Komisijas
nosaukums
Komisijas sastāvs
Komisijas nolikums

Iepirkumu komisija

Pastāvīgie komisijas locekļi atklātu vai slēgtu konkursu, sarunu procedūru vai konkursa dialogu organizēšanai:
Agris Zvaigzneskalns – Domes priekšsēdētāja vietnieks 

Pastāvīgajiekomisijas locekļi iepirkumu, kurus veic Publisko iepirkumu likuma 8.¹panta kārtībā, organizēšanai, ja iepirkuma priekšmets atrodas Tukuma pilsētā:
Laila Dzalbe – Finanšu nodaļas vadītāja

Nolikums

Apbalvojumu piešķiršanas padome Laima Zīle – partija „Tukuma pilsētai un novadam”
Ilze Gasiņa - partija „Vienotība”
Anita Šēlunda - partija „Latvijas Zemnieku savienība”
Dace Almane - partija „Latvijas Zaļā partija”
Maija Salmiņa – partija „No sirds Latvijai”
Kristīne Upeniece - Nacionālā apvienība „VL/TB-LNNK”
Dace Liepiņa-Zusāne - Kultūras, sporta un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Nolikums

Administratīvā komisija

Guntis Rībens – jurists
Armands Hohfelds – Pašvaldības policijas priekšnieks
Māris Trēde – Valsts policijas Tukuma iecirkņa Kārtības policijas nodaļas priekšnieks
Antra Dzelme – Tukuma novada bāriņtiesas priekšsēdētāja
Inga Eizengrauda – PA „Tukuma novada sociālais dienests” pārstāve
Rolanda Bebere – juriste
Inta Vitauska – Domes Administratīvās nodaļas lietvede

Nolikums

Administratīvo aktu strīdu komisija Ēriks Lukmans - Tukuma novada Domes priekšsēdētājs
Dace Lebeda - Pašvaldības izpilddirektore
Ina Balgalve - pašvaldības aģentūras "Tukuma novada sociālais dienests" direktore
Anita Šēlunda - Tukuma novada Domes Attīstības nodaļas vadītāja
Ģirts Ruģelis - Tukuma novada Domes Komunālās nodaļas vadītājs
Lelde Bičuša - Tukuma novada Domes Juridiskās nodaļas vadītāja
Nolikums
Bērnu tiesību aizsardzības komisija Sanita Konuševska - Tukuma novada pašvaldības aģentūras „Tukuma novada sociālais dienests” Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm ar bērniem
Antra Dzelme - Tukuma novada bāriņtiesas priekšsēdētāja
Marija Kazakova - Tukuma novada Izglītības pārvaldes izglītības vecākā speciāliste
Iveta Ļvoviča - Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Tukuma iecirkņa Kārtības policijas nodaļas vecākā inspektore
Agnese Gintere - Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Tukuma iecirkņa Kārtības policijas nodaļas vecākā inspektore
Andris Saveļjevs - Tukuma novada pašvaldības policijas vecākais inspektors
Inga Valdmane - Tukuma novada Pašvaldības policijas vecākā inspektore
Olga Filka - Valsts probācijas dienesta Tukuma teritoriālās struktūrvienības vecākā referente
Izglītības iestādes pārstāvis - pēc Bērnu tiesību aizsardzības komisijas uzaicinājuma
Nolikums
Komisija darbam ar sabiedriskajām organizācijām Sarmīte Krecere – partija „Tukuma pilsētai un novadam”
Lita Lukša – partija „Vienotība”
Laima Daira Zaķe – partija „Latvijas Zemnieku savienība”
Iveta Grosšteina – partija „Latvijas Zaļā partija”
Ina Jackovska – partija „No sirds Latvijai”
Guna Roze – Nacionālā apvienība „VL/TB-LLNK”
Gundega Rugāja – Domes administrācijas speciāliste darbam ar biedrībām un nodibinājumiem
Gunta Kalviņa – Tukuma novada Nevalstisko Organizāciju Apvienības (turpmāk – NVOA) valdes priekšsēdētāja
Inese Kurzemniece – Tukuma novadā reģistrētas biedrības, kas nav NVOA biedre pārstāve
Nolikums
Sporta komisija Kaspars Valdmanis – partija „Tukuma pilsētai un novadam”
Ilvars Auseklis – partija „Vienotība”
Jānis Eisaks – partija „Latvijas Zemnieku savienība”
Reinis Duksītis – partija „Latvijas Zaļā partija”
Haralds Lučkovskis – partija „No sirds Latvijai”
Mārtiņš Tīss – Nacionālā apvienība „VL/TB-LLNK”
Juris Kožeurovs – Domes Sporta metodiķis
Sergejs Kovaļovs – Tukuma Sporta skolas direktors
Modris Liepiņš – SIA „Tukuma ledus halle” valdes loceklis
Andis Švāns – Irlavas Sporta nama vadītājs
Uldis Ersts – Pūres un Jaunsātu pagastu pārvaldes sporta organizators
Tālivaldis Krūmiņš – Tumes un Degoles pagastu pārvaldes sporta organizators
Juris Sakainis – Sēmes un Zentenes pagastu pārvaldes sporta organizators
Nolikums
 Kultūras komisija

Dace Liepiņa-Zusāne - Kultūras, sporta un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs

Linda Zemīte – partija „Tukuma pilsētai un novadam”
Anita Skudra – partija „Vienotība”
Klāvs Radziņš – partija „Latvijas Zemnieku savienība”
Aigars Gaigals – partija „Latvijas Zaļā partija”
Ieviņa Vītiņa – partija „No sirds Latvijai”
Leons Čivlis – Nacionālā apvienība „VL/TB-LLNK”
Ingrīda Smuškova – Tūrisma informācijas centra vadītāja
Aija Ektermane – kultūras namu pārstāve
Vija Ratniece - bibliotēku pārstāve
Liene Bēniņa - kultūras organizatoru pārstāve
Ivonna Bredovska - amatiermākslas kolektīvu pārstāve
Santa Silava - Tukuma muzeja pārstāve

Nolikums
 Vides komisija Mārtiņš Limanskis – partija „Tukuma pilsētai un novadam”
Ilvars Auseklis – partija „Vienotība”
Ēvalds Rundāns – partija „Latvijas Zemnieku savienība”
Andris Rūdulis – partija „Latvijas Zaļā partija”
Iveta Čivčiša – partija „No sirds Latvijai”
Leons Čivlis – Nacionālā apvienība „VL/TB-LLNK”
Maija Fogele – Domes Ainavu arhitekte
Rudīte Martišauska – mežsaimniecības inženiere
Gita Lāce – Teritorijas apsaimniekotāja pārstāve
Nolikums
Dzīvojamo māju privatizācijas komisija Agris Zvaigzneskalns – Domes priekšsēdētāja vietnieks
Ritma SkudraDomes Administratīvās nodaļas vadītāja
Viesturs Bērzājs – Domes Īpašumu nodaļas vadītājs
Zane Koroļa – Domes Arhitektūras nodaļas vadītāja – teritorijas plānotāja
Agita Miksone – Domes Administratīvās nodaļas iedzīvotāju reģistrēšanas speciāliste
Nolikums
 Tukuma novada Būvvalde
Iveta Vistapole - Būvvaldes vadītāja, Tukuma novada Domes Arhitektūras nodaļas galvenā arhitekte,
Zane Koroļa - Būvvaldes vadītājas vietniece, Arhitektūras nodaļas vadītāja - teritorijas plānotāja,
Jānis Rundāns - Tukuma novada Domes būvinspektors,
Dace Lebeda - pašvaldības izpilddirektore,
Agris Zvaigzneskalns - Tukuma novada Domes priekšsēdētāja vietnieks,
Viesturs Bērzājs - Tukuma novada Domes īpašumu nodaļas vadītājs,
Ģirts Ruģelis - Tukuma novada Domes Komunālās nodaļas vadītājs,
Anita Šēlunda - Tukuma novada Domes Attīstības nodaļas vadītāja,
Nolikums
 Izglītības komisija Inese Šīmane – partija „Tukuma pilsētai un novadam”
Kristīne Gereiša – partija „Vienotība”
Sanita Baumane – partija „Latvijas Zemnieku savienība”
Līga Liberga – partija „Latvijas Zaļā partija”
Silva Freimane – partija „No sirds Latvijai”
Inese Smirnova – Nacionālā apvienība „VL/TB-LNNK”
Ludmila Reimate – Tukuma novada Domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja
Normunds Rečs – Tukuma novada Izglītības pārvaldes vadītājs
Marita Bērziņa – Tukuma novada Izglītības pārvaldes vadītāja vietniece
Anita Locāne – Tukuma 2.vidusskolas direktore, Tukuma, Engures un Jaunpils novadu skolu direktoru metodiskās apvienības vadītāja
Dace Bičole – Slampes pirmsskolas izglītības iestādes „Pienenīte” vadītāja
Ligita Zemniece – Tukuma Mūzikas skolas direktore
Irina Jakobovica – mācību centra “Klasīte” vadītāja
Inga Jonuša – Latvijas Universitātes Tukuma filiāles pārstāve
Nodarbinātības valsts aģentūras Tukuma filiāles pārstāvis
Nolikums
 Jaunatnes lietu komisija  Inese Šīmane – partija „Tukuma pilsētai un novadam”
Kristīne Gereiša – partija „Vienotība”
Anija Rabkeviča – partija „Latvijas Zemnieku savienība”
Ilvars Ruņģis – partija „Latvijas Zaļā partija”
Eva Jaunīte – partija „No sirds Latvijai”
Didzis Milts – Nacionālā apvienība „VL/TB-LNNK”
Kristīne Antiņa – Tukuma novada pašvaldības aģentūras „Tukuma novada Sociālais dienests” Jauniešu sociālā centra sociālā darbiniece; jauniešu kluba „10x10” pārstāve
Marita Bērziņa – Tukuma novada Izglītības pārvaldes vadītāja vietniece
Raitis Čebikins – jauniešu neformālās grupas pārstāvis
Antra Erzama – biedrības „Irlavas interešu klubiņš” vadītāja
Gundega Jēkabsone – Džūkstes mazpulku vadītāja, Zemgales plānošanas reģiona mazpulku koordinatore
Evita Korna-Opincāne – Tukuma 2.vidusskolas direktora vietniece, Tukuma, Engures un Jaunpils novadu skolu audzināšanas darba speciālistu metodiskās apvienības vadītāja
Andrejs Smirnovs – Tukuma ielu vingrošanas sporta biedrības pārstāvis
Ieva Upesleja – Tukuma novada Izglītības pārvaldes jaunatnes lietu speciāliste
Tamāra Videniece – Tukuma novada Sēmes Jauniešu centra „Paradīze” vadītāja
Nolikums
 Licencēšanas komisija Agris Zvaigzneskalns- “Latvijas Zaļā partija”
Ilze Kļava – partija „Vienotība”
Aija Neimane – partija „Latvijas Zemnieku savienība”
Mārtiņš Limanskis- partija „Tukuma pilsētai un novadam”
Igors Degterjonoks – partija „No sirds Latvijai”
Arnis Logins – Nacionālā apvienība „VL/TB-LLNK”
Līga Siliņa – Domes Administratīvās nodaļas speciāliste
Nolikums
 Dzīvokļu komisija

Liene Akmens – partija „Tukuma pilsētai un novadam”
Pēteris Jurēvics – partija „Vienotība”
Lelde Lobodinska – partija „Latvijas Zemnieku savienība”
Iveta Grosšteina – partija „Latvijas Zaļā partija”
Aiga Kasilova – partija „No sirds Latvijai”
Māris Birzulis – Nacionālā apvienība „VL/TB-LLNK”
Ligita Proņina – Domes Komunālās nodaļas dzīvojamo māju (īpašumu) apsaimniekošanas speciāliste
Ina Balgalve – PA „Tukuma novada sociālais dienests” direktore
Antra Dzelme – Tukuma novada bāriņtiesas priekšsēdētāja

komisijas sekretāre Domes Komunālās nodaļas speciāliste Sigrija Kairiša

Nolikums
 Satiksmes organizācijas
un kustības drošības komisija
Agris Baumanis – partija „Tukuma pilsētai un novadam”
Ilgvars Kalniņš – partija „Vienotība”
Dzintra Rabkeviča – partija „Latvijas Zemnieku savienība”
Pēteris Zustrups – partija „Latvijas Zaļā partija”
Iveta Čivčiša – partija „No sirds Latvijai”
Māris Birzulis – Nacionālā apvienība „VL/TB-LLNK”
Armands Jēgers – Ceļu satiksmes drošības direkcijas pārstāvis
Juris Vitauskis – Valsts policijas pārstāvis
Armands Hohfelds – Pašvaldības policijas priekšnieks
Vladimirs Krūmiņš - Satiksmes drošības uzturētāja pārstāvis
Roberts Lagzdiņš - VAS „Latvijas Valsts ceļi” pārstāvis
Dace Lebeda – pašvaldības izpilddirektore
Leonarda Koršunova – Domes tehniskā speciāliste
Nolikums
 Darījumu ar lauksaimniecības zemi
izvērtēšanas komisija
Arvīds Driķis – Domes priekšsēdētāja vietnieks, komisijas priekšsēdētājs
Viesturs Bērzājs – Domes Īpašumu nodaļas vadītājs
Dzintra Šmite – Domes īpašumu apsaimniekošanas speciāliste
Māra Zeipiņa – Domes juriste – iepirkumu speciāliste
Māra Liniņa – Domes klientu apkalpošanas speciāliste
Nolikums
 Īpašumu apsaimniekošanas un privatizācijas
komisija
Kaspars Valdmanis – partija „Tukuma pilsētai un novadam”
Aija Lūse – partija „Vienotība”
Lelde Lobodinska – partija „Latvijas Zemnieku savienība”
Pēteris Zustrups – partija „Latvijas Zaļā partija”
Antra Meņģele – partija „No sirds Latvijai”
Mārtiņš Tīss – Nacionālā apvienība „VL/TB-LLNK”
Dzintra Šmite – Domes īpašumu apsaimniekošanas speciāliste
Nolikums
Tukuma novada Sabiedrības labklājības veicināšanas komisija   Nolikums
 Zemes īpašumu pārvaldīšanas
komisija
Arvīds Driķis – Domes priekšsēdētāja vietnieks, Komisijas priekšsēdētājs
Dace Lebeda – pašvaldības izpilddirektore
Viesturs Bērzājs – Domes Īpašumu nodaļas vadītājs
Zane Koroļa – Domes Arhitektūras nodaļas vadītāja – teritorijas plānotāja
Iveta Vistapole – Domes galvenā arhitekte - būvvaldes vadītāja
Ļena Jēkabsone – Domes Īpašumu nodaļas zemes lietu speciāliste
Nolikums
 Uzņēmēju konsultatīvā padome Agris Zvaigzneskalns - Tukuma novada Domes priekšsēdētāja vietnieks
Ingrīda Smuškova - Tukuma novada Domes Tūrisma informācijas centra vadītāja
Artūrs Doveiks - Tukuma novada Domes uzņēmējdarbības veicināšanas speciālists
Jānis Lielmanis - partija “Tukuma pilsētai un novadam”
Anita Skudra - partija “Vienotība”
Māris Kalniņš - partija Latvijas Zemnieku savienība”
Liene Dubrovska-Bedrīte - partija “Latvijas Zaļā partija”
Igors Degterjonoks - partija “No sirds Latvijai”
Māris Birzulis - Nacionālā apvienība “VL/TB-LNNK”
Nolikums
Tukuma pilsētas mikrorajona iedzīvotāju konsultatīvās padome   Nolikums
 Irlavas pagasta konsultatīvā padome Maija Bāce,
Jānis Apsītis,
Kaspars Reihmanis,
Mārīte Freiberga,
Artis Saulītis,
Iveta Čivčiša,
Dzintra Laugale.
 Nolikums
Lestenes pagasta konsultatīvā padome  Egils Seņkāns,
Lidija Rautsepa,
Maruta Biezbārde,
Dzintra Mahoņina,
Mārīte Kalncere,
Gita Bulaha,
Iveta Papendika.
Nolikums
Tumes pagasta konsultatīvā padome  Arvis Bautra,
Gunta Čerņika,
Rudīte Martišauska,
Arnis Kārkliņš,
Liene Kurka,
Iveta Petrova,
Iveta Runce,
Māris Vītiņš,
Daiga Elpere.
Nolikums
Degoles pagasta konsultatīvā padome  Normunds Ābele,
Aira Bogdānova,
Igors Degterjonoks,
Juris Lemps,
Aivita Morica,
Jānis Račiņš.
Nolikums
Sēmes pagasta konsultatīvā padome  Tamāra Rundāne,
Sintija Rundāne,
Iveta Liepiņa,
Tamāra Trofimova,
Smuidra Kukša,
Zane Lormane,
Gunta Šica,
Ivars Skrebelis.
Nolikums
Zentenes pagasta konsultatīvā padome  Mārīte Šmelte,
Maija Bārīte,
Sandra Andersone,
Māris Malvess,
Lilita Malvesa,
Arvis Kļaviņš,
Jānis Bicis,
Lita Celitāne,
Sarmīte Kalniņa.
Nolikums
Slampes pagasta konsultatīvā padome  Aldis Stepanovičs,
Linda Zemīte,
Rita Kazuša,
Liene Učelniece,
Vladislavs Butāns,
Ivonna Bredovska,
Rihards Krastiņš.
Nolikums
Džūkstes pagasta konsultatīvā padome  Gundega Jēkabsone,
Leonarda Zeipiņa,
Dita Silva,
Ruta Novicka,
Inga Riežniece,
Uldis Grinbergs,
Solvita Skuja,
Sandis Madris,
Inga Kalnete.
Nolikums
Pūres pagasta konsultatīvā padome  Anita Beķere,
Gints Lapiņš,
Ilvars Ozoliņš,
Dace Strazdiņa,
Velga Dektere,
Līga Lepse,
Jānis Lepsis.
Nolikums
Jaunsātu pagasta konsultatīvā padome  Andra Gailīte,
Sandris Vītols,
Ina Jackovska,
Skaidrīte Kārkliņa,
Dāvis Šedlers,
Guntars Šedlers,
Romualds Stankevičs.
Nolikums