Gada budžets

Atalgojums

1. Informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām (pielikumā MK 1.pielikums)
2. Informācija par piemaksām, prēmijām, naudas balvām, sociālajām garantijām un to noteikšanas kritērijiem institūcijā (pielikumā MK 3.pielikums)
3. Tukuma novada Domes 2018. gada 1.februāra noteikumi Nr.2 “Par Tukuma novada Domes un Tukuma novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku materiālās motivēšanas un sociālo garantiju nodrošināšanas kārtību” (pielikumā noteikumi Nr.2)