Irlavas pagasta teritorija – 114,3 km2, iedzīvotāju skaits  uz 01.01.7.2014. - 1514, uz 01.01.2015. - 1510, uz 01.01.2016. - 1502, uz 01.01.2017. - 1478, uz 01.01.2018 - 1421.

Teika par Irlavu

"Vecos laikos bija uzcelta kāda pils. pie pils piecelta pirts. Pilij nebijis vēl vārda. Vakarā ienācis vecs vīriņš un lūdzis naktsmājas. Šie arī devuši. Tovakar bijusi arī izkurināta pirts. Vecītis arī aizgājis uz pirti. Pirtī iegājis, viņš prasa, vai pērties arī varēšot dabūt. Pirts iemītnieki atkārtojuši vairākas reizes: ir lāva, ir lāva. Vecītis nomazgājies, izgulējies un no rīta gājis tālāk. Iegājis citās mājās, tas izstāstījis visu par pirti un atkal atkārtojis vairākas reizes: ir lāva, ir lāva. Tā pamazām tautā iegājies vārds Irlava. Vēlāk jauno pili arī saukuši par Irlavu."

Irlavas pagastā ir viens lielciems – Irlava, viens vidējciems – Vaski un mazciemi – Sāti, Snapji, Pētertāle un daļa no Vecsātiem. Irlavas pagasts atrodas Austrumkursas augstienes Spārnenes viļņotajā līdzenumā. Cauri pagastam tek Abava ar tās pieteku Roju, Viesata ar Prūseni. Pagasta dienvidu daļā ir daži mazi ezeriņi.

Rakstos Irlava pirmo reizi minēta 1453. gadā (pēc citām ziņām – 1454. gadā) kā Livonijas ordeņa sastāvdaļa (Irmlau). Irlavas pagasta centrs nesakrīt ar kādreizējo Irlavas muižas saimniecisko centru, kas atrodas apdzīvotā vietā Vaski. Tagadējais pagasta centrs atrodas Irlavā.

Irlavai ir sena un interesanta vēsture, te atrodas arī daudzi valsts un vietējas nozīmes kultūras pieminekļi.

Nozīmīgākie un aizsargājamie valsts nozīmes kultūras pieminekļi Irlavas pagastā ir:

Irlavas senkapiDaibju senkapi (Velna laiva)Peņķu veselības avots – kulta vietaRiepju senkapiTāmu senkapiVallieša Elka kalns – kulta vietaSātu luterāņu baznīca ar žogu un vārtiemSātu baznīcas biktssolsSātu baznīcas altārisSātu baznīcas ērģeles ar ērģeļu prospektuSātu baznīcas kancele

Par nozīmīgākajiem vietējās nozīmes kultūras pieminekļiem Irlavas pagastā uzskatāmi:

J. Bētiņa piemineklis un piemiņas istaba (mūziķis Bētiņš bija 1. un 2. Vispārējo dziesmu svētku virsdiriģents)Irlavas skolotāju semināra ēku komplekss (tagadējais bērnu nams)Mūrnieku tilts – divlaidu mūra tilts pār veco Abavas gultniŠaursliežu dzelzceļa tilts pār Abavu pie Sātiem, kas būvēts 1940. gadā ir 55m garš un bija paredzēts neuzbūvētajai Tukuma – Kuldīgas dzelzceļa līnijaiSpuņņu akmens – lielākais Tukuma rajona dižakmens, kas atrodas Viesatas upē, tā garums un platums ir ap 4,7m un augstums ap 3,8m, bet tilpums 33m3Piemiņas akmens Irlavas pagasta represētajiem.