Publisko iepirkumu arhīvs: 2017 2016 2015

uzmanibuSākot ar 2019. gada 1. janvāri visa ar iepirkumiem saistītā dokumentācija tiks publicēta Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS) - https://www.eis.gov.lv/EIS/

Izmaiņas iepirkumu norisē - Lasīt šeit

 
Līguma priekšmets
Iepirkuma identifikācijas
numurs
Paziņojuma publikācijas datums
Iepirkumu uzraudzības biroja
mājas lapā un tukums.lv
Pieteikumu/
piedāvājumu
iesniegšanas termiņš
Piegādātāja nosaukums
Līgumcena
(bez PVN)
Līguma izpildes termiņš
 
 
 
 

Tukuma novada pašvaldības autoceļu pārbūve

Ziņojums

Līgums
TND-2018/66/ELFLA 21.12.2018.

24.01.2019. plkst. 11.00

Piedāvājumi iesniedzami EIS konkursu apakšsistēmā. Dokumenti pieejami EIS konkursu apakšsistēmā.

Saite uz EIS: ŠEIT

     

Malkas piegāde Tukuma novada pašvaldības aģentūras "Tukuma novada sociālais dienests" vajadzībām

Nolikums

Lēmums

Līgums

TNSD-2018/2 19.12.2018. 04.01.2019. plkst.17.00 ZS “Kalnozoli” 

EUR  
16 689,50

No 11.01.2019. līdz 10.01.2020.

Ēdināšanas pakalpojuma sniegšana Tukuma novada pašvaldības aģentūras "Tukuma novada sociālais dienests" vajadzībām

Nolikums

Lēmums iepirkuma 1.daļā

Lēmums iepirkuma 2.daļā

Līgums
TNSD-2018/1 18.12.2018. 02.01.2019., plkst.12.00

Iepirkuma 1.daļa iepirkums izbeigts bez rezultāta

Iepirkuma 2.daļa -

Latvijas Sarkanā krusta Tukuma komiteja

Iepirkuma 2.daļa - 
EUR
13500,00

Iepirkuma 2.daļa

24 mēneši

Pasažieru autobusa piegāde Tukuma novada Slampes un Džūkstes pagastu pārvaldei

Ziņojums

Līgums

TND-2018/64 03.12.2018.

19.12.2018., plkst. 11.00

Piedāvājumi iesniedzami EIS konkursu apakšsistēmā. Dokumenti pieejami EIS konkursu apakšsistēmā.

Saite uz EIS: ŠEIT
 Iepirkums pārtraukts    

Videonovērošanas tehnikas un datortehnikas piegāde

Nolikums

Vēstule ieinteresētajiem piegādātājiem Nr.1

Lēmums

Līgums (1.daļa)

Līgums (2.daļa)

TND-2018/65 30.11.2018. 11.12.2018., plkst.11.00

Iepirkuma priekšmeta 1. daļa – SIA “ATEA”

Iepirkuma priekšmeta 2. daļa – SIA “BK Latvia” 

Iepirkuma priekšmeta 1. daļa – EUR 4540,20

Iepirkuma priekšmeta 2. daļa – EUR 4670,00

Iepirkuma priekšmeta 1. daļa – 10.01.2019.

Iepirkuma priekšmeta 2. daļa – 09.01.2019.

Tukuma 2. vidusskolas pārbūve

Ziņojums

Līgums

TND-2018/46/ERAF 23.11.2018.

14.03.2019., plkst. 11.00

Piedāvājumu iesniegšana Elektronisko iepirkumu sistēmā!

Saite uz EIS: ŠEIT
     

Tukuma novada Pūres un Jaunsātu pagastu pārvaldes Pūres un Jaunsātu pagasta ceļu un ielu mehanizētā tīrīšana ziemas periodā

Nolikums

Lēmums

 

TND-2018/62 16.11.2018 28.11.2018., plkst.11.00  Iepirkums pārtraukts    

Telpu kompleksā uzkopšana Zemgales vidusskolas telpās, Slampē, Slampes pagastā, Tukuma novadā

Ziņojums

Līgums
TND-2018/32 12.11.2018.

03.12.2018., plkst. 11.00

Piedāvājumu iesniegšana Elektronisko iepirkumu sistēmā!

Saite uz EIS: ŠEIT 
 Iepirkums pārtraukts    

Videonovērošanas sistēmas paplašināšana un uzlabošana Tukuma pilsētā

Nolikums

Lēmums

Līgums

TND-2018/63 09.11.2018. 21.11.2018., plkst.11.00 SIA “Hansab”   EUR 30 283,30  09.01.2019.

Tukuma pilsētas ielu uzturēšanas darbi ziemas sezonā

Ziņojums

Līgums

TND-2018/49 09.11.2018.

26.11.2018., plkst. 11.00

Piedāvājumu iesniegšana Elektronisko iepirkumu sistēmā!

Saite uz EIS: ŠEIT 
SIA “Clean R”   EUR 143 000,00  30.04.2019.

Tukuma novada Slampes un Džūkstes pagastu ceļu mehanizēta tīrīšana ziemas sezonā

Nolikums

Lēmums

Līgums (1.daļa)

Līgums (2.daļa)

Līgums (3.daļa)

Līgums (4.daļa)

Līgums (5.daļa)

Līgums (6.daļa)

Līgums (7.daļa)

SDPP-2018/1 06.11.2018.

20.11.2018., plkst.11.00

Iepirkuma priekšmeta 1. daļā – ZS “KRASTIŅI”

Iepirkuma priekšmeta 2. daļā – ZS “KRASTIŅI”

Iepirkuma priekšmeta 3. daļā – ZS “STRAUMĒNI”

Iepirkuma priekšmeta 4. daļā – ZS “PUTNIŅI”

Iepirkuma priekšmeta 5. daļā – ZS “PUTNIŅI”

Iepirkuma priekšmeta 6. daļā – AIVARS GULBIS

Iepirkuma priekšmeta 7. daļā – ZS “PUTNIŅI” 

Iepirkuma priekšmeta 1. daļā – EUR 4 280,00

Iepirkuma priekšmeta 2. daļā – EUR 3 780,00

Iepirkuma priekšmeta 3. daļā – EUR 5 741,00

Iepirkuma priekšmeta 4. daļā – EUR 6 000,00

Iepirkuma priekšmeta 5. daļā – EUR 4 910,00

Iepirkuma priekšmeta 6. daļā – EUR 4 160,00

Iepirkuma priekšmeta 7. daļā – EUR 4 100,00

Iepirkuma priekšmeta 1. daļā – 31.12.2019.

Iepirkuma priekšmeta 2. daļā – 31.12.2019.

Iepirkuma priekšmeta 3. daļā – 31.12.2019.

Iepirkuma priekšmeta 4. daļā – 31.12.2019.

Iepirkuma priekšmeta 5. daļā – 31.12.2019.

Iepirkuma priekšmeta 6. daļā – 31.12.2019.

Iepirkuma priekšmeta 7. daļā - 31.12.2019.

Videonovērošanas sistēmas paplašināšana un uzlabošana Tukuma pilsētā

Nolikums

Vēstule ieinteresētajiem piegādātājiem Nr.1

Lēmums

Līgums
TND-2018/61 31.10.2018. 12.11.2018., plkst.11.00 Iepirkums pārtraukts     

Pārtikas produktu piegāde Tukuma ledus hallei

Ziņojums

Ziņojums 1., 4., 6.daļā

Ziņojums 6.daļā

Līgums (1.daļa)

Līgums (2.daļa)

Līgums (3.daļa)

Līgums (4.daļa)

Līgums (5.daļa)

Līgums (6.daļa)

Līgums (7.daļa)

Līgums (8.daļa)

Līgums (9.daļa)

Līgums (10.daļa)

Līgums (11.daļa)

TND-2018/52 29.10.2018.

16.11.2018., plkst. 11.00

Piedāvājumu iesniegšana Elektronisko iepirkumu sistēmā!

Saite uz EIS: ŠEIT

Iepirkuma priekšmeta 1. daļā – SIA “Sanitex”

Iepirkuma priekšmeta 2. daļā – SIA “Sanitex”

Iepirkuma priekšmeta 3. daļā – SIA “Sanitex”

Iepirkuma priekšmeta 4. daļā – SIA “Sanitex”

Iepirkuma priekšmeta 5. daļā – SIA “Lestenes maiznīca”

Iepirkuma priekšmeta 6. daļā – SIA “Sanitex”

Iepirkuma priekšmeta 7. daļā – SIA “Sanitex”

Iepirkuma priekšmeta 8. daļā – SIA “Futurus food”

Iepirkuma priekšmeta 9. daļā – SIA “Futurus food”

Iepirkuma priekšmeta 10. daļā – SIA “Lietas MD”

Iepirkuma priekšmeta 11. daļā – SIA “Monvita”

Iepirkuma priekšmeta 1. daļā – EUR 9 885,60

Iepirkuma priekšmeta 2. daļā – EUR 4 164,00

Iepirkuma priekšmeta 3. daļā – EUR 2 050,80

Iepirkuma priekšmeta 4. daļā – EUR 8 026,80

Iepirkuma priekšmeta 5. daļā – EUR 628,80

Iepirkuma priekšmeta 6. daļā – EUR 4 559,88

Iepirkuma priekšmeta 7. daļā – EUR 1 646,40

Iepirkuma priekšmeta 8. daļā – EUR 2 185,44

Iepirkuma priekšmeta 9. daļā – EUR 4 926,30

Iepirkuma priekšmeta 10. daļā – EUR 1 296,00

Iepirkuma priekšmeta 11. daļā – EUR 2 452,92

Iepirkuma priekšmeta 1. daļā – 24.02.2020.

Iepirkuma priekšmeta 2. daļā – 31.01.2020.

Iepirkuma priekšmeta 3. daļā – 31.01.2020.

Iepirkuma priekšmeta 4. daļā – 10.02.2020.

Iepirkuma priekšmeta 5. daļā – 31.01.2020.

Iepirkuma priekšmeta 6. daļā – 24.02.2020.

Iepirkuma priekšmeta 7. daļā – 31.01.2020.

Iepirkuma priekšmeta 8. daļā – 31.01.2020.

Iepirkuma priekšmeta 9. daļā – 31.01.2020.

Iepirkuma priekšmeta 10. daļā – 31.01.2020.

Iepirkuma priekšmeta 11. daļā – 31.01.2020.

Kokskaidu granulu piegāde Tukuma novada pašvaldības iestādēm

Ziņojums

Līgums 

Līgums 

Līgums 

Līgums 

Līgums 

Līgums 

TND-2018/59 26.10.2018.

13.11.2018., plkst. 11.00

Piedāvājumu iesniegšana Elektronisko iepirkumu sistēmā!

Saite uz EIS: ŠEIT 
SIA “Latgales Granulas”   EUR 74 847,00  09.12.2019.

Videonovērošanas sistēmas paplašināšana un uzlabošana Tukuma pilsētā

Nolikums

Vēstule ieinteresētajiem piegādātājiem Nr.1

Lēmums

Līgums

TND-2018/60 22.10.2018. 02.11.2018., plkst.11.00 Iepirkums pārtraukts     

Arktiskās marķētās dīzeļdegvielas piegāde siltumenerģijas ieguvei apkurē Melnezera ielā 1, Tukumā

Nolikums

Vēstule ieinteresētajiem piegādātājiem Nr.1”

Lēmums

Līgums

TND-2018/58 19.10.2018. 31.10.2018., plkst.11.00  SIA “Gotika auto”  EUR 15 600  13.11.2019

Tukuma pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2019. gadā

Ziņojums

Līgums

TND-2018/48 05.10.2018.

22.10.2018., plkst. 11.00

Piedāvājumu iesniegšana Elektronisko iepirkumu sistēmā!

Saite uz EIS: ŠEIT 
SIA “Clean R”   EUR 53 884,30  31.12.2019.

Krēslu piegāde Tukuma novada Domei

Nolikums

Atbildes vēstule ieinteresētajiem piegādātājiem Nr.1

Lēmums iepirkuma priekšmeta 1.daļā

Lēmums iepirkuma priekšmeta 2.daļā

Lēmums

Līgums (1.daļa)

Līgums (2.daļa)

TND-2018/57 28.09.2018. 09.10.2018., plkst.11.00

Iepirkuma priekšmeta 1. daļa – UAB “JS BALTIC”

Iepirkuma priekšmeta 2. daļa - SIA “KATE”

Iepirkuma priekšmeta 1. daļa – 19 180,00

Iepirkuma priekšmeta 2. daļa -

2592,80

Iepirkuma priekšmeta 1. daļa –

16.01.2019.

Iepirkuma priekšmeta 2. daļa -

02.01.2019.

Sašķidrinātās gāzes apkures sistēmas ierīkošana

Nolikums

Lēmums

Līgums
TIPS 2018/1 25.09.2018. 08.10.2018., plkst.15.00 SIA “Intergaz”   EUR 120 033,00 48 (četrdesmit astoņi) mēneši no līguma spēkā stāšanās dienas

Ceļu un tiltu tehniskā stāvokļa apsekošana Tukuma novadā

Nolikums

Lēmums

Līgums
TND-2018/55 25.09.2018.

08.10.2018., plkst. 11.00

Iepirkums izbeigts bez rezultāta     

Ēkas, Talsu ielā 4, Tukumā, galvenās ieejas nojumes atjaunošana

Nolikums

Tehniskās specifikācijas pielikums

5.pielikums

Lēmums

Līgums
TND-2018/56 19.09.2018

01.10.2018., plkst. 11.00

SIA “TELMS”   EUR 21 409,82  02.01.2019

Pārtikas produktu piegāde Tukuma novada internātpamatskolai

Nolikums

Nolikums ar grozījumiem Nr.1

1.pielikums

5.pielikums ar grozījumiem Nr.1

5.pielikums

Ziņojums iepirkuma priekšmeta 1.daļā

Ziņojums iepirkuma priekšmeta 2.daļā

Ziņojums iepirkuma priekšmeta 3.daļā

Ziņojums iepirkuma priekšmeta 4.daļā

Ziņojums iepirkuma priekšmeta 5.daļā

Līgums

Līgums

Līgums

Līgums

TND-2018/54 19.09.2018

05.10.2018., plkst. 11.00

Piedāvājumu iesniegšana Elektronisko iepirkumu sistēmā!

Iepirkuma priekšmeta 1. daļā – SIA “Sanitex”

Iepirkuma priekšmeta 2. daļā – AS “Tukuma piens”

Iepirkuma priekšmeta 3. daļā – SIA “Sanitex”

Iepirkuma priekšmeta 4. daļā – SIA “Sanitex”

Iepirkums 5. daļā izbeigts bez rezultāta 

Iepirkuma priekšmeta 1. daļā – EUR 12 174,03

Iepirkuma priekšmeta 2. daļā – EUR 20 809,50

Iepirkuma priekšmeta 3. daļā –  EUR 3 517,31

Iepirkuma priekšmeta 4. daļā – EUR 22 386,78

Iepirkuma priekšmeta 1. daļā - 26.12.2019.

Iepirkuma priekšmeta 2. daļā - 11.12.2019. 

Iepirkuma priekšmeta 3. daļā -11.12.2019.

Iepirkuma priekšmeta 4. daļā -11.12.2019.

Siltumtrases rekonstrukcija Zemītes ielas katlu mājas rajonā Tukumā

Nolikums

Nolikums ar grozījumiem

Vēstule ieinteresētajiem pretendentiem Nr.1

Vēstule ieinteresētajiem pretendentiem Nr.2

Projektēšanas uzdevums, tehniskā specifikācija

KARTE Siltumtrases rekonstrukcija Zemītes ielas katlu mājas rajonā

Lēmums

4.3.1.0/17/A/073  10.09.2018.  09.10.2018., plkst. 13.00 SIA “AMATNIEKS”    EUR 177699,57   

Tukuma pilsētas video novērošanas sistēmas fizisko optisko datu pārraides kanālu nodrošināšana

Nolikums

Lēmums

Līgums
TND-2018/53 07.09.2018.

18.09.2018., plkst. 11.00

SIA “INFONET SISTĒMAS”   EUR 41640,00  No 15.10.2018.,līdz 14.10.2019.

Durbes pils Kalpu mājas nozīmīgo konstrukciju restaurācija

Nolikums

Tehniskās specifikācijas pielikums

5.pielikums

Lēmums

Līgums
TND-2018/50 04.09.2018.

17.09.2018., plkst. 11.00

 SIA '"Kaskāde 19"  EUR 35 995,71  15.11.2018.

Malkas  piegāde Tukuma novada Pūres un Jaunsātu pagastu pārvaldei

Nolikums

Ziņojums

Līgums 

TND-2018/51 03.09.2018.

25.09.2018., plkst. 11.00

Piedāvājumu iesniegšana Elektronisko iepirkumu sistēmā!

SIA “ZUSA”

 
 EUR 87 120  No 15.11.2018. līdz 31.05.2019.

Būvuzraudzības veikšana būvobjektā: “Pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” pārbūve” (moduļa piebūve)

Nolikums

Nolikums ar grozījumiem Nr.1

Vēstule ieinteresētajiem piegādātājiem Nr.1

Ziņojums

Līgums

TND-2018/47 20.08.2018.

10.09.2018., plkst. 11.00

Piedāvājumu iesniegšana Elektronisko iepirkumu sistēmā!
 SIA “Būvētika”  EUR 8 500,00 Līdz objekta nodošanai ekspluatācijā, bet ne vēlāk kā līdz 2020. gada 31. janvārim

Būvuzraudzības veikšana būvobjektā: “Pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” pārbūve”

Nolikums

Vēstule ieinteresētajiem piegādātājiem Nr.1

Ziņojums

Līgums 

TND-2018/44/ERAF 20.08.2018.

05.09.2018., plkst. 11.00

Piedāvājumu iesniegšana Elektronisko iepirkumu sistēmā!

 SIA “Būvētika”  EUR 17 100,00 Līdz objekta nodošanai ekspluatācijā, bet ne vēlāk kā līdz 2020. gada 31. janvārim

Jauna un lietota autotransporta piegāde Tukuma novada pašvaldībai

Nolikums

Procedūras ziņojums iepirkuma priekšmeta 1. daļā

Procedūras ziņojums iepirkuma priekšmeta 2.daļā

Procedūras ziņojums

Līgums

TND-2018/43 09.08.2018.

27.08.2018. plkst.11.00

Piedāvājumu iesniegšana Elektronisko iepirkumu sistēmā!

Iepirkuma priekšmeta 1. daļā – Inchcape Motors Latvia

Iepirkums 2. daļā izbeigts bez rezultāta
 Iepirkuma priekšmeta 1. daļā – EUR 24 918,31  Iepirkuma priekšmeta 1. daļā – 15.12.2018.

Jumta seguma nomaiņa Brīvības laukumā 8, Tukumā

Nolikums

5.pielikums

Lēmums

Līgums
TND-2018/45 07.08.2018.

20.08.2018., plkst. 11.00

Iepirkums pārtraukts     

Vides elementu ierīkošana Pasta, Raudas un Stadiona ielu apļveida krustojumā Tukumā

Nolikums

5.pielikums

Tehniskās specifikācijas pielikums

Atbildes vēstule ieinteresētajiem piegādātājiem Nr.1

Lēmums

Līgums

TND-2018/41 02.08.2018. 14.08.2018., plkst.11.00  Iepirkums pārtraukts    

Krēslu piegāde Tukuma novada Domei

Nolikums

Lēmums

Līgums

TND-2018/42 31.07.2018. 13.08.2018., plkst.11.00  Iepirkums pārtraukts    

Pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” pārbūves projektēšana un 1. kārtas būvdarbi Kurzemes ielā 5, Tukumā, Tukuma novadā

Nolikums

Nolikums ar grozījumiem Nr.1

Nolikums ar grozījumiem Nr.2

Nolikums ar grozījumiem Nr.3

Nolikums ar grozījumiem Nr.4

Tehniskās specifikācijas pielikums

Tehniskās specifikācijas pielikums ar grozījumiem Nr.1

Vēstule ieinteresētajiem piegādātājiem Nr. 1

Vēstule ieinteresētajiem piegādātājiem Nr.2

Ziņojums
Līgums

TND-2018/37 04.07.2018.

13.08.2018., plkst. 11.00

Piedāvājumu iesniegšana Elektronisko iepirkumu sistēmā!

SIA “TELMS”   EUR 752 619,00  56 nedēļas no līguma noslēgšanas dienas (termiņā netiek ieskaitīts būvprojekta ekspertīzei patērētais laiks) 

Telpu remontdarbi Pūres pirmsskolas izglītības iestādē “Zemenīte”

Nolikums
Tehniskās specifikācijas pielikumi
5. pielikums
Lēmums
Līgums

TND-2018/40 04.07.2018. 16.07.2018., plkst.11.00 SIA "Murum"   EUR 44600,34  Līdz 2018. gada 24. septembrim.
Skatuves gaismošanas tehnikas piegāde Slampes Kultūras pilij

Nolikums
Lēmums
Līgums
TND-2018/38/ELFLA 16.07.2018. 16.07.2018., plkst. 11.00 SIA “BANG!”   EUR 16466,44  19.11.2018.

Tukuma pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” pārbūve

7. pielikums:
8. pielikums
 
Nolikums ar grozījumiem Nr. 1

 

TND-2018/39/

ERAF

29.06.2018.

11.09.2018., plkst. 11.00

Piedāvājumu iesniegšana Elektronisko iepirkumu sistēmā!

SIA “TELMS”   EUR 1 280 677,10  17.12.2019.

Malkas piegāde

Nolikums

Lēmums

Līgums

DZIS 2018/3 14.06.2018. 28.06.2018. plkst.15.00.  iepirkums izbeigts bez rezultāta  

 

 

Ceļu grants seguma atjaunošanas materiālu piegāde Tukuma novada Pūres un Jaunsātu pagastu pārvaldei

Nolikums

Lēmums

Līgums

TND-2018/36   14.06.2018. 27.06.2018. plkst.11.00.  SIA "Veismaņi"   EUR 41 000  Līdz 12.08.2019.

Jauna riteņtraktora piegāde

Nolikums
Ziņojums
Līgums

TND-2018/34 07.06.2018.

26.06.2018., plkst. 11.00

Piedāvājumu iesniegšana Elektronisko iepirkumu sistēmā!

 SIA “POLTEH”  54 435,27  17.12.2018.

Telpu remontdarbi Pūres pirmsskolas izglītības iestādē “Zemenīte”

Nolikums
Tehniskās specifikācijas pielikumi
5. pielikums
Lēmums
Līgums

TND-2018/30 06.06.2018. 18.06.2018. plkst.11:00. Iepirkums pārtraukts     

Ceļu grants seguma atjaunošanas materiālu piegāde Tukuma novada Pūres un Jaunsātu pagastu pārvaldei

Nolikums
Lēmums
Līgums

TND-2018/35 31.05.2018. 11.06.2018. plkst.11.00. Iepirkums izbeigts bez rezultāta     

Sporta veicināšanas pasākumi Tukumā

Nolikums
Lēmums
Līgums

TND-2018/33/ESF 31.05.2018. 11.06.2018. plkst.11.00. SIA “DK STUDIO LINE”   26540,00  Līdz saistību pilnīgai izpildei.

Ēkas, Vārtu ielā 3, Tukumā, vienkāršotās atjaunošanas apliecinājuma kartes izstrāde un teritorijas labiekārtošanas paskaidrojuma raksta izstrāde, un būvdarbi
Nolikums

Nolikums ar grozījumiem Nr.1
Tehniskā specifikācija 1. daļa

Papildinājums Tehniskai specifikācijai 1.daļai
Tehniskā specifikācija 2. daļa

vēstule ieinteresētajiem piegādātājiem Nr.1.

Ziņojums
Līgums

TND-2018/31 25.05.2018.

22.06.2018., plkst. 11.00

Piedāvājumu iesniegšana Elektronisko iepirkumu sistēmā!
SIA"TELMS"  

Iepirkuma priekšmeta 1. daļa: 258032,06 EUR

Iepirkuma priekšmeta 2. daļa:

45430,00 EUR
 

Iepirkuma priekšmeta 1. daļa: 31.10.2018.

Iepirkuma priekšmeta 2. daļa: 31.10.2018

Jauna un lietota autotransporta piegāde Tukuma novada pašvaldībai

Nolikums

Nolikums ar grozījumiem Nr.1

Atbilde ieinteresētajiem

pretendentiem Nr.1

procedūras ziņojums 1. iepirkuma priekšmeta daļas izpildei

procedūras ziņojums 3. iepirkuma priekšmeta daļas izpildei

Procedūras ziņojums 2. iepirkuma priekšmeta daļas izpildei

Ziņojums
Līgums

TND-2018/26 18.05.2018.

08.06.2018. plkst.11.00

Piedāvājumu iesniegšana Elektronisko iepirkumu sistēmā!

 

Iepirkums pārtraukts 1. iepirkuma priekšmeta daļā;

Iepirkums pārtraukts 3. iepirkuma priekšmeta daļā.

Iepirkuma priekšmeta 2. daļa – Mūsa Motors Rīga
 EUR 22 492,14  Līdz 15.11.2018

Lietus kanalizācijas tīklu izbūve Rīgas ielā, posmā no Pumpura ielas līdz Saules ielai, un Tilta ielā, Tukumā

Nolikums
Finanšu piedāvājums
Būvprojekts

Vēstule ieinteresētajiem piegādātājiem

Lēmums

Līgums

TND-2018/29 17.05.2018. 29.05.2018. plkst.11:00 SIA “Amatnieks”   105 072,02  31.08.2018.
Ielu apgaismojuma tīklu elementu nomaiņa Tukuma pilsētā
Nolikums
Lēmums
Līgums
TND-2018/28 07.05.2018. 21.05.2018. plkst.11:00  SIA “TELMS”  EUR 168 000,00  31.12.2018.

Būvuzraudzības veikšana būvobjektā: “Kurzemes ielas pārbūve Tukumā” 1. un 4. kārtas būvdarbi
Nolikums
Lēmums
Līgums

TND-2018/27 07.05.2018. 21.05.2018. plkst.11:00  Iepirkums izbeigts bez rezultāta    
Jaunu ugunsdzēsības aparātu iegāde, tehniskā apkope, labošana, atvēršana un utilizācija Tukuma novada pašvaldības vajadzībām
TND-2018/21
24.04.2018.
07.05.2018. plkst.11:00
 SIA “FN-SERVISS”  12 396,69  21.05.2019.

Kurzemes ielas maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcijaTukumā

Nolikums 
Precizējumi nolikumā
Iepirkuma rezultāti

    2018.gada 23. maijs plkst. 14:00 SIA "Amatnieks"   344003,67  
Tukuma novada pašvaldības darbinieku veselības apdrošināšana

Nolikums
Ziņojums
Līgums

TND-2018/24

20.04.2018. 

22.05.2018., plkst. 11.00

Piedāvājumu iesniegšana Elektronisko iepirkumu sistēmā!

Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle   Pamatpolises cena vienai personai EUR 269,00  29.06.2018.-28.06.2020.
Tukuma 2. vidusskolas būvprojekta ekspertīze
 
TND-2018/25/ERAF 17.04.2018.

02.05.2018., plkst. 11.00

 SIA “JaunRīga ECO”  14740,00  40 (četrdesmit)
no līguma noslēgšanas dienas.
Tukuma novada pašvaldības autotransporta uzturēšana
 
 
TND-2018/19 13.04.2018. 15.05.2018. plkst.11.00

Piedāvājumu iesniegšana Elektronisko iepirkumu sistēmā!

“FS TRANSPORTS”

1. iepirkuma priekšmeta daļa: EUR 22603,31;

2.iepirkuma priekšmeta daļa: EUR 8013,22;

3.iepirkuma priekšmeta daļa: EUR 4564,46;

4.iepirkuma priekšmeta daļa: EUR 2533,06;

5.iepirkuma priekšmeta daļa: EUR 1434,71;

6.iepirkuma priekšmeta daļa: EUR 20620,66;

7.iepirkuma priekšmeta daļa: EUR 7082,64;

8.iepirkuma priekšmeta daļa: EUR 12144,63.

 31.05.2019.
Ielu apgaismojuma tīklu elementu nomaiņa Tukuma pilsētā
 
Lēmums
Līgums
TND-2018/20 13.04.2018. 24.04.2018. plkst.11:00.  Iepirkums pārtraukts    

Tukuma novada Domes informatīvo materiālu izdošana

Nolikums
Lēmums
Līgums

TND-2018/22 12.04.2018. 23.04.2018. plkst.11:00. SIA "TIPOGRĀFIJA UNIVERSUMS A"   18595,04  līdz 01.05.2019.

Ceļu satiksmes aprīkojuma piegāde Tukuma novada Domei

Nolikums
Lēmums
Līgums

TND-2018/23 12.04.2018. 23.04.2018. plkst.11:00.  SIA “SIGNUM”   40000,00  No 07.05.2018.līdz 06.05.2020.
Skvēra Jaunā ielā 5 un Lielā ielā 6, Tukumā pārbūve
 
TND-2018/17 29.03.2018. 19.04.2018., plkst. 11.00  SIA “TELMS”  221 492,70  Līdz 01.10.2018.
Tukuma pilsētas ielu apgaismojuma tīklu apsaimniekošana 2018. – 2023. gadā
 
TND-2018/15 28.03.2018. 02.05.2018., plkst. 11.00

Piedāvājumu iesniegšana Elektronisko iepirkumu sistēmā!

SIA “TELMS”   474 432,00  Līdz 15.05.2023.
Tukuma pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” pārbūve
 
Līgums
TND-2018/16/ERAF 28.03.2018.

15.05.2018., plkst. 14.00

Iepirkums pārtraukts     
Tukuma novada Domes informatīvo materiālu izdošana
 
Līgums
TND-2018/18
27.03.2018.
10.04.2018. plkst.11:00.
Iepirkums pārtraukts. 
   
Kurzemes ielas pārbūve Tukumā
 
Ziņojums
TND-2018/13 21.03.2018. 23.04.2018. plkst.11:00.

Iepirkuma priekšmeta 1. daļa – SIA “STRABAG”

Iepirkuma priekšmeta 2. daļa – SIA “STRABAG”

 

 Iepirkuma priekšmeta 1. daļa – 1 325 715,00

 

Iepirkuma priekšmeta 2. daļa – 371 688,03

 Iepirkuma priekšmeta 1. daļa – 29.10.2018.

 

Iepirkuma priekšmeta 2. daļa – 09.09.2019.

Sporta laukuma labiekārtošana zemes vienībā “Līvi”
 
TND-2018/14/ELFLA
12.03.2018.
23.03.2018. plkst.11:00.
SIA “ROTAS” 
EUR 18019,94
31.08.2018.
Malkas piegāde
 
Līgums
 DZIS 2018/2
 08.03.2018.
 20.03.2018. plkst.15:00.
 Iepirkums pārtraukts
 
 
Horizontālo ceļa apzīmējumu krāsošana Tukuma pilsētā 2018. gadā
 
TND-2018/12
07.03.2018.
20.03.2018. plkst.11:00.
SIA “CTB” 
 EUR 20600,00
 
10.07.2018.
Tukuma novada pašvaldības nekustamā īpašuma apdrošināšana
 
TND-2018/5
07.03.2018.
19.03.2018. plkst.11.00
“Compensa Vienna Insurance Group” ADB Latvijas filiāle 
 13535,16
 18.04.2019.
Jauna riteņtraktora piegāde
 
Līgums
TND-2018/9 05.03.2018.

26.03.2018.

plkst.11:00.

 Iepirkums pārtraukts
   
Slampes dīķa teritorijas labiekārtošana
 
Finanšu piedāvājums
Būvprojekts
Lēmums
Līgums buvdarbu grafiks
TND-2018/11/ELFLA 05.03.2018. 16.03.2018. plkst.11:00.
SIA “ROTAS” 
 32843,46  31.08.2018.
Skatītāju zāles krēslu piegāde Tukuma pilsētas Kultūras namam
 
TND-2018/10 22.02.2018. 05.03.2018. plkst.11:00.
UAB “JS BALTIC” 
 EUR 30900,00  12.08.2018.
Darba aizsardzības un ugunsdrošības pakalpojumu nodrošināšana Tukuma novada pašvaldībai
 
TND-2018/7 22.02.2018. 05.03.2018. plkst.11:00.
SIA “Droša darba garants” 
 27 320,00  Līdz 2020. gada 6. maijam
Būvuzraudzības veikšana būvobjektā:
“Stacijas ielas un Dāņu ielas Tukumā pārbūve”
 

TND-2018/8/

ERAF

22.02.2018. 06.03.2018. plkst.11:00.
SIA “BaltLine Globe” 
 28 940,00  Līdz objekta nodošanai ekspluatācijā, bet ne vēlāk kā līdz 2019. gada 31. decembrim.
Arktiskās marķētās dīzeļdegvielas piegāde siltumenerģijas ieguvei apkurē Melnezera ielā 1, Tukumā
 
TND-2018/6 20.02.2018. 05.03.2018. plkst.11.00
SIA “NAFTA LV” 
 13625,00  16.04.2019.
Skatītāju zāles krēslu piegāde Tukuma pilsētas Kultūras namā
 
Līgums
TND-2018/3
06.02.2018.
19.02.2018. plkst.11:00.
 Iepirkums pārtraukts
 
 
Caurteku un grāvju tīrīšana un izbūve un lietus ūdens novadīšanas sistēmu izbūve Tukuma novadā 2018. gadā
 
TND-2018/4
06.02.2018.
19.02.2018. plkst.11.00
 SIA “MELIORCELTNIEKS”
 EUR 168000,00
 31.12.2018.
Malkas piegāde
 
Līgums
DZIS 2018/1
31.01.2018.
20.02.2018. plkst.15:00.
 Iepirkums izbeigts bez rezultāta
 
 
Būvuzraudzības veikšana būvobjektā: “Stacijas ielas un Dāņu ielas Tukumā pārbūve”
 
Līgums
TND-2018/2/ERAF
01.02.2018.
12.02.2018. plkst.11:00.
 Iepirkums pārtraukts
 
 
Sporta laukuma labiekārtošana zemes vienībā “Līvi”
 
Līgums
 TND-2018/1/ELFLA
 24.01.2018.
05.02.2018. plkst.11:00. 
 Iepirkums pārtraukts
 
 
 
 
 

 

 
Līguma priekšmets
Iepirkuma identifikācijas
numurs
Paziņojuma publikācijas datums
Iepirkumu uzraudzības biroja
mājas lapā un tukums.lv
Pieteikumu/
piedāvājumu
iesniegšanas termiņš
Piegādātāja nosaukums
Līgumcena
(bez PVN)
Līguma izpildes termiņš
Tukuma novada pašvaldības autoceļu pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība
TND-2017/52/ELFLA 04.12.2017. 15.12.2017. plkst.11:00.  SIA “ACB Projekts”  EUR
23898,00
 30.07.2018.
Peldēšanas apmācību nodarbības Tukuma novada skolēniem
TND-2017/51/ESF 23.11.2017.
05.12.2017. plkst.11:00.
 SIA “SOUND ESTATE”  5054,95  28.12.2018.
Tukuma novada Tumes pagasta ceļu mehanizēta tīrīšana ziemas sezonā
TND-2017/50 16.11.2017.
27.11.2017.
plkst. 11.00
 SIA “K.I.P.R.”  EUR 8136,40  31.12.2018.
Stacijas ielas un
Dāņu ielas Tukumā pārbūve
Pielikums Finanšu piedāvājums
Pielikums Finanšu piedāvājums Nr.2
Lēmums
TND-2017/49/ERAF 24.11.2017. 18.01.2018. plkst. 11.00  PS “RERE VIDE 1”  EUR 2100000,01  11.08.2019.
Darba aizsardzības un ugunsdrošības pakalpojumu nodrošināšana Tukuma novada pašvaldībai
Līgums
TND-2017/48 10.11.2017.

Iepirkums pārtraukts

     
Tukuma novada Slampes un Džūkstes pagastu ceļu mehanizēta tīrīšana ziemas sezonā
SDPP 2017/1 24.10.2017.

06.11.2017.

plkst. 11.00

ZS “RUSAS” 1. iepirkuma priekšmeta daļas izpilde;

ZS “RUSAS” 2. iepirkuma priekšmeta daļas izpilde;

ZS “STTRAUMĒNI” 3. iepirkuma priekšmeta daļas izpilde;

ZS “PUTNIŅI” 4. iepirkuma priekšmeta daļas izpilde;

ZS “PUTNIŅI” 5. iepirkuma priekšmeta daļas izpilde;

AIVARS GULBIS 6. iepirkuma priekšmeta daļas izpilde;

ZS “PUTNIŅI” 7. iepirkuma priekšmeta daļas izpilde.

 1.iepirkuma priekšmeta daļa – EUR 4487,90;

2. iepirkuma priekšmeta daļas– EUR 7655,90;

3. iepirkuma priekšmeta daļa– EUR 5741,00 bez PVN;

4. iepirkuma priekšmeta daļas– EUR 6070,00;

5. iepirkuma priekšmeta daļas – EUR 5244,00;

6. iepirkuma priekšmeta daļa– EUR 4610,00;

7. iepirkuma priekšmeta daļa– EUR 4160,00

 31.12.2018.
Tukuma pilsētas ielu, ietvju, laukumu un ēku pagalmu asfaltbetona un bruģakmens seguma atjaunošanas darbi
 
 
 
 
 
TND-2017/47 19.10.2017.

09.11.2017.

plkst. 11.00

Iepirkuma priekšmeta 1. daļa – “STRABAG” SIA

Iepirkuma priekšmeta 2. daļa – “STRABAG” - SIA

Iepirkuma priekšmeta 1. daļa –
EUR 300000,00;

 

Iepirkuma priekšmeta 2. daļa –
EUR 200000,00

 28.12.2018.
Kokskaidu granulu piegāde Tukuma novada pašvaldības iestādēm
Ziņojums
TND-2017/45 20.09.2017.

16.10.2017.

plkst. 13.15

 SIA “SBE Latvia Ltd.”  EUR 62582,50  30.11.2018.
Malkas piegāde Tukuma novada Pūres un Jaunsātu pagastu pārvaldei
TND-2017/41 25.09.2017. 16.10.2017., plkst. 13.00 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību SIA “Stiga RM”  EUR 64080,00  31.05.2018.
Mazlietotas automašīnas piegāde Tukuma 2. vidusskolai
TND-2017/46 21.09.2017. 02.10.2017. plkst.11:00. SIA “Dardedze K”  EUR 12190,00  31.10.2017.
Jauna un lietota autotransporta piegāde Tukuma novada pašvaldībai
TND-2017/44 20.09.2017. 11.10.2017. plkst.11:00 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “FS Noma”  1. iepirkuma priekšmeta daļa: EUR 28911,82;
2. iepirkuma priekšmeta daļa: EUR 18450,00;
3. iepirkuma priekšmeta daļa: EUR 38334,25
 2017. gada 8. decembris
Elektroenerģijas piegāde Tukuma novada pašvaldībai
Līgums
TND-2017/43 17/09/2017 

16.10.2017.

plkst. 11.00

 A/S “Latvenergo”  EUR 679508,41  31.12.2019.
Elektroenerģijas piegāde Tukuma novada pašvaldībai
Līgums
TND-2017/42 10.09.2017. 18.10.2017., plkst. 11.00 Iepirkums pārtraukts    
Degvielas iegāde Tukuma novada pašvaldībai
Līgumi (ZIP)
TND-2017/40  

09.10.2017.

plkst. 11.00

Iepirkuma 1. daļai:
SIA “NESTE LATVIJA”
 
Iepirkuma 2. daļai:
A/S “VIRŠI-A”
 
Iepirkuma 3. daļai:
SIA “GOTIKA AUTO”
Iepirkuma 4. daļai:
SIA “NESTE LATVIJA”
Iepirkuma 1. daļai:
EUR 284709,85
 
Iepirkuma 2. daļai:
EUR 57428,60
 
Iepirkuma 3. daļai:
EUR 46638,00
 
Iepirkuma 4. daļai:
EUR 10239,00
 13.12.2019.
Kokskaidu granulu piegāde Tukuma novada pašvaldības iestādēm
Līgums
TND-2017/38 16.08.2017. 06.09.2017., plkst. 11.00  Atklāts konkurss izbeigts    
Peldēšanas apmācību nodarbības Tukuma novada skolēniem
TND-2017/39/ESF 15.08.2017. 28.08.2017. plkst.11:00.  SIA “SOUND ESTATE”  EUR 3653.75  11.09.2017.-30.12.2017.
Malkas piegāde Tukuma novada Pūres un Jaunsātu pagastu pārvaldei
TND-2017/37 10.08.2017.
31.08.2017.
plkst. 11.00
 Iepirkums pārtraukts    
Tukuma pilsētas video novērošanas sistēmas fizisko optisko datu pārraides kanālu nodrošināšana
 
 
 
TND-2017/36 08.08.2017. 21.08.2017. plkst.11:00.  SIA “Infonet sistēmas”  40380,00  14.10.2018.
Tukuma pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2018. gadā
 
 
 
TND-2017/35 08.08.2017. 29.08.2017. plkst. 11.00  SIA “PILSĒTAS EKO SERVISS”  53884,30  31.12.2018.
Skolēnu pārvadājumu nodrošināšana
DZIS 2017/2 20.07.2017. 01.08.2017. plkst.10:00.  Zemnieku saimniecība “VĪTIŅI”  9900,00  31.12.2018.
Rūpnieciski ražotas kafejnīcas ar WC moduļa piegāde un uzstādīšana
 
TND-2017/34 11.07.2017. 24.07.2017. plkst.11:00.  SIA “ReBalt Modular Systems”  18891,00  09.08.2017.
Ēku nojaukšana Lielā ielā 23, Tukumā, Tukuma novadā
Līgums
TND-2017/33 07.07.2017. 18.07.2017. plkst.11:00.  Iepirkums pārtraukts    
Stāvlaukuma izbūve Ezera ielā 10, Ezera ielā 12, Ezera ielā 14, Sēmes pagastā, Tukuma novadā
 
 
 
TND-2017/32/ELFLA 05.07.2017. 17.07.2017. plkst.11:00.  SIA “ROTAS”  32505,35  7 nedēļas no līguma noslēgšanas dienas
Tukuma pirmsskolas izglītības iestādes “Vālodzīte” pārbūves būvprojekta izstrāde energoefektivitātes paaugstināšanai
TND-2017/31/ERAF 07.06.2017. 19.06.2017. plkst.11:00.  SIA “Būvdizains”  EUR 41000,00  EUR 41000,00
Brīvdabas trenažieru piegāde un uzstādīšana Irlavā, Irlavas pagastā, Tukuma novadā
 
 
 
 
 
TND-2017/30/ELFLA 01.06.2017. 13.06.2017. plkst.11:00.  SIA “GoPlay”  EUR 8302,00  31.08.2017.
Tukuma pirmsskolas izglītības iestādes “Vālodzīte” pārbūves būvprojekta izstrāde energoefektivitātes paaugstināšanai
Līgums
TND-2017/29/ERAF 24.05.2017. 05.06.2017. plkst.11:00.  Iepirkums pārtraukts    
Tukuma pirmsskolas izglītības iestādes “Vālodzīte” pārbūves būvprojekta izstrāde energoefektivitātes paaugstināšanai
TND-2017/28/ERAF 23.05.2017. 05.06.2017. plkst.11:00.  Iepirkums pārtraukts    
Autotransporta piegāde Tukuma novada pašvaldībai
Nolikums ar grozījumiem
TND-2017/27  

19.07.2017. plkst.11:00.

 

 1., 2. un 4.daļa – iepirkums pārtraukts
3.daļa – SIA “AJ LATRUS”

 3.daļa – 4440,00

 90 kalendārās dienas no līguma noslēgšanas dienas
Tukuma pirmsskolas izglītības iestādes “Vālodzīte” pārbūves būvprojekta izstrāde energoefektivitātes paaugstināšanai
TND-2017/25 10.05.2017. 22.05.2017. plkst.11:00.  Iepirkums pārtraukts    
Brīvdabas rotaļu iekārtu un trenažieru piegāde un uzstādīšana Pienavā, Džūkstes pagastā, Tukuma novadā
TND-2017/26/ELFLA 03.05.2017. 16.05.2017. plkst.11:00.  SIA “GoPlay”  EUR 12766,00  30.05.2018.
Tukuma novada pašvaldības darbinieku veselības apdrošināšana
TND-2017/20 23.04.2017. 29.05.2017. plkst.11:00.  Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle Pamatpolises cena vienai personai EUR 263,00  29.06.2017.-28.06.2018.
Caurteku un grāvju tīrīšana un izbūve un lietus ūdens novadīšanas sistēmu izbūve Tukuma novadā 2017. gadā
 
 
 
TND-2017/24 19.04.2017. 02.05.2017. plkst.11:00.  SIA “MELIORCELTNIEKS”  EUR 168000  31.12.2017.
Durbes pils žoga posma restaurācija
Līgums
TND-2017/23 12.04.2017. 26.04.2017. plkst.11:00.  Iepirkums pārtraukts    
Tukuma 2. vidusskolas pārbūves būvprojekta izstrāde
TND-2017/22/ERAF

11.04.2017.

13.04.2017.

17.05.2017. plkst.11:00  SIA “MARK ARHITEKTI” EUR 136642,00 52 nedēļas no līguma noslēgšanas dienas
Tukuma novada pašvaldības autotransporta uzturēšana
TND-2017/21 07.04.2017. 28.04.2017. plkst. 11.00.  SIA “FS TRANSPORTS”  1.daļa – 25000

2.daļa – 14000

3.daļa – 15000

4.daļa – 17000

5.daļa - 15000

  31.05.2017. – 30.05.2018.
Lestenes baznīcas rekonstrukcijas un restaurācijas darbi
TND-2017/17 29.03.2017. 10.04.2017. plkst.11:00 Bauskas rajona Rundāles pagasta Gunāra Grīnfelda individuālais restaurācijas uzņēmums “ROKAJS” EUR 41300,40 31.10.2017.
Ceļu grants seguma atjaunošanas materiālu piegāde Tukuma novada Pūres un Jaunsātu pagastu pārvaldei
TND-2017/19 28.03.2017. 10.04.2017. plkst.11:00 SIA “VEISMAŅI”  EUR 25000  18.04.2017.-01.10.2017.
Tukuma novada Domes informatīvo materiālu izdošana
TND-2017/18  24.03.2017. 04.04.2017. plkst.11:00 SIA “TIPOGRĀFIJA UNIVERSUMS A”  EUR 22000  11.04.2017.-10.04.2018.
Tukuma tirgus vizuālā koncepcija
TND-2017/12 27.02.2017. 01.08.2017. plkst. 11.00 Iepirkums pārtraukts    
Tukuma novada pašvaldības nekustamo īpašumu apdrošināšana
TND-2017/14 24.02.2017. 07.03.2017. plkst. 11.00 Compensa Vienna Insurance Group ADB Latvijas filiāle EUR 10470,00 19.04.2017.-18.04.2018.
Tukuma novada pašvaldības autoceļu pārbūves būvuzruadzība
 
TND-2017/16/ELFLA 24.02.2017.  07.03.2017. plkst.11:00. Iepirkums pārtraukts    
Malkas piegāde
DZIS 2017/1 23.02.2017. 09.03.2017. plkst.15:00. SIA “JAUNELKI”  EUR 26378,00 3 mēneši no līguma noslēgšanas dienas
Ēkas “Aptiekas māja” Džūkstē, Džūkstes pagastā, Tukuma novadā vienkāršotā atjaunošana
TND-2017/15/ELFLA 22.02.2017 06.03.2017. plkst.11:00   SIA “AMATNIEKS”  EUR 75929,98  120 dienas no līguma noslēgšanas
Bērnu rotaļu un izglītojošās nojumes izbūve Tukuma Pilsētas parkā
TND-2017/13 16.02.2017. 27.02.2017. plkst.11:00.  SIA “JŪRMALAS MEŽAPARKI”  18765,94  02.05.2017.
Kurzemes ielas Tukumā pārbūves būvprojekta ekspertīze
TND-2017/5 16.02.2017 27.02.2017. plkst. 11.00 Iepirkums pārtraukts    
Tukuma 2. vidusskolas pārbūves būvprojekta izstrāde
TND-2017/11/ERAF   21.03.2017. plkst.11:00.  Iepirkums pārtraukts    
Slocenes ielas Tukumā pārbūves būvprojekta izstrāde un būvdarbi
TND-2017/3/ERAF 06.02.2017. 13.03.2017. plkst.11:00.  SIA STRABAG  570130,00  65 nedēļas no līguma noslēgšanas dienas
Būvuzraudzības veikšana būvobjektā: “Parādes ielas posma Tukumā pārbūve”
TND-2017/7/ERAF 01.02.2017. 13.02.2017. plkst.11:00.  SIA “BaltLine Globe”  EUR 9458,00  No noslēgšanas dienas līdz 31.12.2017.
Logu nomaiņa pašvaldībai piederošajās dzīvojamās mājās Tukuma pilsētā.
TND-2017/10 31.01.2017. 13.02.2017. plkst.11:00.  SIA “Logu maiņa”  23140,50 02.03.2018.
Arktiskās marķētās dīzeļdegvielas piegāde siltumenerģijas ieguvei apkurē Melnezera ielā 1, Tukumā
TND-2017/9 25.01.2017. 06.02.2017. plkst. 11.00  SIA “GOTIKA AUTO”  EUR 12300,00  12 mēneši no līguma noslēgšanas dienas
Tukuma pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” pārbūves būvprojekta izstrāde energoefektivitātes paaugstināšanai
TND-2017/2/ERAF 25.01.2017. 06.02.2017. plkst.11:00.  SIA “Būvdizains”  EUR 27000  32 nedēļas no līguma noslēgšanas dienas
Asistenta pakalpojums ģimenēm ar bērniem un jauniešiem pēc ārpusģimenes aprūpes 
TNSD 2017/1 23.01.2017.  03.02.2017. plkst.12.00.  Nodibinājums “Sociālo pakalpojumu aģentūra”  EUR 8000,00  12 mēneši no līguma noslēgšanas dienas
 
TND-2017/8 20.01.2017. 31.01.2017. plkst.11:00.  SIA “Rīgas luksafors”  EUR 20600 15.04.2017.-10.07.2017. 
TND-2017/6 10.01.2017. 23.01.2017. plkst.11:00.  SIA “Jāņa Aldermaņa dārzniecība” 6087,00  No noslēgšanas dienas līdz 10.10.2017.
Tukuma novada pašvaldības autoceļu pārbūve
TND-2017/4/ELFLA  09.01.2017. 10.02.2017. plkst.11:00  SIA STRABAG (1. – 6.daļa)  1. daļa – 330659,20;
2. daļa – 459328,58;
3. daļa – 322080,79;
4. daļa – 390272,58;
5. daļa – 326645,57;
6. daļa – 172989,50
 80 nedēļas no līguma noslēgšanas dienas
 
 
 TND-2017/1 04.01.2017.  16.01.2017. plkst.11:00.    SIA “AMATNIEKS”  26337,70  23.01.2017.-

22.01.2019