NOLIKUMI
Numurs Gads GROZĪJUMI  Noteikumu nosaukums
prot. Nr.11, 44.§ 2020.   Tukuma novada pašvaldības iestādes “Tukuma novada Dome” nolikums
prot.Nr.13, 12.§. 2010. 28.08.2020. Tukuma novada pašvaldības policijas nolikums
KULTŪRA
prot. Nr. 2, 15.§. 2016. 22.03.2018. Par radošās stipendijas piešķiršanu Tukuma novada mākslas un kultūras darbiniekiem
prot.Nr.22, 24.§. 2020. 30.09.2020. Tukuma novada kultūras projektu konkursa nolikums
prot.Nr.15, 3.§ 2017. 30.09.2020.

Apbalvojumu piešķiršanas nolikums

( Tukuma novada Domes balvām "Tukuma novada Domes Pateicības raksts”, "Tukuma novada Domes Atzinības raksts” un "Tukuma novada Goda pilsonis”)

prot.Nr.24, 7.§. 2020. 28.10.2020.

Tukuma novada amatiermākslas kolektīvu darbības nolikums

 TUKUMA NOVADA IZGLĪTĪBAS IESTĀDES
prot.Nr.27, 46.§. 2015. 23.12.2020. Tukuma novada Izglītības pārvaldes nolikums
      Vidusskolas

prot.Nr.27, 33.§.

2020.   Tukuma Raiņa ģimnāzijas nolikums
prot.Nr.27, 47.§. 2018. 23.12.2020. Tukuma 2. vidusskolas nolikums
prot.Nr.27, 48.§. 2019. 23.12.2020. Zemgales vidusskolas nolikums
      Pamatskolas
prot.Nr.27, 49.§. 2009. 23.12.2020. Tukuma 2. pamatskolas nolikums
prot.Nr.27, 34.§. 2020.   Tukuma E.Birznieka-Upīša 1. pamatskolas nolikums

prot.Nr.27, 35.§.

2020.   Tukuma 3. pamatskolas nolikums

prot.Nr.27, 36.§.

2020.   Džūkstes pamatskolas nolikums
prot.Nr.27, 52.§. 2019. 23.12.2020. Tumes pamatskolas nolikums
prot.Nr.27,  51.§. 2018. 23.12.2020. Irlavas pamatskolas nolikums
prot.Nr.27, 50.§. 2020.  23.12.2020. Pūres pamatskolas nolikums
      Sākumskolas
prot.Nr.27, 37.§. 2020.   Sēmes sākumskolas nolikums
      Speciālās izglītības iestādes
prot.Nr.27, 53.§. 2019. 23.12.2020. Tukuma novada speciālās izglītības iestādes nolikums
      Pirmsskolas izglītības iestādes

prot.Nr.27, 38.§.

2020.   Tukuma pirmsskolas izglītības iestādes "Karlsons" nolikums
prot.Nr.27, 39.§. 2020.   Tukuma pirmsskolas izglītības iestādes "Lotte" nolikums

prot.Nr.27, 41.§.

2020.   Tukuma pirmsskolas izglītības iestādes "Pepija" nolikums
prot.Nr.27,40.§. 2020.   Tukuma pirmsskolas izglītības iestādes "Pasaciņa" nolikums

prot.Nr.27, 42.§.

2020.   Tukuma pirmsskolas izglītības iestādes "Vālodzīte" nolikums
prot.Nr.­­­­27, 54.§. 2016. 23.12.2020. Tukuma pirmsskolas izglītības iestādes "Taurenītis" nolikums
prot.Nr.27, 43.§. 2020.   Pūres pirmsskolas izglītības iestādes "Zemenīte" nolikums
prot.Nr.27, 55.§. 2016. 23.12.2020. Slampes pirmsskolas izglītības iestādes "Pienenīte" nolikums
      Profesionālās ievirzes izglītības iestādes
prot.Nr.27, 44.§. 2020.   Tukuma Sporta skolas nolikums

prot.Nr.27, 45.§.

2020.   Tukuma Mākslas skolas nolikums
prot.Nr.27, 56.§. 2009. 23.12.2020. Tukuma Mūzikas skolas nolikums
TUKUMA NOVADA DOMES IESTĀDES

prot. Nr.27, 58.§.

2019. 23.12.2020. Tukuma muzeja nolikums
prot.Nr.27, 57.§. 2009. 23.12.2020. Tukuma pilsētas Kultūras nama nolikums
prot.Nr.27, 59.§. 2019. 23.12.2020. Tukuma novada pašvaldības Bērnu un janiešu centra "Sapņi" nolikums
TUKUMA NOVADA PAGASTU PĀRVALDES
 

prot.Nr.2, 49.§.

2021.    Pūres un Jaunsātu pagastu pārvaldes nolikums 

prot.Nr.2, 48.§.

2021.    Slampes un Džūkstes pagastu pārvaldes nolikums

prot.Nr.2, 47.§.

2021.    Tumes un Degoles pagastu pārvaldes nolikums

prot.Nr.2, 46.§.

2021.    Sēmes un Zentenes pagastu pārvaldes nolikums

prot.Nr.2, 45.§.

2021.   Irlavas un Lestenes pagastu pārvaldes nolikums