puzle1Daudzu gadu garumā Tukuma novada pašvaldībai ar Tukuma novada nevalstiskajām organizācijām (NVO) notiek sadarbība, kuras rezultātā NVO veic kādas pašvaldības deleģētās funkcijas. Šīs sadarbības rezultātā 2021. gadā starp pašvaldību un biedrībām, ir noslēgti 58 deleģējuma līgumi, kas paredz dažāda veida pasākumus un aktivitātes.

Apsveikums Jaunaja Versa gada 2021 ar Tekstu1Tukuma Literātu apvienībai aprit 10 gadi. Sirsnīgi sveicam! Lai produktīvi, veiksmīgi un radoši arī turpmāk!

Apsveikums Jaunajā vērša gadā.

KM krasainsSIF krasains

Biedrība “Pūres Dzirnas” laika posmā no 2020.gada 1.maija līdz 31.oktobrim īstenoja Sabiedrības integrācijas fonda finansētu projektu “Pūres pagasta iedzīvotāju forums”, projekta Nr.SIF-2020.LV/NVOF/MIC/068. Projekta īstenošanas gaitā notika četri atsevišķi forumi – bērnu - jauniešu, Lamiņu ciema iedzīvotāju, Dzintara ciema iedzīvotāju un Pūres centra un pārējo iedzīvotāju. Projekta noslēguma pasākumā tika prezentētas apzinātās iedzīvotāju vajadzības. Projekta noslēguma pārskats izlasāms Pūres pagasta pārvaldes telpās, Pūres bibliotēkas un Lamiņu bibliopunkta telpās, kā arī interneta vietnēs www.tukums.lv un www.kandavaspartneriba.lv.
Publikācija ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas saturu atbild biedrība “Pūres Dzirnas”.

 

iNFORMACIJATukuma diabēta biedrība informē, ka sakarā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, tiek atcelts 14.novembrī paredzētais pasākums Centra aptiekas 3.stāva zālē.

Represetie Liktendarzs 2020Ar Tukums novada dome atbalstu: Tukuma represēto kluba “Atauga” projekts: “Atpūtas brīži politiski represēto personām”.
2020.gada 18.septembrī, mēs Tukuma nodaļas “Sibīrijas bērni “ apmeklējām Kokneses novada Likteņdārzu, kas ir ievērojams tūrisma apskates objekts visā Latvijā, tā ir vieta, kur satiekas tagadne, pagātne un nākotne, lai dotu mierinājumu pagātnei, spēku šodienai un piepildītu nākotni. Likteņdārzā bijām pirms diviem gadiem – tagad, ieraugot pārmaiņas, pārņem nedalīts prieks: ir izveidota piemiņas vieta Sibīrijas mātēm, piemiņas vieta Latvijas valsts dibinātājiem, sakuplojis mūsu nodaļas 2014.gadā stādītais ozoliņš. Jau redzamas ozolu rindas apprises.