Komisijas
nosaukums
Komisijas sastāvs
Komisijas nolikums
Fasāžu atjaunošanas izvērtēšanas komisija

Inese Valtere – pašvaldības izpilddirektore – komisijas priekšsēdētāja

Artis Magers – būvinženieris

Vineta Salmane – zemes lietu speciāliste

Jānis Jefremovs – arhitekts

Gita Brencsone – juriste

Nolikums

Iepirkumu komisija

Locekļi tiek izvirzīti saskaņā ar Tukuma novada Domes 2017. gada 27. jūlija lēmuma apstiprināto "Tukuma novada pašvaldības iepirkumu komisiju darbības nolikums" 6. punktu

Nolikums

Administratīvā komisija

Guntis Rībens – jurists
Armands Hohfelds – Pašvaldības policijas priekšnieks
Māris Trēde – Valsts policijas Tukuma iecirkņa Kārtības policijas nodaļas priekšnieks
Antra Dzelme – Tukuma novada bāriņtiesas priekšsēdētāja
Inga Eizengrauda – PA „Tukuma novada sociālais dienests” pārstāve
Rolande Bebere – juriste

Agnese Vembre - Domes Administratīvās pārvaldes juriste
Līga Siliņa – Domes Administratīvās pārvaldes lietvedības sekretāre  

Andris Saveļjevs – Pašvaldības policijas vecākais inspektors

Nolikums

Administratīvo aktu strīdu komisija

Komisija darbojas saskaņā ar Tukuma novada Domes 2017.gada 27.jūlija lēmumu “Par Tukuma novada Domes Administratīvo aktu strīdu komisijas nolikuma un komisijas sastāva apstiprināšanu” (prot.Nr.14, 14.#) 6. punktu

Nolikums
Medību koordinācijas komisija Ģirts Ruģelis - Tukuma novada Domes Īpašumu pārvaldes vietnieks komunālajos jautājumos
Jānis Rosickis - Valsts meža dienesta pārstāvis
Uģis Kalps - Ziemeļkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes pārstāvis
Ivars Šneiders - Latvijas mednieku asociācijas pārstāvis
Sandris Upenieks - Latvijas meža īpašnieku biedrības pārstāvis
Linards Selivanovičs - biedrības "Zemnieku saeima" pārstāvis
 Nolikums
Bērnu tiesību aizsardzības komisija

Iveta Rezevska - Tukuma novada pašvaldības aģentūras "Tukuma novada sociālais dienests" Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm ar bērniem

Anastasija Hjuņinena - Tukuma novada pašvaldības aģentūras „Tukuma novada sociālais dienests” Sociālā darbiniece darbam ar atkarīgām personām
Antra Dzelme - Tukuma novada bāriņtiesas priekšsēdētāja
Kristīne Logina - Tukuma novada Izglītības pārvaldes juriste
Sandis Ozoliņš - Tukuma novada Izglītības pārvaldes jaunatnes lietu speciālists
Evija Dravniece - Tukuma novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietniece
Airita Skadmane - Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Tukuma iecirkņa Kārtības policijas nodaļas inspektore
Marina Rudenko - Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Tukuma iecirkņa Kārtības policijas nodaļas inspektore
Andris Saveļjevs - Tukuma novada pašvaldības policijas vecākais inspektors
Inga Valdmane - Tukuma novada Pašvaldības policijas vecākā inspektore
Olga Filka - Valsts probācijas dienesta Tukuma teritoriālās struktūrvienības vecākā referente
Izglītības iestādes pārstāvis - pēc Bērnu tiesību aizsardzības komisijas uzaicinājuma

Nolikums
Komisija darbam ar sabiedriskajām organizācijām Sarmīte Krecere – partija „Tukuma pilsētai un novadam”
Lita Lukša – partija „Vienotība”
Laima Daira Zaķe – partija „Latvijas Zemnieku savienība”
Iveta Grosšteina – partija „Latvijas Zaļā partija”
Ina Jackovska – partija „No sirds Latvijai”
Kārlis Eklons – Nacionālā apvienība „VL/TB-LNNK”
Gundega Rugāja – Domes sabiedrisko un starptautisko attiecību koordinatore (strādā ar biedrībām un nodibinājumiem)
Gunta Kalviņa – Tukuma novada Nevalstisko Organizāciju Apvienības (turpmāk – NVOA) valdes priekšsēdētāja
Inese Kurzemniece – Tukuma novadā reģistrētas biedrības, kas nav NVOA biedre pārstāve
Nolikums
Sporta komisija Kaspars Valdmanis – partija „Tukuma pilsētai un novadam”
Ilvars Auseklis – partija „Vienotība”
Jānis Eisaks – partija „Latvijas Zemnieku savienība”
Reinis Duksītis – partija „Latvijas Zaļā partija”
Haralds Lučkovskis – partija „No sirds Latvijai”
Mārtiņš Tīss – Nacionālā apvienība „VL/TB-LNNK”
Juris Kožeurovs – Domes Sporta speciālists
Sergejs Kovaļovs – Tukuma Sporta skolas direktors
Modris Liepiņš – SIA „Tukuma ledus halle” valdes loceklis
Andis Švāns – Irlavas Sporta nama vadītājs
Uldis Ersts – Pūres un Jaunsātu pagastu pārvaldes sporta organizators
Tālivaldis Krūmiņš – Tumes un Degoles pagastu pārvaldes sporta organizators
Juris Sakainis – Sēmes un Zentenes pagastu pārvaldes sporta organizators
Nolikums
 Kultūras komisija Linda Zemīte – partija „Tukuma pilsētai un novadam”
Anita Skudra – partija „Vienotība”
Kristiāns Jakubovskis – partija „Latvijas Zemnieku savienība”
Aigars Gaigals – partija „Latvijas Zaļā partija”
Ieviņa Vītiņa – partija „No sirds Latvijai”
Leons Čivlis – Nacionālā apvienība „VL/TB-LNNK”
Ingrīda Smuškova – Kultūras, sporta un tūrisma pārvaldes vietniece tūrisma un zīmolvedības jautājumos
Aija Ektermane – kultūras namu pārstāve
Vija Ratniece - bibliotēku pārstāve
Anete Pitena - kultūras organizatoru pārstāve
Madara Jumiķe - amatiermākslas kolektīvu pārstāve
Santa Silava - Tukuma muzeja pārstāve
Dace Liepiņa-Zusāne - Kultūras, sporta un tūrisma pārvaldes vietniece kultūras un sporta jautājumos
Nolikums
 Vides komisija Mārtiņš Limanskis – partija „Tukuma pilsētai un novadam”
Ilvars Auseklis – partija „Vienotība”
Ēvalds Rundāns – partija „Latvijas Zemnieku savienība”
Aija Balandiņa – partija „Latvijas Zaļā partija”
Iveta Čivčiša – partija „No sirds Latvijai”
Leons Čivlis – Nacionālā apvienība „VL/TB-LNNK”
Maija Fogele – Domes Ainavu arhitekte
Rudīte Martišauska – mežsaimniecības inženiere
Gita Lāce – Teritorijas apsaimniekotāja pārstāve
Nolikums

Dzīvojamo māju privatizācijas komisija

Komisija likvidēta no 01.10.2020.

 
 Tukuma novada Būvvalde
Iveta Vistapole - Tukuma novada Domes būvvaldes vadītāja
Sintija Kronberga - Tukuma novada Domes būvvaldes vadītāja vietniece
Antra Apine - Tukuma novada Domes būvvaldes arhitekte
Jānis Rundāns - Tukuma novada Domes būvinspektors,
Aļģirts Mikutis - Tukuma novada Domes būvinspektors
Nolikums
 Izglītības komisija

Inese Šīmane – partija „Tukuma pilsētai un novadam”
Kristīne Gereiša – partija „Vienotība”
Sanita Baumane – partija „Latvijas Zemnieku savienība”
Ilvars Ruņģis – partija „Latvijas Zaļā partija”
Silva Freimane – partija „No sirds Latvijai”
Inese Smirnova – Nacionālā apvienība „VL/TB-LNNK”
Guna Roze – Tukuma novada Domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja

Dace Strazdiņa – Tukuma novada Izglītības pārvaldes vadītāja
Marita Bērziņa – Tukuma novada Izglītības pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāja
Anita Locāne – Tukuma 2.vidusskolas direktore, Tukuma, Engures un Jaunpils novadu skolu direktoru metodiskās apvienības vadītāja
Aiva Ābola– Tukuma pirmsskolas izglītības iestādes “Pepija” vadītāja
Ligita Zemniece – Tukuma Mūzikas skolas direktore
Inga Jonuša – Latvijas Universitātes Tukuma filiāles pārstāve
Nodarbinātības valsts aģentūras Tukuma filiāles pārstāvis

Nolikums
 Jaunatnes lietu komisija Inese Šīmane – partija „Tukuma pilsētai un novadam”
Kristīne Gereiša – partija „Vienotība”
Artis Jaunkļaviņš – partija „Latvijas Zemnieku savienība”
Ilvars Ruņģis – partija „Latvijas Zaļā partija”
Maija Salmiņa – partija „No sirds Latvijai”
Mārtiņš Tīss – Nacionālā apvienība „VL/TB-LNNK”
Iveta Rezevska – Tukuma novada pašvaldības aģentūras „Tukuma novada sociālais dienests” Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm ar bērniem
Marita Bērziņa – Tukuma novada Izglītības pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāja
Raitis Čebikins – jauniešu neformālās grupas pārstāvis
Antra Erzama – biedrības „Irlavas interešu klubiņš” vadītāja
Gundega Jēkabsone – Džūkstes mazpulku vadītāja, Zemgales plānošanas reģiona mazpulku koordinatore
Evita Korna-Opincāne – Tukuma 2.vidusskolas direktora vietniece, Tukuma, Engures un Jaunpils novadu skolu audzināšanas darba speciālistu metodiskās apvienības vadītāja
Andrejs Smirnovs – Tukuma ielu vingrošanas sporta biedrības pārstāvis
Ieva Upesleja – Tukuma novada Izglītības pārvaldes jaunatnes lietu speciāliste
Juta Blumfelde – Tukuma novada Sēmes Jauniešu centra „Paradīze” vadītāja
Nolikums
 Licencēšanas komisija Sandis Ozoliņš - “Latvijas Zemnieku savienība”
Ilze Kļava – partija „Vienotība”
Ilvars Ruņģis – partija „Latvijas Zaļā partija”
Ģirts Šneiders- partija „Tukuma pilsētai un novadam”
Igors Degterjonoks – partija „No sirds Latvijai”
Arnis Logins – Nacionālā apvienība „VL/TB-LNNK”
Artūrs Doveiks – Domes Attīstības nodaļas projektu vadītājs (komisijas sekretārs)
Nolikums
 Dzīvokļu komisija

Liene Akmens – partija „Tukuma pilsētai un novadam”
Pēteris Jurēvics – partija „Vienotība”
Artis Jaunkļaviņš – partija „Latvijas Zemnieku savienība”
Iveta Grosšteina – partija „Latvijas Zaļā partija”
Maija Salmiņa – partija „No sirds Latvijai”
Māris Birzulis – Nacionālā apvienība „VL/TB-LNNK”
Ligita Proņina – Domes Īpašumu pārvaldes speciāliste mājokļu jautājumos
Ina Balgalve – PA „Tukuma novada sociālais dienests” direktore
Antra Dzelme – Tukuma novada bāriņtiesas priekšsēdētāja

komisijas sekretāre Domes Īpašumu pārvaldes īpašumu apsaimniekošanas speciāliste Sigrija Kairiša

Nolikums
Satiksmes organizācijas
un kustības drošības komisija

Ilgvars Kalniņš – partija „Vienotība”
Dzintra Rabkeviča – partija „Latvijas Zemnieku savienība”
Pēteris Zustrups – partija „Latvijas Zaļā partija”
Iveta Čivčiša – partija „No sirds Latvijai”
Māris Birzulis – Nacionālā apvienība „VL/TB-LNNK”
Armands Jēgers – Ceļu satiksmes drošības direkcijas pārstāvis
Janeks Bahs – Valsts policijas pārstāvis
Armands Hohfelds – Pašvaldības policijas priekšnieks
Vladimirs Krūmiņš - Satiksmes drošības uzturētāja pārstāvis
Roberts Lagzdiņš - VAS „Latvijas Valsts ceļi” pārstāvis

Juris Vitauskis - Tukuma novadādzīvesvietu deklarēts iedzīvotājs
Inese Valtere – pašvaldības izpilddirektora p.i.
Leonarda Koršunova – Domes Īpašumu pārvaldes ceļu inženiere

Nolikums
Darījumu ar lauksaimniecības zemi
izvērtēšanas komisija
Agris Zvaigzneskalns – Domes priekšsēdētāja vietnieks, komisijas priekšsēdētājs
Viesturs Bērzājs – Domes Īpašumu pārvaldes vietnieks īpašumu jautājumos
Dzintra Šmite – Domes Īpašumu pārvaldes īpašumu apsaimniekošanas speciāliste
Gita Brencsone – Domes Administratīvās pārvaldes iepirkumu speciāliste
Vineta Salmane – Domes Īpašumu pārvaldes zemes lietu speciāliste
Nolikums
Īpašumu apsaimniekošanas un privatizācijas
komisija
Kaspars Valdmanis – partija „Tukuma pilsētai un novadam”
Aija Lūse – partija „Vienotība”
Rinalds Pluģis - partija „Latvijas Zemnieku savienība”
Pēteris Zustrups – partija „Latvijas Zaļā partija”
Antra Meņģele – partija „No sirds Latvijai”
Mārtiņš Tīss – Nacionālā apvienība „VL/TB-LNNK”
Dzintra Šmite – Domes  Īpašumu pārvaldes īpašumu apsaimniekošanas speciāliste
Nolikums
Tukuma novada Sabiedrības labklājības veicināšanas komisija

Daiga Reča - Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētāja
Ina Balgalve - Tukuma novada pašvaldības aģentūras “Tukuma novada sociālais dienests” direktore
Antra Dzelme - Tukuma novada bāriņtiesas priekšsēdētāja
Kristīne Logina - Tukuma novada Izglītības pārvaldes pārstāve
Armands Hohfelds - Tukuma novada pašvaldības policijas pārstāvis
Andris Saveļjevs - Bērnu tiesību aizsardzības komisijas priekšsēdētājs
Dzintra Rabkeviča - pašvaldības ārstniecības iestādes pārstāve
Nevalstisko organizāciju pārstāvji ne vairāk kā četras personas, kuras pārstāv dažādas sabiedrības grupas:
Gunta Kalviņa - Tukuma Nevalstisko Organizāciju Apvienības vadītāja
Ieva Upesleja - Biedrības “Pozitīvā Doma” vadītāja
Gunta Neilande - Latvijas Sarkanā krusta Tukuma komitejas vadītāja
Margita Kanopka - biedrības „Līdzvērtība” pārstāve
Sabiedrības pārstāvji (politisko partiju pārstāvji):
Linda Zemīte - partija „Tukuma pilsētai un novadam”
Zigrīda Jampole - partija „Latvijas Zemnieku savienība”
Ilva Dreimane - nacionālā apvienība „VL/TB-LNNK”
Dace Roze - partija „No sirds Latvijai”
Olimpija Sebre - partija „Latvijas Zaļā partija”
Ilze Gasiņa - partija „Vienotība”

Monta Vavilova - Domes Attīstības nodaļas projektu vadītāja
Janeks Bahs - Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Tukuma iecirkņa priekšnieks

Nolikums
Zemes īpašumu pārvaldīšanas
komisija
Agris Zvaigzneskalns – Domes priekšsēdētāja vietnieks, Komisijas priekšsēdētājs
Inese Valtere – pašvaldības izpilddirektora p.i.
Viesturs Bērzājs – Domes Īpašumu pārvaldes vietnieks īpašumu jautājumos
Iveta Vistapole – Domes būvvaldes vadītāja
Aivita Valdmane – Domes Kultūras sporta un tūrisma pārvaldes vides dizainere
Vineta Salmane – Domes Īpašumu pārvaldes zemes lietu speciāliste
Nolikums
 Uzņēmēju konsultatīvā padome Agris Zvaigzneskalns - Tukuma novada Domes priekšsēdētāja vietnieks
Ingrīda Smuškova - Domes Kultūras, sporta un tūrisma pārvaldes vietniece tūrisma un zīmolvedības jautājumos
Artūrs Doveiks - Domes Attīstības nodaļas projektu vadītājs
Jānis Lielmanis - partija “Tukuma pilsētai un novadam”
Anita Skudra - partija “Vienotība”
Māris Kalniņš - partija Latvijas Zemnieku savienība”
Liene Dubrovska-Bedrīte - partija “Latvijas Zaļā partija”
Igors Degterjonoks - partija “No sirds Latvijai”
Māris Birzulis - Nacionālā apvienība “VL/TB-LNNK”
Nolikums

Tukuma sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija

Normunds Rečs (Tukuma novads)

Inga Priede (Kandavas novads)

Imants Valers (Engures novads)

Ligita Gintere (Jaunpils novads)

Viesturs Driķis (Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests)

Gatis Celms (Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests)

Inese Valtere (Tukuma novads)

Egīls Dude (Kandavas novads)

Rihards Zariņš (Kandavas novads)

Pēteris Baranovskis (Jaunpils novads)

Janeks Bahs (Valsts policija)

Armands Hohfelds (Tukuma novada pašvaldības policija)

Aivis Vācers (51.Zemessardzes bataljons)

Ivo Vereskuns (51.Zemessardzes bataljons)

Dzintra Rabkeviča (SIA “Tukuma slimnīca”)

Nolikums

Tukuma pilsētas iedzīvotāju konsultatīvā padome

(ar padomi var sazināties, sūtot e-pastu uz Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.)

Nikolajs Iškovs
Guntis Boikmanis
Gundega Rugāja
Dace Kaminska
Arnis Logins
Agrita Ozola
Diāna Bahmate
Ilze Strautmane
Anastasija Hjuninena
Vija Jurševica
Andris Miezītis
Kristīne Gereiša
Aija Balandiņa
Mareks Neimanis
Elga Grundšteina
Sintija Edelmane
Rudīte Martišauska
Laima Blite
Kristīne Logina
Nolikums
 Irlavas pagasta konsultatīvā padome Kaspars Reihmanis,
Ilze Kola,
Andis Švāns,
Elmārs Muižnieks,
Kaspars Kārkliņš,
Inita Švāne,
Jevgenija Potašova.
Nolikums
Lestenes pagasta konsultatīvā padome

Ivans Savrinovičs,
Māra Bulaha,
Dina Ailte,
Dzintra Mahoņina-Mahina,
Mudīte Girviča,
Sarmīte Muceniece,
Dagnija Grava,
Mārīte Kalancere,
Egīls Seņkāns. 

Nolikums
Tumes pagasta konsultatīvā padome  Arvis Bautra,
Gunta Čerņika,
Rudīte Martišauska,
Arnis Kārkliņš,
Liene Kurka,
Iveta Petrova,
Iveta Runce,
Māris Vītiņš,
Daiga Elpere.
Nolikums
Degoles pagasta konsultatīvā padome  Normunds Ābele,
Aira Bogdānova,
Igors Degterjonoks,
Juris Lemps,
Aivita Morica,
Jānis Račiņš.
Nolikums
Sēmes pagasta konsultatīvā padome

Sintija Rundāne,
Dace Ausekle,
Gunta Šica,
Iveta Liepiņa,
Natālija Liepiņa,
Zane Beide,
Dana Gaile,
Tamāra Videniece.

Nolikums
Zentenes pagasta konsultatīvā padome Jānis Rosickis,
Māris Malvess,
Lilita Malvesa,
Ainārs Rēdlihs,
Līga Valdheima,
Maija Bārīte,
Dace Pabērza,
Evita Lujāne.
Nolikums
Slampes pagasta konsultatīvā padome Sandra Ieviņa,
Mudīte Cīrule,
Dagnija Ķirse,
Rihards Krastiņš,
Vilnis Muzikants,
Liene Tāsse,
Linda Zemīte,
Madara Jumiķe,
Dace Bičole,
Ivonna Bredovska.
Nolikums
Džūkstes pagasta konsultatīvā padome

Gundega Jēkabsone,
Inga Riežniece,
Dita Silva,
Aija Šīmane,
Jānis Ukše,
Rihards Sležis,
Aija Ektermane,
Sandis Madris, 
Gaisma Mukāne. 

Nolikums
Pūres pagasta konsultatīvā padome  Anita Beķere,
Gints Lapiņš,
Ilvars Ozoliņš,
Dace Strazdiņa,
Velga Dektere,
Līga Lepse,
Jānis Lepsis.
Nolikums
Jaunsātu pagasta konsultatīvā padome Andra Gailīte,
Guntars Šedlers,
Ilze Roze-Vītola,
Sandris Vītols,
Vineta Baumane,
Atis Puhaļskis,
Sigrija Kairiša,
Ina Jackovska.
olikums