Veselibas veicinasanas pojektsProjekta Nr.9.2.4.2/16/I/011 “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamība Tukuma novadā, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus” ietvaros Tukuma novada Dome gatavo vienošanās grozījumus, kas ļaus turpināt bezmaksas pasākumu īstenošanuTukuma novada iedzīvotājiem līdz 2023.gadam.
Lai labāk izprastu Tukuma novada iedzīvotāju vēlmes un vajadzības esam sagatavojuši aptauju, kuras aizpildīšana aizņems laiku līdz divām minūtēm https://ieej.lv/PkHQ7
Jau iepriekš pateicamies!

Veselibas projekts Logo

Informējam, ka balstoties uz valstī izsludināto ārkārtas situāciju, uz nenoteiktu laiku tiek atceltas visas turpmākās veselību veicinošās vingrošanas un publiskās slidošanas nodarbības, kas tika īstenotas projekta Nr.9.2.4.2/16/I/011 “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamība Tukuma novadā, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus” ietvaros.
Par turpmāko nodarbību norisi lūdzam sekot līdzi pašvaldības tīmekļa vietnē: https://www.tukums.lv/lv/sabiedribas-lidzdaliba/veselibas-aprupe/veselibas-veicinasanas-projekts un Facebook lapā.

SLidošanaWhatsApp Image 2020 02 25 at 09.21.32

 

veselibas projekta bildeTukuma novada Dome projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/011 „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamība Tukuma novadā, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus.” (turpmak – vienošanās) ietvaros ir saņēmusi pozitīvu atzinumu no Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (turpmāk – aģentūra) un Veselības ministrijas kā atbildīgās iestādes par projekta vienošanās grozījumiem Nr.5. Vienošanās grozījumi stājušies spēkā ar 2020.gada 23. februāri, tas ir ar dienu, kad aģentūrā tika saņemts vienošanās grozījumu pieprasījums.