Pūres pagasts 

Nomas objekts: nedzīvojamā telpa

Nekustamā īpašuma adrese: Daigones iela 17, Pūre, Pūres pagasts, Tukuma novads.

Kadastra numurs: 90740080236002

Platība: 124,6 m

Lietošanas mērķis: Pūres un Jaunsātu pagastu pārvaldes vajadzībām – transporta, kas nepieciešams skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai, novietošanai.

Iznomātāji: SIA “Pūres dārzi”

Nomas maksas apmērs: 164,47 EUR bez PVN/mēnesī

Nomas līguma darbības termiņš: 5 gadi