriem “Saime” un “Saimīte”. Papildus pie ēkas ir uzbūvēts viens no modernākajiem rotaļu laukumiem Tukuma pilsētā, kas arī ir pielāgots cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Ar četru novadu atbalstu Tukuma slimnīcā iegādāts jauns 16 joslu datortomogrāfs un sakārtotas atsevišķas medicīnas kabinetu telpas. Uzlabojot pilsētas vidi un padarot to pieejamāku gan vietējiem iedzīvotājiem, gan viesiem, sakārtoti vairāki pilsētas ielu posmi, ietves, pasažieru iekāpšanas platformas un autobusu pieturvietas autoostā, kā arī uzsākta dzelzceļa stacijas “Tukums I” laukuma rekonstrukcija.
2016.gadā Tukumā tika pabeigts pilsētas parka labiekārtošanas 1.posms, kur tika izbūvēti celiņi, soliņi un uzstādītas jaunas, mūsdienīgas rotaļu ierīces dažādu vecumu bērniem. Parka būvniecības nākamās kārtas tiek plānotas īstenot turpmākajos gados. 2015.un 2016.gadā Tukumā sakārtoti vairāki ielu posmi, kur tikušas izbūvētas gan apakšzemes komunikācijas gan jauns ielu apgaismojums. Veicinot uzņēmējdarbību, 2016.gadā tika uzsākta Eiropas Savienības finansēto programmu apguve, izbūvējot Melnezera ielas un Vilkājas ielas posmus.

2016.gadā darbu uzsāka Tukuma novada vienotais dispečerdienests un vienotais valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centrs, kā arī septembrī tika pabeigta Tukuma Sporta skolas aktu zāles pārbūve par sporta zāli.

2016.gadā uzsākts īstenot programmu “Tukuma novads ceļā uz Latvijas Republikas simtgadi”. Vēl 2016.gadā tiek plānots uzsākt sporta zāles būvniecību pie Tukuma 3.pamatskolas. Tāpat ir plānots uzsākt dzīvojamo ēku energoefektivitātes paaugstināšanu un citas programmas. Tukuma novada pašvaldības darbība ir vērta uz attīstību un tiek strādāts atbildīgi un saimnieciski, lai Tukuma novads attīstītos par pievilcīgu vietu gan iedzīvotājiem, gan uzņēmējiem.

Tukumā dzīvo jauki, darbīgi un varoši cilvēki. Par ieguldīto darbu pilsētas izaugsmē ar balvu Tukuma Goda pilsonis apbalvoti: Else-Marie Bertilsson no sadraudzības pilsētas Tidaholma (Zviedrija), diriģente Rasma Valdmane, soļotāji Anita un Modris Liepiņi, komponists Pēteris Butāns, sabiedriski aktīvs pilsētas iedzīvotājs Zigurds Plikšķis, pedagoģe Ludmila Reimate, deju pasniedzēja Silva Liepa, dzejniece Māra Zālīte, dzejnieks Imants Ziedonis, politiķis Georgs Andrejevs, lauksaimniejs Jēkabs Spickus, dzejnieks Elmārs Augusts Rumba, Tukuma Raiņa ģimnāzijas ilggadēja direktore Gunta Aumale, ilggadēja Irlavas Sarkanā Krusta slimnīcas direktore un ārste Valentija Embure, vēsturniece Inta Dišlere, Tukuma koru apriņķa virsdiriģents Romāns Vanags.

Savukārt ar Tukuma novada Domes apbalvojumu Tukuma novada Domes Atzinības raksts ir apbalvoti: Māris Vītiņš, Sanita Apine, Alfons Sprukts, Rasma Remese, Valentija Embure, SIA Skonto Plan Ltd, Tālivaldis Krūmiņš, Elmārs Imants Šmelte, Ligita Vasiļonoka, Zigfrīds Markainis, Ina Balgalve, Katrina(Katrin) Bornmillere(Bornmuller), Vilhelms (Wilhelm) Heins, Georgs Andrejevs, Jēkabs Spickus, Anita Apine, Valda Dzelzkalēja, SIA Ar B Agro, Ligita Tauniņa, Mārīte Zute, Maruta Čauva, Liene Bēniņa, Anita Zēne, Velga Dektere, Aivars Žimants, Andris Kopiņš, Arnis Šablovskis, Ints Poškus, Gunita Siljāne, Madars Breide, Lida Biruta Bērziņa, Gunta Krecere, Ina Jackovska, Astrīda Bērziņa, Anita Beķere, Līga Štolcere, Aiga Kurme, Vilis Zvirbulis, Aldis Čākurs, Māris Rozenbergs, Antra Brauna, Staņislavs Peipiņš, Vilnis Kozlovskis, Armands Krievs, Gundega Jēkabsone, Edgars Juka, Evita Korna-Opincāne, Gunta Laursone, Guna Roze, Ināra Ārgale, Sarmīte Slavska, Marita Bērziņa, Tatjana Marhileviča, Ilze Kalniņa, Initra Rubena, kā arī Tukuma muzeja ekspozīcijas “Saldūdens zveja Pastariņu stāstos” radošā komanda: Jānis Ezers, Dace Kleinhofa, Ainārs Krūziņš, Agrita Ozola, Zinta Paševica, Sanita Ratniece, Una Sedleniece, Ints Sedlenieks, Santa Silava, Aivars Šmitenbergs, Jānis Vārpiņš.

Tukumnieki lepojas par savu pilsētu un vienmēr ar lepnumu Tukuma smukumu izrādīs arī pilsētas viesiem.

Atbrauciet uz Tukumu un pārliecinieties paši!